Polski

Fluke PowerLog Application Software

Oprogramowanie PowerLog Classic w wersji 4.6(.exe)
Oprogramowanie PowerLog Classic do użytku z przyrządami Fluke 345, VR1710, 1735 oraz 433/434/435. (Kompatybilne z Windows Vista, 7, 8 i 10).

Oprogramowanie PowerLog Classic 4.6 — informacje o wersji (.pdf)


Oprogramowanie PowerLog 430-II w wersji 5.9 do przyrządów Fluke 430 z serii II (.exe)
Oprogramowanie PowerLog do przyrządów Fluke z serii 430-II.
Ważne: ta wersja oprogramowania PowerLog430-II wymaga przyrządów z serii 430-II z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 05.02.

Oprogramowanie PowerLog 430-II w wersji 5.9 — informacje o wersji (.pdf)
Szczegółowe informacje o nowych funkcjach i poprawkach błędów (należy przeczytać te informacje, gdyż są istotne).