Polski

Filtry

Zastosowania

Pomiar prądu

Funkcje źródła/symulacji

Funkcje pomiarowe

Zalety

Pomiary ciśnienia

Inne pomiary

Funkcje symulacji

Funkcje źródła

Pomiar napięcia

Najpopularniejsze na świecie wielofunkcyjne przyrządy do zastosowań procesowych, które umożliwiają kalibrację prawie wszystkiego

Wielofunkcyjne kalibratory procesowe firmy Fluke są zaprojektowane tak, by można było za ich pomocą kalibrować prawie wszystko. Kalibratory te mogą pracować w trybie źródła, mierzyć niemal wszystkie parametry procesów, a wersje z opcją tworzenia dokumentacji pozwalają nawet dokumentować wyniki. Model Fluke 754 jest przenośny, cechuje się niewielkimi wymiarami, a jednocześnie łączy w sobie funkcje kilku różnych przyrządów — oferuje tryb źródła i symulacji, a także możliwość wykonywania pomiarów ciśnienia, temperatury oraz sygnałów elektrycznych. Model Fluke 726 został zaprojektowany specjalnie dla sektora procesowego. Może pracować w trybie źródła, mierzyć prawie wszystkie parametrów procesów, a także kalibrować niemal wszystko w zakładzie.

Wielofunkcyjne kalibratory procesowe firmy Fluke są zaprojektowane tak, by można było za ich pomocą kalibrować prawie wszystko. Kalibratory te mogą pracować w trybie źródła, mierzyć niemal wszystkie parametry procesów, a wersje z opcją tworzenia dokumentacji pozwalają nawet dokumentować wyniki. Model Fluke 754 jest przenośny, cechuje się niewielkimi wymiarami, a jednocześnie łączy w sobie funkcje kilku różnych przyrządów — oferuje tryb źródła i symulacji, a także możliwość wykonywania pomiarów ciśnienia, temperatury oraz sygnałów elektrycznych. Model Fluke 726 został zaprojektowany specjalnie dla sektora procesowego. Może pracować w trybie źródła, mierzyć prawie wszystkie parametrów procesów, a także kalibrować niemal wszystko w zakładzie.

Rozwiązania z zakresu kalibratorów wielofunkcyjnych

Nie ma jednego uniwersalnego kalibratora, który spełniałby wymagania wszystkich użytkowników.

Nasze narzędzie wyboru kalibratorów procesowych pomoże Ci wybrać kalibrator procesowy odpowiedni do danego zadania.

Najkorzystniejsza opcja

Największe możliwości

Dla specjalistów