Polski

Trójfazowe rejestratory jakości zasilania z serii Fluke 1740

PQ Log w wer. 2.2.3 (.exe)

Sterownik USB dla systemu Windows Vista (.exe)

Sterownik USB dla systemu Windows XP (.zip)
Aktualizacja, która umożliwia analizę według najnowszej normy PN-EN 50160:2010. To oprogramowanie sprawdza, czy w urządzeniu serii 1740 jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego. W razie wykrycia starszej wersji umożliwia aktualizację.

PQ Log 2.2 – informacje o wersji (.pdf)