Polski

Oprogramowanie sprzętowe i szablon trendów do wibrometru Fluke 805

Oprogramowanie sprzętowe wibrometru Fluke 805, wersja 3.0.5 (.bin)

 • Szybkie tworzenie grup zasobów, pojedynczych zasobów oraz punktów testowych za pomocą szablonu importu w aplikacji internetowej Fluke Connect™
 • Przekazywanie zleceń prac i tras przeglądów bezpośrednio do przyrządu 805 FC przy użyciu aplikacji mobilnej Fluke Connect™
 • Konfigurowanie i edytowanie profilów maszyn za pomocą aplikacji mobilnej Fluke Connect i przekazywanie ich do przyrządu 805 FC
 • Automatyczne kojarzenie wyników testów z profilami maszyn

Aktualizowanie miernika:

 1. Pobierz plik aktualizacji miernika, klikając powyższe łącze.
 2. Podłącz kabel USB do komputera lub laptopa.
 3. Upewnij się, że zasilanie miernika jest wyłączone.
 4. Po podłączeniu drugiego końca kabla USB do miernika jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Setup” (Konfiguracja) oraz przycisk >.
 5. Miernik uruchomi się w trybie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i pozostanie aktywny, dopóki nie odłączy się go od komputera.
 6. Znajdź dysk zewnętrzny (dysk miernika) w oknie Eksploratora Windows na komputerze.
 7. Skopiuj plik aktualizacji na ten dysk zewnętrzny.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk zewnętrzny i wybierz polecenie wysunięcia dysku zewnętrznego.
 9. Odłącz miernik od komputera — aby zapobiec problemom związanym z uszkodzeniem bazy danych, zawsze używaj opcji „Bezpieczne usuwanie sprzętu” przed odłączeniem kabla USB. Podczas wysuwania urządzenia (np. dysku USB lub dysku miernika 805 FC) system Windows informuje, kiedy urządzenie może być bezpiecznie usunięte. Dzięki temu wiadomo, że działanie wszystkich programów zostało zakończone.
 10. Uruchom ponownie miernik.

Szablon trendów do wibrometru Fluke 805

Eksportowanie trendów i wyświetlanie ich programie Microsoft® Excel

Szablon trendów do wibrometru Fluke 805, wersja 2.2 (do wersji oprogramowania sprzętowego starszych niż 3.0.3)

Szablon trendów do wibrometru Fluke 805, wersja 2.6 (do wersji oprogramowania sprzętowego 3.0.3)

Szablon trendów do wibrometru Fluke 805, wersja 2.7 (do wersji oprogramowania sprzętowego 3.0.5)

Śledzenie trendów utworzonych z wyników pomiarów drgań w funkcji czasu to najlepsza metoda monitorowania stanu maszyny.

Wibrometr Fluke 805 pozwala łatwo:

 • eksportować wyniki do programu Microsoft® Excel poprzez połączenie USB,
 • wyświetlać trendy odczytów przy użyciu wbudowanych szablonów i wykresów,
 • porównywać poziom drgań całkowitych z normami ISO (10816-1, 10816-3, 10816-7).

Importując pomiary z wibrometru Fluke 805 do szablonu programu Excel, można wyświetlać na monitorze komputera trendy parametrów łożyska: poziomu drgań całkowitych, CF+ oraz temperatury. W ten sposób uzyskuje się czytelny obraz zmian stanu łożyska i pogarszającego się stanu maszyny.

Instrukcje instalowania szablonu

Instrukcje wyświetlania i drukowania trendów

Oferta GPL