Polski
Kalibratory procesowes

Kalibratory procesowe

Praca w branży przetwórczej, np. w przemyśle chemicznym, ropy naftowej i gazu, farmaceutycznym lub produkcji żywności i napojów, może stanowić wyzwanie. Konserwacja, budowa i kalibracja urządzeń procesowych wymaga specjalistycznej wiedzy, a często także zastosowania specjalistycznych kalibratorów procesowych w celu właściwego wykonania zadania. Firma Fluke, dzięki najszerszej na rynku gamie urządzeń do kalibracji procesów, może zaoferować odpowiednie przyrządy do kalibracji, które sprostają wyzwaniom, jakie niesie ze sobą każdy dzień.

Przyrządy do kalibracji procesów firmy Fluke obejmują pełną gamę kalibratorów i przyrządów diagnostycznych, w tym kalibratory ciśnienia, wielofunkcyjne kalibratory procesów, jednofunkcyjne i wielofunkcyjne kalibratory temperatury, a także kalibratory pętli prądowych i inne mierniki. Firma Fluke oferuje również całą gamę iskrobezpiecznych kalibratorów procesowych przeznaczonych do testowania aparatury procesowej na obszarach, gdzie mogą występować gazy wybuchowe. Jeśli szukasz kalibratorów warsztatowych o wyższej dokładności lub wzorców kalibracji, odwiedź stronę internetową Fluke Calibration.

Poproś o darmową demonstrację

Kalibratory pętli prądowej

Temperature calibrators

Kalibratory wielofunkcyjne

Multi-function calibrators

Kalibratory ciśnienia

Pressure calibrators

Kalibratory temperatury

Temperature calibrators
Wykorzystanie kalibratorów procesowych firmy Fluke do rozruchu, wyszukiwania i usuwania awarii i kalibracji

Wykorzystanie kalibratorów procesowych firmy Fluke do rozruchu, wyszukiwania i usuwania awarii i kalibracji

Urządzenia procesowe dostarczają kluczowych informacji pomiarowych do systemu sterowania instalacją procesową. Skuteczność takiej aparatury procesowej ma często kluczowe znaczenie dla optymalizacji pracy instalacji i utrzymania bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy technicy AKPiA lub elektrycy chcą uruchomić nową aparaturę procesową, rozwiązać problem z istniejącym panelem sterowania procesem, pętlą 4-20 mA lub zaworem ciśnieniowym, czy też skalibrować przetwornik ciśnienia, przetwornik temperatury lub przetwornik HART, firma Fluke ma dla nich specjalnie zaprojektowany do takich zadań sprzęt do kalibracji procesów.

Rozruch nowej aparatury procesowej

Rozruch nowej aparatury procesowej

Występuje wiele powodów, dla których przeprowadza się rozruch nowej aparatury w instalacjach procesowych. Nową aparaturę procesową można instalować w celu zwiększenia wymagań produkcyjnych, modernizacji systemu pod kątem spełnienia nowych norm branżowych lub w celu wymiany wadliwej aparatury na nową. Bez względu na powód rozruchu, nowa aparatura procesowa wymaga odpowiedniego skonfigurowania do danego zastosowania. Oznacza to weryfikację zgodności ustawień aparatury procesowej z wymaganiami danego zastosowania jeszcze przed uruchomieniem całej instalacji. Oprócz tego technicy muszą upewnić się, że aparatura procesowa jest prawidłowo skalibrowana za pomocą miernika kalibracyjnego lub kalibratora procesowego, aby mieć pewność, że przesyłane i gromadzone dane są dokładne.

Wyszukiwanie i usuwanie usterek aparatury procesowej

Wyszukiwanie i usuwanie usterek aparatury procesowej

Wyszukiwanie i usuwanie usterek jest wymagane w przypadku awarii części procesu lub w przypadku wątpliwości dotyczących dokładności zbieranych danych. W takim przypadku należy zazwyczaj szybko rozwiązać problem lub stawić czoła konsekwencjom przekształcenia się usterki w awarię, co może prowadzić do potencjalnych przestojów produkcji lub instalacji. Aby prawidłowo rozwiązać problem, należy wziąć przyrząd do kalibracji procesowej i rozpocząć od próby wyodrębnienia problemu. Następnie można rozpocząć zastępowanie zmiennych w pętli 4-20 mA, aby jeszcze bardziej zawęzić źródło problemu. Potem należy zdecydować, czy aparaturę można naprawić, skalibrować przy użyciu kalibratora procesowego, czy też wymienić i przeprowadzić rozruch nowej aparatury.

Kalibracja aparatury procesowej

Kalibracja aparatury procesowej

Kalibracja aparatury procesowej rozpoczyna się od sprawdzenia specyfikacji przy użyciu znanego, dobrego źródła odniesienia, takiego jak kalibrator procesowy lub miernik kalibracyjny. Takie źródła odniesienia zostały zaprojektowane specjalnie do wykorzystania w środowiskach procesowych i są co najmniej cztery razy dokładniejsze od testowanego urządzenia. Kalibracja procesu jest przeprowadzana zwykle kilka razy w roku z różnych powodów. Kalibracja może być wykonywana podczas wyszukiwania i usuwania usterek, gdy aparat został zidentyfikowany jako źródło problemu, jako część okresowych kontroli systemu, czy w trakcie programów corocznej konserwacji profilaktycznej. Ponieważ aparatura procesowa jest często instalowana w trudnych środowiskach pracy, jej działanie może się zmieniać w czasie, dlatego zaleca się przeprowadzanie okresowych kalibracji w celu utrzymania jej działania w oczekiwanym zakresie.