Polski

Materiały dotyczące programu zarządzania energią

Energia jest centralnym punktem tego, co sprawia, że nasz świat się rozwija i działa bez zarzutu. Niezależnie od tego, czy z niej korzystasz, zarządzasz nią, czy też próbujesz zmniejszyć zapotrzebowanie na nią, ta kolekcja artykułów, filmów i webinarów zapewni Ci porady i wskazówki, które pomogą w odniesieniu sukcesu. Dowiedz się więcej o roli energii odnawialnej na poziomie zakładu lub elektrowni, jak utrzymywać zapasowe systemy akumulatorów lub jak określić obszary, w których energia jest wykorzystywana i tracona.

Zarządzanie jakością energii

Filmy dotyczące zarządzania energią

Energia odnawialna

Artykuł

Rozwiązywanie typowych problemów z instalacjami fotowoltaicznymi

Z uwagi na duże zainteresowanie kwestią niezależności energetycznej oraz popularność przechodzenia na odnawialne źródła energii, technicy instalacji HVAC muszą wiedzieć, jak wyszukiwać i rozwiązywać problemy z systemami fotowoltaicznymi

Wykrywanie nieszczelności

Artykuł

Jak wykrywać wycieki sprężonego powietrza, gazu i podciśnienia ORAZ znajdować ukryte zyski

A jeśli istniałaby technologia wykrywania nieszczelności, która umożliwiałaby precyzyjne określenie miejsca wycieku z odległości do 50 metrów? Przemysłowa kamera dźwiękowa Fluke ii900 to przełomowe rozwiązanie w dziedzinie wykrywania wycieków sprężonego powietrza.

Artykuł

Szybsze wykrywanie wycieków powietrza

Nawet najmniejsze wycieki powietrza mogą być przyczyną marnotrawstwa produktów i energii oraz strat w czasie produkcji, szczególnie w przypadku linii produkcyjnej, która nie może funkcjonować bez sprężonego powietrza potrzebnego do obsługi narzędzi i procesów.

Artykuł

W jaki sposób przyrządy do wykrywania wycieków powietrza zapobiegają przestojom

Dowiedz się, w jaki sposób przyrządy do wykrywania wycieków powietrza zapobiegają przestojom w zakładzie o powierzchni blisko 14 000 metrów kwadratowych, który obsługuje około 400 narzędzi na sprężone powietrze wytwarzane przez sprężarkę o mocy 200 KM.

Sprawność energetyczna

Artykuł

Najlepsze przyrządy przydatne do kontroli efektywności energetycznej

Make energy efficiency a part of your preventive maintenance plan to make a positive impact on your bottom line, improve plant performance, and maintain uptime.

Artykuł

W jaki sposób poszukać najprostszych możliwości oszczędzania energii w Twoim zakładzie

Rentowność programów poprawy sprawności energetycznej w przemyśle. W jaki sposób zakłady produkcyjne mogą zidentyfikować straty energii oraz oszczędzać na kosztach mediów i energii w przemyśle?

Artykuł

​Lokalizowanie strat energii w przemyśle

W celu oszczędzania energii należy ustanowić cel, a następnie stworzyć plan. Zakłady przemysłowe w USA wykazują stałe zainteresowanie kwestiami dotyczącymi zarządzania energią. Celem jest: zmniejszenie ogólnego zużycia energii lub utrzymanie zużycia przy zwiększeniu wielkości produkcji na jednostkę zużytej energii.
W produkcji przemysłowej plan zadziała tylko, gdy wykorzystamy wizję kierowaną mądrością doświadczenia wraz z wartościami wskaźników zwrotu z inwestycji (ROI) dla wsparcia tego wysiłku. Jednak w przypadku energii nie ma badań, które kierownik zakładu przemysłowego mógłby wykorzystać do ustalenia poziomu odniesienia odpowiadającego „rozsądnemu” zużyciu energii w zakładzie produkcyjnym.

Analizatory energii elektrycznej

Artykuł

Wykrywanie strat energii poprzez zarządzanie jakością zasilania

W jaki sposób można identyfikować straty energii za pomocą monitorowania i zarządzania jakością zasilania. Poznaj sposoby oszczędzania energii elektrycznej, które jednocześnie pomagają zapobiegać poważnym usterkom i przerwom w zasilaniu.

Rejestracja parametrów zasilania

Artykuł

5 powodów, dla których należy monitorować zużycie energii

Dlaczego warto monitorować zużycie energii za pomocą rejestratora energii? Uzyskaj dane potrzebne do podejmowania ważnych decyzji w zakresie zarządzania energią, w tym decyzji związanych z bezpieczeństwem zakładu, redukcją kosztów i rozwiązywaniem problemów z jakością zasilania.

Termografia

Artykuł

Korzystanie z kamer termowizyjnych do inspekcji elektrycznych

Kamery termowizyjne pozwalają nam zobaczyć sygnatury cieplne związane z dużą rezystancją elektryczną na długo przed tak silnym nagrzaniem się obwodu, że mogłoby to spowodować awarię lub wybuch.

Artykuł

Kamery termowizyjne do inspekcji budynków i domów

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych do inspekcji budynków i domów. Znajdź najlepszą kamerę termowizyjną do systemów HVAC.