Polski

Centrum zasobów Fluke

Pięć kluczowych testów pozwalających poznać sprawność i wydajność napędów silnikowych

550

Napędy silnikowe są powszechnie używane do przekształcania stałego napięcia ze źródła prądu przemiennego na napięcie zmienne umożliwiające sterowanie momentem obrotowym i prędkością silników napędzających urządzenia mechaniczne. Silniki z napędami mają większą sprawność niż proste silniki niesterowane i dają możliwości sterowania nieosiągalne w przypadku silników zasilanych bezpośrednio. Wszystko to przekłada się na oszczędność energii, wyższą wydajność pracy i większą żywotność silnika.

Według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) systemy silników elektrycznych mają kluczowe znaczenie dla działania niemal wszystkich zakładów przemysłowych i odpowiadają za zużycie od 60% do 70% całej wykorzystywanej energii elektrycznej. DOE wskazuje również napędy falownikowe (VFD) jako potencjalne źródło znaczących oszczędności w przemyśle. Napędy silnikowe są powszechnie używane w wielu zakładach oraz gałęziach przemysłu. Konserwacja i sprawne rozwiązywanie problemów mają kluczowe znaczenie dla bezproblemowego działania takich systemów napędowych.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie jakością energii

Utrzymanie ruchu + monitoring

Bezpieczeństwo

Rozwiązywanie problemów

Artykuł
Improving air tools performance in automotive manufacturing

Jak poprawić wydajność narzędzi pneumatycznych?

Zwiększ wydajność narzędzi pneumatycznych dzięki kamerze dźwiękowej ii900 firmy Fluke. Szybkie i łatwe diagnozowanie spadku ciśnienia i problemów . . .