Polski

Filtry

Bezpieczeństwo

Rezystancja

Pomiar napięcia

Zalety

Klasa bezpieczeństwa

Zastosowania

Pomiar prądu

Badania energii

Układ ustawiania ostrości

Rozdzielczość

Temperatura maksymalna

Przyrządy HVAC

Urządzenia HVAC mają utrzymywać odpowiednią temperaturę, wilgotność i poziom wentylacji, aby zapewnić osobom przebywającym w budynku zdrowe i komfortowe otoczenie. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, urządzenia te mają również dbać o prawidłowe utrzymywanie substancji budynku i pomagać zarządzać rosnącymi kosztami poboru energii. Wzajemne relacje między urządzeniami HVAC, wymaganiami dotyczącymi zajmowanych przestrzeni, materiałami zastosowanymi w konstrukcji budynku, warunkami pogodowymi i zmianami ciśnienia składają się na nieustannie zmieniający się dynamiczny proces diagnostyki powietrza w pomieszczeniach (IAD).