Polski

Do 2- i 4-kanałowych przyrządów serii Fluke 190 II

Oprogramowanie sprzętowe w wer. 11.44 
Plik Readme oprogramowania sprzętowego w wer. 11.44

 • Poprawiona obsługa opóźnienia wyzwalania w celu umożliwienia ustawienia maksymalnej podstawy czasu (tryb oscyloskopu)
 • Ulepszenia na etapie produkcji

Oprogramowanie sprzętowe w wer. 11.43

 • Usunięty problem związany z niestabilnym działaniem niektórych przyrządów na pewnych kanałach, nieprawidłowym poziomem linii podstawy i/lub czasami nieprawidłową amplitudą przebiegu. Dotyczy to tylko niektórych przyrządów, których numer podwersji kończy się na „2516”; można to sprawdzić po naciśnięciu klawisz użytkownika, F3 = Version&Cal (Wersja i kalibracja)
 • Usunięty problem związany z powielaniem ustawień kanałów; teraz kopiowane jest również ustawienie automatycznej/ręcznej zmiany zakresów. Powielanie kanałów jest wybierane poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku kanału oraz naciśnięcie w tym czasie przycisku innego kanału.
 • Usunięty problem związany z rozmieszczeniem komórek, który mógł powodować znikanie wskazania masy kanału po lewej stronie wyświetlacza po przesunięciu przebiegu do dolnej części ekranu.

Oprogramowanie sprzętowe w wer. 11.42

W wersji 11.42 oprogramowania sprzętowego usunięto następujący problem:

 • Ulepszenia na etapie produkcji umożliwiające obsługę nowego komponentu

Oprogramowanie sprzętowe w wer. 11.41

W wersji 11.41 oprogramowania sprzętowego usunięto następujące problemy:

 • Przyspieszone zbieranie danych do powtarzania i testów zgodności
 • Usunięte problemy z powtarzaniem i testami zgodności
 • Usunięte problemy z wyświetlaniem widma
 • Usunięty problem ze wskazaniem BWL w trybie miernika
 • Usunięty problem z zaokrąglaniem wyników częstotliwości

Oprogramowanie sprzętowe w wer. 11.40

W wersji 11.40 oprogramowania usunięto następujące problemy:

 • Przyspieszone zbieranie danych do powtarzania i testów zgodności
 • Usunięte problemy z powtarzaniem i testami zgodności
 • Usunięte problemy z wyświetlaniem widma
 • Usunięty problem z zaokrąglaniem wyników częstotliwości
 • Usunięty problem ze wskazaniem BWL w trybie miernika

Oprogramowanie sprzętowe w wer. 11.30

Do 2- i 4-kanałowych skopometrów serii 190 II z oprogramowaniem w wersji 09.00 lub nowszym W aktualizacji 11.30 usunięto następujące problemy (łącze do pobrania pliku w wersji 11.30):

 • Usunięty potencjalny problem z uruchamianiem związany z brakiem śladów na ekranie lub brakiem dostępnych kanałów C i D w wersji 4-kanałowej (*)
 • Usunięte problemy związane z zapisywaniem na nośniku USB i odczytywaniem z niego danych trybów ScopeRecord i TrendPlot w formacie CSV
 • Usunięty problem występujący po wyłączeniu skopometru w trybie TrendPlot z włączonym kursorem (*)

  W wersjach starszych niż 11.30 błąd ten można było usunąć, wykonując następujące czynności:

  • Wyłączyć skopometr
  • Odłączyć zasilanie

  Odczekać 5 min przed wykonaniem następujących czynności:

  • Podłączyć zasilanie
  • Włączyć skopometr
  • Włożyć zestaw akumulatorów (akumulator będzie naładowany)

Oprogramowanie sprzętowe w wer. 11.20

Do 2- i 4-kanałowych skopometrów serii 190 II z oprogramowaniem w wersji 09.00 lub nowszym W wersji 11.40 oprogramowania usunięto następujące problemy:

 • Możliwość otwarcia zapisanych przebiegów z wersji 10.0 lub nowszej
 • Usunięty problem związany z formatem BMP występujący podczas kopiowania obrazów z INT na USB
 • Usunięty problem z blokowaniem przyrządu podczas kopiowania danych z nośnika USB, gdy nie ma nośnika

Oprogramowanie sprzętowe w wer. 11.10

Dla 2- i 4-kanałowych skopometrów 190 serii II z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 09.00, 10.4X lub 11.0. Wersja 11.10 zawiera poprawki błędów oraz dodaje możliwość zapisywania przebiegu za pomocą skopometru na nośniku USB jako pliku CSV do późniejszego otworzenia w programie FlukeView lub arkuszu kalkulacyjnym.

Oprogramowanie sprzętowe w wer. 11.10

4-kanałowe przyrządy Fluke 190 serii II z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 10.40: powiadomienie o zagrożeniu dla bezpieczeństwa i wycofaniu

W 4-kanałowych skopometrach 190 serii II z oprogramowaniem firmware w wersji 10.40 występuje problem z odczytem separatora dziesiętnego. Aby uniknąć możliwego zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika, należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe do wersji 10.41.