Polski

Trójfazowy rejestrator energii Fluke 1730

Oprogramowanie Fluke Energy Analyze Plus
Oprogramowanie Fluke Energy Analyze Plus do pobierania i analizowania danych oraz tworzenia raportów. Do użytku z przyrządami Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746 i 1748. (Kompatybilne z Windows 7, 8 i 10).

Plik oprogramowania sprzętowego Fluke 1730 — wersja 1.3 (.bin)
Aby przesłać plik bezpośrednio z nośnika USB do przyrządu Fluke 1730, utwórz na nośniku USB katalog o nazwie „Fluke 1730” i skopiuj do niego plik oprogramowania sprzętowego. Jeśli wersja oprogramowania sprzętowego jest nowsza niż wersja zainstalowana w przyrządzie, podłącz nośnik USB do przyrządu, aby zainicjować automatyczny proces aktualizacji. Ostatnia aktualizacja: 03/2015

Oprogramowanie sprzętowe Fluke 1730 w wersji 1.3 — informacje o wersji (.pdf)