Polski

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Fluke 1663/1664FC: testowanie wyłączników RDC-DD 6 mA w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych

Nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego testerów instalacji Fluke 1663 i 1664FC, która wprowadza funkcję testowania wyłączników RDC-DD 6mA w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. 

Ważna uwaga: Przed przystąpieniem do aktualizacji należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Upewnij się, że Twój tester Fluke to model 1663 lub 1664FC. Niniejsza aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie dotyczy modułów testera instalacji Fluke 1662 ani wcześniejszych wersji. 

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania sprzętowego testera Fluke, wykonując następujące czynności: 

Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy przycisk zasilania testera „F1”. Wersja oprogramowania sprzętowego wyświetli się po zwolnieniu przycisku „F1”.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk F1
  2. Przytrzymując przycisk F1, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tester 
  3. Na ekranie pojawią się dwie liczby 

Jeśli oprogramowanie sprzętowe jest w wersji 1.10/1.10 lub wyższej, przyrząd Fluke 1663 lub 1664FC ma już funkcję testu 6mA i nie trzeba przeprowadzać aktualizacji. 

Jeśli tester ma zainstalowaną wcześniejszą wersję oprogramowania sprzętowego, sprawdź odpowiednią opcję poniżej w oparciu o numer seryjny urządzenia, aby zaktualizować przyrząd (aby znaleźć numer seryjny, naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk pamięci. Na wyświetlaczu głównym pojawią się cztery pierwsze cyfry numeru seryjnego): 

a) Przyrządy (1663 i 1664FC) wyprodukowane od stycznia 2023 r. (począwszy od numeru seryjnego 6053xxxx): Aktualizacja nie jest konieczna, ponieważ funkcja 6mA jest już zainstalowana na urządzeniu. 

b) Przyrządy (1663 i 1664FC) wyprodukowane od września 2020 r. (począwszy od numeru seryjnego 5080xxxx): Aby zaktualizować przyrząd, zarejestruj swoje dane [https://sbj.promo/fluke/6MACAMPAIGN]. Po rejestracji otrzymasz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego oraz instrukcje dotyczące przeprowadzenia aktualizacji. Upewnij się, że masz kabel FLUKE IR189USB (nr pozycji 2428108), aby móc podłączyć przyrząd do komputera (kabel IR189USB można zamówić u dowolnego dystrybutora firmy Fluke). W przypadku każdej aktualizacji oprogramowania sprzętowego, którą zdecydujesz się przeprowadzić samodzielnie, przeczytaj uważnie odpowiednie instrukcje i upewnij się, że dysponujesz odpowiednimi akcesoriami, które są niezbędne, aby wykonać daną procedurę. Informujemy, że instalacja aktualizacji oprogramowania sprzętowego w testerach, które nie są już objęte gwarancją, jest przeprowadzana na własne ryzyko użytkownika.

c) Przyrządy (1663 i 1664FC) wyprodukowane od stycznia 2018 r. do września 2020 r. (począwszy od numeru seryjnego 4135xxxx do 5080xxxx): W tym scenariuszu samodzielna aktualizacja nie ma zastosowania. Nowa funkcja (6 mA) zostanie zamiast tego zainstalowana w trakcie procesu kalibracji i regulacji przez centrum serwisowe kalibracji firmy Fluke. Należy pamiętać, że będą związane z tym dodatkowe koszty. W celu uzyskania pomocy dotyczącej tej aktualizacji należy skontaktować się z centrum serwisowym kalibracji firmy Fluke.

d) Przyrządy (1663 i 1664FC) wyprodukowane od września 2016 r. do stycznia 20218 r. (począwszy od numeru seryjnego 3626xxxx do 4135xxxx): W tym scenariuszu samodzielna aktualizacja nie ma zastosowania. Nowa funkcja (6 mA) zostanie zamiast tego zainstalowana w trakcie procesu kalibracji i regulacji przez centrum serwisowe kalibracji firmy Fluke. Należy pamiętać, że będą związane z tym dodatkowe koszty. W celu uzyskania pomocy dotyczącej tej aktualizacji należy skontaktować się z centrum serwisowym kalibracji firmy Fluke. 

e) Przyrządy (1663 i 1664FC) wyprodukowane przed wrześniem 2016 r. (numer seryjny mniejszy niż lub równy 3626xxxx): Niestety, aktualizacja tych przyrządów nie jest możliwa. 

Więcej informacji na temat testowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą testera instalacji Fluke 1663/1664FC można znaleźć na stronie zestawu adaptera testowego do stacji ładowania pojazdów elektrycznych.