Polski

Analizatory mocy o wysokiej dokładności Fluke Norma

Oprogramowanie NormaView (.zip)
Plik jest skompresowany. Rozpakuj go do znanej lokalizacji i uruchom plik wykonywalny, aby zainstalować oprogramowanie.

Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania oprogramowania sprzętowego urządzenia Norma należy sprawdzić, jaka wersja jest obecnie zainstalowana. Informacja ta jest dostępna na ekranie General Setup (Ustawienia ogólne) w sekcji Info (Informacje). (Szczegóły znajdziesz w podręczniku użytkownika).

Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego (.exe)

Instrukcje pobierania oprogramowania sprzętowego (.txt)
Narzędzie do pobierania oprogramowania sprzętowego dla analizatorów mocy NORMA.

Plik uaktualnienia oprogramowania sprzętowego w wer. 1.6.1 (.zip)
Kliknij prawym przyciskiem i wybierz „Save Target As”, aby zapisać plik przed użyciem aplikacji do aktualizacji firmware’u.

Oprogramowanie sprzętowe w wer. 1.6.1 – informacje o wersji (.pdf)

Polecenia zdalnego sterowania dla oprogramowania sprzętowego w wer. 1.5 (.pdf)

Sterowniki LabView 7 (.zip)
Sterowniki LabView 8 (.zip)
Sterowniki LabView 9 (.zip)
Sterowniki LabView do analizatorów Norma 4000 i Norma 5000.