Polski

Oprogramowanie FlukeView 2 do przyrządów ScopeMeter®

Oprogramowanie Fluke View 2 do przyrządów ScopeMeter® w wersji 2.02 (.exe)

Oprogramowanie do pobierania i analizowania danych oraz tworzenia raportów.
Do użytku z przyrządami serii Fluke 120B.

Jest to wersja demonstracyjna o ograniczonej funkcjonalności. Pełną wersję można uzyskać po zastosowaniu klucza aktywacyjnego, który jest dostępny jako opcja.