Polski

Rejestratory mocy Fluke 1732, 1734, 1736 i 1738

Oprogramowanie Fluke Energy Analyze Plus
Oprogramowanie Fluke Energy Analyze Plus do pobierania i analizowania danych oraz tworzenia raportów. Do użytku z przyrządami Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746 i 1748.

Plik oprogramowania sprzętowego Fluke 173x w wersji 2.4.1 (.bin)
Procedura aktualizacji zależy od wersji oprogramowania sprzętowego zainstalowanej aktualnie w przyrządzie.

  1. Aby zaktualizować przyrządy z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 2.0, należy zapisać plik binarny oprogramowania sprzętowego w katalogu „Fluke173x”
  2. Aby zaktualizować przyrządy Fluke 1736 z oprogramowaniem sprzętowym w wersji wcześniejszej niż 2.0, należy zapisać plik binarny oprogramowania sprzętowego w katalogu „Fluke1736”. W katalogu tym należy zmienić nazwę pliku binarnego na „1736_firmware_2.2.bin”

Nośnik USB musi być sformatowany w systemie FAT32, a podany powyżej katalog musi znajdować się w katalogu głównym. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z informacjami o wersji oprogramowania sprzętowego. Uwaga: Należy sformatować ponownie tylko nowe nośniki USB. Nośniki USB dostarczane przez firmę Fluke wraz z przyrządem są już sformatowane w systemie FAT32. Ponowne sformatowanie napędu spowoduje usunięcie wszystkich istniejących danych sesji rejestrowania.

Jeśli wersja oprogramowania sprzętowego jest nowsza niż wersja zainstalowana w przyrządzie, podłącz nośnik USB do przyrządu, aby zainicjować automatyczny proces aktualizacji. Ostatnia aktualizacja: 11/2017

Oprogramowanie sprzętowe Fluke 173x w wersji 2.4.1 — informacje o wersji (.pdf)
Szczegółowe informacje o nowych funkcjach i usprawnieniach (należy przeczytać te informacje, gdyż są istotne). Ostatnia aktualizacja: 11/2017

Dostępne licencje*:

  • Bezpłatna licencja umożliwiająca nawiązanie połączenia z infrastrukturą Wi-Fi (dostępna po rejestracji) — dotyczy modeli Fluke 1732, 1734, 1736 i 1738
  • Rozszerzenie funkcji przyrządu Fluke 1736 do poziomu modelu 1738
  • Licencja na funkcję raportowania zgodnego z normą IEEE519 — dotyczy modeli Fluke 1736 i 1738

*Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Fluke.

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 2.1 stanowi minimalny wymóg do instalacji tych licencji.

Arkusz programu Excel do kalibracji przyrządów Fluke 173X, 174X i 3540FC (.xlsm)
Skoroszyt programu Excel Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm komunikuje się z rejestratorem za pomocą poleceń zdalnych za pośrednictwem portów USB. Ostatnia aktualizacja: 07/2021