Polski

Analizatory akumulatorów firmy Fluke z serii 500

Analizatory akumulatorów firmy Fluke z serii 500

Oprogramowanie do zarządzania akumulatorami firmy Fluke w wersji 1.6.0.1

Pobierz oprogramowanie firmy Fluke do zarządzania akumulatorami w wersji 1.6.0.1 (.exe)

Oprogramowanie sprzętowe analizatora akumulatorów firmy Fluke – wersja 1.5

Aktualizacja urządzenia
Pobierz oprogramowanie sprzętowe analizatora akumulatorów firmy Fluke w wersji 1.5 (.tgz)

Skrócona instrukcja instalacji

  1. Zapisz plik na komputerze.
  2. Uruchom na komputerze oprogramowanie do zarządzania akumulatorami BT500.
  3. Połącz urządzenie z komputerem za pomocą dołączonego kabla USB.
  4. Upewnij się, że analizator z serii BT500 jest naładowany i włączony.
  5. Za pomocą menu File (Plik) znajdującego się w górnej części strony nawiąż połączenie z analizatorem BT500 i wybierz wyróżniony port COM.
  6. Wybierz opcję Setting (Ustawienie) widoczną w górnej części strony, a następnie opcję „Firmware upgrade” (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego).
  7. Wybierz opcję Browse (Przeglądaj) i wskaż lokalizację pliku „.tgz” zapisanego na komputerze.
  8. Kliknij ikonę aktualizacji.
  9. Nie odłączaj urządzenia przed zakończeniem aktualizacji. Proces aktualizacji trwa ok. 20 minut.