Polski

Fluke 1742, 1746 and 1748 Power Quality Logger Software

Oprogramowanie Fluke Energy Analyze Plus
Oprogramowanie Fluke Energy Analyze Plus do pobierania i analizowania danych oraz tworzenia raportów. Do użytku z przyrządami Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746 i 1748.

Plik oprogramowania sprzętowego Fluke 174x — wersja 2.0.5 (.bin)
Aby przesłać plik bezpośrednio z nośnika USB do przyrządu Fluke 174x, utwórz na nośniku USB sformatowanym w systemie FAT32 katalog o nazwie „Fluke174x” i skopiuj do niego plik oprogramowania sprzętowego.

Nośnik USB musi być sformatowany w systemie FAT32, a podany powyżej katalog musi znajdować się w katalogu głównym. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z informacjami o wersji oprogramowania sprzętowego. Uwaga: Należy sformatować ponownie tylko nowe nośniki USB. Ponowne sformatowanie napędu spowoduje usunięcie wszystkich istniejących danych sesji rejestrowania.

Podłącz nośnik USB do przyrządu i użyj funkcji „Instrument Setup” (Konfiguracja przyrządu) dostępnej w oprogramowaniu Energy Analyze Plus, aby rozpocząć proces aktualizacji. Szczegółowe informacje są dostępne w instrukcji obsługi przyrządu.

Oprogramowanie sprzętowe Fluke 174x w wersji 2.0.5 — informacje o wersji (.pdf)
Oprogramowanie sprzętowe Fluke 174x w wersji 2.0.5 — informacje o wersji.

Arkusz programu Excel do kalibracji przyrządów Fluke 173X, 174X i 3540FC (.xlsm)
Skoroszyt programu Excel Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm komunikuje się z rejestratorem za pomocą poleceń zdalnych za pośrednictwem portów USB. Ostatnia aktualizacja: 03/2018.

174X v2.0.5 Licenses