Polski

Cęgowy miernik jakości energii Fluke 345

Oprogramowanie PowerLog Classic
Oprogramowanie PowerLog Classic do użytku z przyrządami Fluke 345, VR1710, 1735 oraz 433/434/435. (Kompatybilne z Windows Vista, 7, 8 i 10).

Aplikacja do aktualizacji oprogramowania sprzętowego (.exe)

Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego (.doc)


Najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego:

Wersję oprogramowania sprzętowego przyrządu można sprawdzić, wykonując następujące czynności: Naciśnij klawisz Menu, wybierz pozycję „Instrument Setup” (Konfiguracja przyrządu) za pomocą klawiszy kursorów, naciśnij klawisz Enter, wybierz opcję „Version and Calibration” (Sprawdzanie wersji i kalibracja) przy użyciu klawiszy kursorów, a następnie naciśnij klawisz Enter. Na ekranie pojawi się informacja o wersji oprogramowania sprzętowego.

  • Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Save Target As” (Zapisz element docelowy jako), aby zapisać plik przed użyciem narzędzia do aktualizacji.
  • Konieczne jest zainstalowanie aplikacji aktualizacyjnej.

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 1.02 (.zip)
Użyj tego oprogramowania sprzętowego, jeśli wersja oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w przyrządzie jest niższa niż 2.0.
Oprogramowanie sprzętowe w wersji 2.44 (.zip)
Użyj tego oprogramowania sprzętowego, jeśli wersja oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w przyrządzie jest wyższa niż 2.0.

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 3.02 (.zip)
Użyj tego oprogramowania sprzętowego, jeśli wersja oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w przyrządzie jest wyższa niż 3.0.

Sterowniki USB do przyrządu Fluke 345 (.zip)