Polski

Oprogramowanie sprzętowe pirometru graficznego IR VT04 w wersji rozszerzonej

Uwaga: Jeśli w pirometrze zainstalowane jest oprogramowanie sprzętowe w wersji 2.2 lub starszej, skontaktuj się z naszym działem serwisowym w celu omówienia procedury uaktualniania.