Polski

Proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego przyrządu 279 FC

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przyrządu 279 FC umożliwi zapisywanie i wyświetlanie obrazów na przyrządzie. Zdjęcia mogą być nadal przesyłane na smartfon lub tablet za pośrednictwem aplikacji Fluke Connect. Nowe oprogramowanie sprzętowe oszczędza czas dzięki możliwości sprawdzenia, czy obrazy zostały wykonane prawidłowo przed ich udostępnieniem lub opuszczeniem miejsca pracy.

Zdjęcia, które są zapisane w przyrządzie 279 FC, nie zostaną usunięte. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego będzie można przejrzeć obrazy przechowywane w multimetrze termicznym 279 FC.

Jeżeli masz multimetr termiczny 279 FC

Pobierz i zainstaluj program SmartView 4.3.75 na swoim komputerze. Jeżeli masz poprzednią wersję programu SmartView, zaktualizuj go do wersji 4.3.75.

 1. Przejdź na stronę www.fluke.com, Support (Wsparcie techniczne), Software Downloads (Oprogramowanie do pobrania), Software for Fluke Infrared Cameras (Oprogramowanie do kamer termowizyjnych Fluke) (https://www.fluke.com/pl-pl/wsparcie/oprogramowanie-do-pobrania/oprogramowanie-do-kamer-na-podczerwien-fluke). Kliknij łącze Download Windows version free (Pobierz za darmo wersję dla systemu Windows). Spowoduje to zapisanie pliku o nazwie setup.exe na komputerze.

 2. Znajdź i otwórz plik setup.exe. Postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zainstalowania programu SmartView na komputerze:

  1. Zezwól na zmiany
  2. Wybierz język
  3. Zaakceptuj wszystkie pozostałe komunikaty

 3. Jeżeli wymagana jest instalacja sterownika karty graficznej Windows, kliknij Tak.

 4. Po zakończeniu instalacji programu SmartView (4.3.75) podłącz komputer do multimetru termicznego 279 FC za pomocą kabla USB–mini USB. Multimetr 279 FC powinien się sam włączyć. Przed rozpoczęciem upewnij się, że akumulator w multimetrze 279 FC jest naładowany.

 5. Na komputerze wyświetli się komunikat „Camera firmware” (Oprogramowanie sprzętowe kamery). Kliknij przycisk „Update Firmware” (Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe).

 6. Na multimetrze 279 FC wyświetli się komunikat „Firmware update V1.04. Downloading. Do not power off or disconnect (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego V1.04. Pobieranie. Nie wyłączać ani nie odłączać od zasilania). Pozwól, aby przyrząd kontynuował pobieranie nowego oprogramowania sprzętowego. Komunikat „Firmware update” (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) zniknie z ekranu multimetru 279 FC po zakończonym pobieraniu.

 7. Obróć pokrętło wyboru na multimetrze 279 FC do położenia IR CAMERA. Na dole ekranu 279 FC pojawi się przycisk Memory (Pamięć) i Capture (Zdjęcie). Oznacza to pomyślne zainstalowanie oprogramowania sprzętowego.