Polski

Oprogramowanie komputerowe i sprzętowe wibrometrów Fluke 810

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowania Viewer wer. 3.6.0

Co nowego?

 • Dodano obsługę systemu Windows 10
 • Nowa wersja serwera MS SQL Server
 • Konfiguracje maszyn sortowane alfabetycznie według nazwy maszyny (wcześniej możliwe było tylko sortowanie według stopnia ważności)
 • Dłuższa nazwa maszyny: teraz może wynosi 40 znaków (wcześniej była ograniczona do 15 znaków)
 • Zaktualizowana funkcja synchronizacji umożliwia użytkownikom wprowadzanie zmian w konfiguracjach maszyn za pomocą programu Viewer na komputerze PC i synchronizację z przyrządem Fluke 810

WAŻNA WSKAZÓWKA: Upewnij się przed instalacją, że została wykonana kopia zapasowa danych. Jeśli masz zainstalowaną wcześniejszą wersję programu Viewer, przeczytaj poniższe instrukcje przed instalacją.

A. Aktualizacja programu Viewer z wersji 1.0.8 lub wyższej

 1. Uruchom program Viewer.
 2. Kliknij menu „Preferences” (Preferencje) na górze.
 3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję „Create Backup” (Utwórz kopię zapasową).
 4. Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj), aby wybrać lokalizację pliku kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk „Create Backup” (Utwórz kopię zapasową). Wybierz inną lokalizację niż ta, w której zainstalowane jest oprogramowanie, na przykład folder „Moje dokumenty” jest dobrą lokalizacją.
 5. Po utworzeniu kopii zapasowej odinstaluj bieżącą wersję programu Viewer. W tym celu przejdź do opcji „Dodaj lub usuń programy” w Ustawieniach, wyszukaj program Viewer na liście, zaznacz go i wybierz opcję odinstalowania. Wykonaj to samo dla wszystkich pozycji związanych z Microsoft SQL Server 2005 Express.
 6. Zainstaluj nową wersję programu Viewer, klikając dwukrotnie plik ZIP pobrany wcześniej za pomocą powyższego łącza i przechodząc przez wszystkie etapy.

Po zakończeniu instalacji przywróć dane z kopii zapasowej, wykonując poniższe czynności:

 1. Uruchom program Viewer.
 2. Kliknij menu „Preferences” (Preferencje) na górze.
 3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję „Restore Backup” (Przywróć dane z kopii zapasowej).
 4. Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj), aby wybrać lokalizację pliku kopii zapasowej utworzonego przed instalacją, a następnie kliknij przycisk „Restore Backup” (Przywróć dane z kopii zapasowej).

A. Aktualizacja programu Viewer z wersji niższej niż 1.0.8

W przypadku aktualizacji z wersji Viewer niższej niż 1.0.8 aktualizacja usunie wszystkie konfiguracje maszyn i historię diagnostyki z komputera.

Przywracanie usuniętych danych w programie Viewer:

 1. Jeśli dane nadal znajdują się w przyrządzie Fluke 810, zaimportuj je z powrotem do programu Viewer za pomocą funkcji Transfer.
 2. Jeżeli dane znajdują się tylko w programie Viewer, PRZED AKTUALIZACJĄ zarchiwizuj dane poprzez utworzenie raportów PDF dla każdej konfiguracji maszyny za pomocą funkcji raportów programu Viewer. Wskazówka: Danych zebranych za pomocą programu Viewer w wersji niższej niż 1.5 nie można przywrócić do przyrządu.

Program Viewer w wer. 2.0 lub nowszej jest kompatybilny z 32-bitowymi i 64-bitowymi systemami operacyjnymi Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10.


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe wibrometrów Fluke 810 wer. 3.5 (CAB)

Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego (PDF)

Wersja

Data

Opis

3.518-09-2018
 • Dodano obsługę systemu Windows 10
 • Nowa wersja serwera MS SQL Server
 • Konfiguracje maszyn sortowane alfabetycznie według nazwy maszyny (a nie tylko według stopnia ważności)
 • Dłuższa nazwa maszyny: teraz może wynosi 40 znaków (a nie tylko 15 znaków)
 • Zaktualizowana funkcja synchronizacji umożliwia użytkownikom wprowadzanie zmian w konfiguracjach maszyn za pomocą programu Viewer na komputerze i synchronizację z przyrządem Fluke 810
3.011-05-2015
 • Dodanie ogólnych wskazań drgań, dzięki czemu można szybko ocenić ogólny stan maszyny oprócz poszczególnych usterek maszyny.
 • Ulepszone dane obejmują szczegółowe raporty diagnostyczne oraz wykresy widmowe, co pomaga potwierdzić jakość danych i skonkretyzować źródłową przyczynę awarii.
 • Większa elastyczność w zakresie prędkości obrotowej maszyny pozwalająca na testowanie większej liczby zasobów, w tym napędów pasowych, przekładni oraz przekładni kątowych.
 • Dodanie prostych, intuicyjnych ilustracji każdego układu napędowego maszyny w celu szybkiego zbierania danych, co pozwala na identyfikację lokalizacji łożysk podczas wykonywania pomiarów w terenie.
 • Poprawki drobnych błędów.