Polski

Rozwiązania z zakresu EVSE i e-mobilności

Wraz z rozwojem rynku pojazdów elektrycznych (electric vehicle, EV) rosną potrzeby w zakresie obsługi ładowarek do tych pojazdów (electric vehicle supply equipment, EVSE), od instalacji po konserwację infrastruktury o kluczowym znaczeniu. Firma Fluke oferuje szereg rozwiązań z zakresu e-mobilności, w tym testery elektryczne, testery izolacji, kamery termowizyjne i testery EVSE, które pomagają w szybkim i dokładnym wykonywaniu pomiarów w ramach skutecznych, rutynowych kontroli oraz wyszukiwania i usuwania awarii stacji ładowania, a jednocześnie zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Rozwiązania z zakresu EVSE i e-mobilności