Polski

Trójfazowe analizatory jakości energii i zasilania Fluke 430 serii II

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do wersji 05.07 (.exe)
Ta aktualizacja ma zastosowanie do wszystkich modeli przyrządów Fluke 430-II. W szczególności aktualizacja ta dodaje nową, ważną funkcję do przyrządów Fluke 438-II. Ta nowa funkcja pozwala użytkownikowi przeprowadzać analizy silników sterowanych falownikami — informacje na jej temat można znaleźć na stronie przyrządu Fluke 438-II oraz w dodatku do podręcznika użytkownika.

Aplikacja wymaga wybrania numeru portu COM (informację tę można znaleźć na liście urządzeń Menedżera urządzeń w systemie Windows). Dostępne są szczegółowe instrukcje.

Ważne: Niektórych przyrządów nie można aktualizować przy użyciu interfejsu USB 3.0 — przed rozpoczęciem aktualizacji należy przeczytać sekcję „HELP” (Pomoc) w aplikacji aktualizacyjnej. Ostatnia aktualizacja: 9/2018

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do wersji 05.07 — informacje o wersji (.pdf) Szczegółowe informacje o korzyściach związanych z aktualizacją do wersji 05.07. Informacje te są istotne do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia istniejących danych. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z krótkim przewodnikiem dotyczącym tworzenia kopii zapasowych danych. Ostatnia aktualizacja: 9/2018.

Oprogramowanie PowerLog do przyrządów Fluke 430 z serii II (.exe)
Oprogramowanie PowerLog do przyrządów Fluke z serii 430-II.

Sterownik USB do przyrządów Fluke 430 z serii II (.zip)
Sterownik USB do przyrządów Fluke 430 z serii II w normalnych warunkach zostanie zainstalowany automatycznie. Ten plik służy do instalacji ręcznej.