Polski

Licznik cząstek w powietrzu Fluke 985

Nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla licznika cząstek w powietrzu Fluke 985

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla licznika cząstek w powietrzu Fluke 985 (wersja 2.05) wydana w sierpniu 2014 roku została udostępniona do pobrania.

Ta aktualizacja oprogramowania sprzętowego wprowadza ulepszenie wydajności i rozwiązuje problem dotyczący pamięci, który mógł powodować nieoczekiwane resetowanie/ponowne uruchamianie przyrządu.

Przedstawione tutaj informacje pozwalają pobrać tę bezpłatną aktualizację oprogramowania sprzętowego i przeprowadzić uaktualnienie.

Pobieranie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  1. Pobierz plik aktualizacji (FWUpdate.bin) i zapisz go na komputerze.
  2. Skopiuj plik do katalogu głównego pamięci USB.
  3. Wyłącz przyrząd FLUKE-985, a następnie podłącz pamięć USB.
  4. Na przyrządzie FLUKE 985 przytrzymaj klawisz Menu podczas naciskania klawisza zasilania.
  5. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat, że oprogramowanie sprzętowe jest aktualizowane, zwolnij wszystkie przyciski.
  6. Gdy przyrząd uruchomi się z nowym oprogramowaniem sprzętowym, odłącz pamięć USB.

Sprawdzanie, czy przyrząd ma już zainstalowaną aktualizację oprogramowania sprzętowego

Aby sprawdzić, czy na przyrządzie FLUKE-985 jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie sprzętowe (wersja 2.05), wykonaj te czynności:

  1. Naciśnij klawisz Menu.
  2. Używając klawiszy strzałek (W LEWO, W PRAWO, W GÓRĘ i W DÓŁ), znajdź w MENU ikonę DIAGNOSTICS (Diagnostyka).
  3. Naciśnij klawisz ENTER/SELECT (Wybierz). W lewym dolnym rogu wyświetlacza zobaczysz informację o wersji oprogramowania sprzętowego (na przykład: FW:2.05).