ภาษาไทย

เครื่องสอบเทียบแรงดันความแม่นยำสูง Fluke 721Ex

 • Fluke 721Ex Precision Pressure Calibrator
 • Fluke 721Ex Precision Pressure Calibrator

คุณลักษณะสำคัญ

สามารถกำหนดค่า 721Ex ได้โดยการเลือกเซนเซอร์แรงดันต่ำ 16 PSI (1.1 บาร์) หรือ 36 psi (2.48 บาร์) แล้วตามด้วยเพิ่มช่วงแรงดันสูง 7 ระดับได้แก่ 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 หรือ 5000 psi (6.9, 20, 24.5, 69, 103.4, 200, 345 บาร์)
 • มีความปลอดภัยในตัว – IECEx และ Atex Ex ia IIB T3 Gb (โซน 1)
 • เหมาะสำหรับใช้สอบเทียบการไหลของก๊าซ (การเคลื่อนย้ายที่ต้องได้รับการดูแล)
 • เซนเซอร์แรงดันชนิดสแตนเลสสตีลแบบแยกกันสองตัว ความแม่นยำ 0.025 %
 • อินพุต Pt100 RTD สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิ, (โพรบเสริม)
 • การทดสอบสวิตช์ที่อินพุตแรงดันทั้งสองจุด
 • ผู้ใช้เลือกแสดงแรงดันได้ถึง 19 หน่วยทางวิศวกรรม
 • จอแสดงผลกราฟิกแบบมีไฟขนาดใหญ่สามารถแสดงอินพุตได้สูงสุดสามค่าพร้อมกัน
 • บันทึกการตั้งค่าอุปกรณ์ห้ารายการไว้สำหรับเรียกคืนและใช้งาน

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องสอบเทียบแรงดันความแม่นยำสูง Fluke 721Ex

การสอบเทียบแรงดันและการตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานเคลื่อนย้ายที่ต้องได้รับการดูแล

 

เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานเคลื่อนย้ายก๊าซควบคุมคือ เครื่องสอบเทียบแรงดันความแม่นยำสูง Fluke 721Ex ด้วยเซนเซอร์แรงดันคู่แบบแยก ช่วยให้คุณสามารถตรวจวัดแรงดันสเตติกและแรงดันส่วนต่างได้ในเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องสอบเทียบแรงดันความแม่นยำสูง Fluke 721Ex

ข้อมูลจำเพาะ 1 ปี
Fluke-721Ex-1601ช่วงความละเอียดความแม่นยำ
เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +16 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
-12 psi ถึง +100 psi,
-0.83 บาร์ ถึง 6.9 บาร์
0.01 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-1603เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +16 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
-12 psi ถึง +300 psi,
-0.83 บาร์ ถึง 20 บาร์
0.01 psi,
0.001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-1605เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +16 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
-12 psi ถึง +500 psi,
-0.83 บาร์ ถึง 34.5 บาร์
0.01 psi,
0.001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-1610เซนเซอร์แรงดันต่ำ
0 psi ถึง +1000 psi,
0.00 บาร์ ถึง 69 บาร์
0.1 psi,
0.001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
-12 psi ถึง +500 psi,
-0.83 บาร์ ถึง 34.5 บาร์
0.01 psi,
0.001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-1615ช่วงความละเอียดความแม่นยำ
เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +16 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
0 psi ถึง +1500 psi,
0.00 บาร์ ถึง 103.4 บาร์
0.1 psi,
0.001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-1630เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +16 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
0 psi ถึง +3000 psi,
0.00 บาร์ ถึง 200 บาร์
0.1 psi,
0.01 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-1650เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +16 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 1.1 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
0 psi ถึง +5000 psi,
0.00 บาร์ ถึง 345 บาร์
0.1 psi,
0.01 บาร์
0.035% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-3601ช่วงความละเอียดความแม่นยำ
เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +36 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
-12 ถึง +100 psi,
-0.83 บาร์ ถึง 6.9 บาร์
.01 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-3603เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +36 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
-12 psi ถึง +300 psi,
-0.83 บาร์ ถึง 20 บาร์
0.01 psi,
0.001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-3605เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +36 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
-12 psi ถึง +500 psi,
-0.83 บาร์ ถึง 34.5 บาร์
0.01 psi,
0.001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-3610ช่วงความละเอียดความแม่นยำ
เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +36 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
0 psi ถึง +1000 psi,
0.00 บาร์ ถึง 69 บาร์
0.1 psi,
0.001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-3615เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +36 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
0 psi ถึง +1500 psi,
0.00 บาร์ ถึง 103.4 บาร์
0.1 psi,
0.01 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-3630เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +36 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
0 psi ถึง +3000 psi,
0.00 บาร์ ถึง 200 บาร์
0.1 psi,
0.01 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
Fluke-721Ex-3650เซนเซอร์แรงดันต่ำ
-14 psi ถึง +36 psi,
-0.97 บาร์ ถึง 2.48 บาร์
0.001 psi,
0.0001 บาร์
0.025% ของเต็มสเกล
เซนเซอร์แรงดันสูง
0 psi ถึง +5000 psi,
0.00 บาร์ ถึง 345 บาร์
0.1 psi,
0.01 บาร์
0.035% ของเต็มสเกล
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
การเรียกคืนการตั้งค่าอุปกรณ์ค่าที่ใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อเปิดเครื่อง
อุณหภูมิแวดล้อมอุณหภูมิในการทำงาน -10°C ถึง +45°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (ไม่ใส่แบตเตอรี่) -20°C ถึง +60°C
ระดับความสูง2,000 m
การป้องกันการรับเข้าIP-40
ความต้องการด้านพลังงาน6.0 V DC
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่>35 ชั่วโมง สำหรับการใช้งานปกติ
แบตเตอรี่ที่ใช้แบตเตอรี่เซลล์ AA แบบมาตรฐาน (4)
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)7.9 x 4.3 x 2.3 นิ้ว (20 x 11 x 5.8 ซม.)
น้ำหนัก03539 กก. (1 ปอนด์ 3 ออนซ์)
ขั้วต่อ/พอร์ตสอง, NPT 1/8 นิ้ว, โมดูลแรงดัน 700P Series; โพรบ RTD
การตรวจวัดไฟฟ้าและอุณหภูมิ 1 ปี
ฟังก์ชันช่วงความละเอียดความแม่นยำ
การวัด mA0 ถึง 24 mA0.001 mA±0.015% ของ rdg
±0.002mA
ผลกระทบจากอุณหภูมิ
ไม่มีผลกระทบกับความแม่นยำในทุกฟังก์ชัน ตั้งแต่ 15°C ถึง 35°C
เพิ่ม ±0.002% F.S./°C สำหรับอุณหภูมินอกช่วง 15°C ถึง 35°C
หน่วยทางวิศวกรรมเกี่ยวกับแรงดันที่ใช้ได้
psi, บาร์, mbar, kPa, kgcm2, cmH 2O @ 4°C, cmH 2O @ 20°C, mH 2O @ 4°C, mH 2O @ 20°C, inH 2O @ 4°C, inH 2O @ 20°C, inH 2O @ 60°F, mmHg @ 0°C, inHg @ 0°C, ftH 2O @ 4°C, ftH 2O @ 20°C, ftH 2O @ 60°F
รายละเอียดการอนุมัติ 721Ex
ATEXEx ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C)
KEMA 10 ATEX 0168X
IECExEx ia IIB T3 Gb (Ta= -10…+45 °C)
II 2 G IECEx CSA 10.0013X

รุ่น: เครื่องสอบเทียบแรงดันความแม่นยำสูง Fluke 721Ex

Fluke-721Ex-1601
Fluke 721Ex-1601 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 100 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 100 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-1603
Fluke 721Ex-1603 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 300 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 300 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-1605
Fluke 721Ex-1605 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 500 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 500 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-1610
Fluke 721Ex-1610 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 1000 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 1000 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-1615
Fluke 721Ex-1615 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 1500 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 1500 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-1630
Fluke 721Ex-1630 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 3000 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 3000 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-1650
Fluke 721Ex-1650 Precision Pressure Calibrator
16 psig, 5000 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 16 PSIG, 5000 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-3601
Fluke 721Ex-3601 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 100 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 100 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-3603
Fluke 721Ex-3603 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 300 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 300 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-3605
Fluke 721Ex-3605 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 500 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 500 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-3610
Fluke 721Ex-3610 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 1000 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 1000 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-3615
Fluke 721Ex-3615 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 1500 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 1500 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-3630
Fluke 721Ex-3630 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 3000 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 3000 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads
Fluke-721Ex-3650
Fluke 721Ex-3650 Precision Pressure Calibrator
36 psig, 5000 psig, dual sensor pressure calibrator
ซื้อเลย

Includes:

 • Dual Sensor Pressure Calibrator, 36 PSIG, 5000 PSIG
 • Soft case
 • Four (4) AA batteries
 • Manual
 • Traceable calibration certificate
 • Test leads