Polski

Materiały dotyczące wyszukiwania i usuwania awarii

Kiedy celem jest utrzymanie działania systemów, a pojawia się jakiś problem, czas jest bardzo istotny. Dzięki odpowiedniej wiedzy i przyrządom można zidentyfikować główną przyczynę problemów, sformułować przemyślane zalecenia, podjąć odpowiednie decyzje oraz zweryfikować poprawki. Te artykuły, filmy i webinary zapewniają wskazówki umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów ze sprzętem w zakresie konkretnych zastosowań. Ponadto analizy przypadków z branży pokazują, w jaki sposób inni specjaliści rozwiązali niektóre z tych problemów.

Rozwiązywanie problemów

Filmy dotyczące wyszukiwania i usuwania awarii

Silniki, napędy, pompy, sprężarki

Artykuł

Co to jest napięcie niesymetryczne i asymetria prądu?

Problemy związane z energią elektryczną, które najczęściej dotykają zakłady przemysłowe, to między innymi chwilowe spadki i wzrosty napięcia, harmoniczne, stany nieustalone oraz asymetria napięcia i prądu.

Jakość zasilania

Artykuł

5 najważniejszych problemów z jakością zasilania, które można rozwiązać za pomocą analizatorów jakości zasilania Fluke 1770

Rozwiązywanie najczęstszych problemów z jakością zasilania — zniekształcenia napięcia oraz składowe harmoniczne. Wymagane przyrządy, typy problemów

Analizy przypadków

Artykuł

Analiza przypadku: Awaria silnika trójfazowego

Przez trzy lata z rzędu pewien wyjątkowo duży silnik trójfazowy ulegał awarii dwa razy w roku. Zakładowy kierownik utrzymania ruchu wezwał wykonawcę robót elektrycznych oraz producenta silnika, którzy oskarżali się nawzajem, ale nie byli w stanie rozwiązać problemu na miejscu.

Artykuł

W jaki sposób przyrządy do wykrywania wycieków powietrza zapobiegają przestojom

Dowiedz się, w jaki sposób przyrządy do wykrywania wycieków powietrza zapobiegają przestojom w zakładzie o powierzchni blisko 14 000 metrów kwadratowych, który obsługuje około 400 narzędzi na sprężone powietrze wytwarzane przez sprężarkę o mocy 200 KM.

Termografia

Artykuł

Korzystanie z termografii do wyszukiwania i usuwania awarii silników i napędów

Korzystanie z kamer termowizyjnych do wyszukiwania i usuwania awarii silników, jak również monitorowania stanu silników w ramach konserwacji zapobiegawczej w zakładach energetycznych, produkcyjnych i komercyjnych.

Artykuł

Wykonywanie przeglądu silnika elektrycznego przy użyciu kamery termowizyjnej

Sygnatura cieplna silnika w zwykłych warunkach pracy – przy co najmniej 40% obciążeniu – bardzo dobrze odzwierciedla jego stan.

Artykuł

Wykrywanie gorących punktów — czego szukać

How to find hot spots in electrical systems using a thermal camera. Learn what to look for and understand what causes emissivity anomalies during inspections.