Polski

Filtry

Bezpieczeństwo

Pomiar napięcia

Zastosowania

Pomiar prądu

Zalety

Pomiary ciśnienia

Inne pomiary

Generowanie ciśnienia

Iskrobezpieczne przyrządy testujące, których można używać w niebezpiecznych warunkach

Iskrobezpieczeństwo stanowi metodę zabezpieczenia stosowaną w przypadku przyrządów przeznaczonych do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem. Konstrukcja urządzeń posiadających certyfikat iskrobezpieczeństwa uniemożliwia wytworzenie przez nie energii wystarczającej do zapalenia materiałów łatwopalnych. Normy iskrobezpieczeństwa dotyczą wszystkich urządzeń mogących wytworzyć jedno lub wiele zdefiniowanych potencjalnych źródeł wybuchu.