Polski

Fluke ScopeMeter® seria 120B

Oprogramowanie sprzętowe w wer. 1.10.01

Ta aktualizacja oprogramowania wprowadza następujące poprawki do skopometrów Fluke 123B, 124B i 125B:

 • Usunięty problem z harmonicznymi mocy w modelu Fluke 125B, który uniemożliwiał wyświetlanie odczytów wartości mocy pozornej (VA), biernej (var) i współczynnika mocy
 • Usunięty problem związany z harmonicznymi mocy w modelu Fluke 125B, który powodował wyświetlanie nieprawidłowych odczytów współczynnika K
 • Usunięty problem związany z nieprawidłową wartością współczynnika tłumienia kanału B po zatrzymaniu rejestracji w rejestratorze oscyloskopu
 • Usunięty problem z nieprawidłowym wyświetlaniem wykresu „eye pattern” w trybie BusHealth w modelu Fluke 125B
 • Poprawione działanie funkcji automatycznego zatrzymania (AutoHold), tak aby nie wyłączało się po wybraniu klawisza F4 = Done (Wykonane)

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

 1. Pobierz plik oprogramowania sprzętowego
 2. Skopiuj plik oprogramowania sprzętowego na kartę Micro SD
 3. Wyłącz przyrząd i odłącz wszystkie sondy, przewody pomiarowe oraz akcesoria przed otwarciem osłony akumulatora
 4. Za pomocą śrubokręta otwórz osłonę komory akumulatora
 5. Włóż do szczeliny kartę Micro SD
 6. Włącz przyrząd i naciśnij przycisk MENU
 7. Wybierz USER OPTIONS (OPCJE UŻYTKOWNIKA)
 8. Wybierz aktualizację oprogramowania sprzętowego
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie