Trójfazowe analizatory jakości energii i zasilania Fluke 430 serii II

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wer. 05.05 (.exe)
Aplikacja wymaga wybrania numeru portu COM (odpowiednią informację można znaleźć na liście urządzeń Menedżera urządzeń w systemie Windows). Dostępne są instrukcje krok po kroku. Ważne: przed wykonaniem dalszych czynności należy zapoznać się z tekstem POMOCY w narzędziu do uaktualniania. (09/2018)

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wer. 05.05 – informacje o wersji (.pdf)
Szczegółowe informacje o korzyściach płynących z aktualizacji do wersji 05.05. Zawierają ważne wskazówki dotyczące zachowania istniejących danych (w razie wątpliwości należy skorzystać z krótkiego przewodnika na temat tworzenia kopii zapasowych). (09/2018)

Oprogramowanie PowerLog430-II w wer. 5.2 dla urządzeń Fluke 430 serii II (.exe)
Oprogramowanie PowerLog dla analizatorów jakości zasilania Fluke 430-II (wyłącznie). (06/2016)

PowerLog430-II 5.2 – informacje o wersji (.pdf)
Szczegółowe informacje dotyczące nowych funkcji i poprawek. Zapoznanie się z tymi informacjami jest bardzo ważne. (06/2016)

Tworzenie kopii zapasowych i kopiowanie danych z urządzenia Fluke 430 (.pdf)
Krótki przewodnik dotyczący tworzenia kopii zapasowych ważnych danych z urządzenia. Zawiera również wytyczne dotyczące archiwizacji danych. )9/2012)

Sterownik USB do urządzeń Fluke 430 serii II (.zip)
W normalnych warunkach sterownik USB do urządzeń Fluke 430 serii II jest instalowany automatycznie. Ten plik służy do instalacji ręcznej w przypadku, gdy nie jest dostępne połączenie z Internetem.