ภาษาไทย

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-550 Series III

 • Fluke MDA-550 III Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer connections

คุณลักษณะสำคัญ

 • การทดสอบพร้อมการแนะนำด้วยแผนภาพกราฟฟิกการเชื่อมต่อทีละขั้นตอน
 • โปรไฟล์การวัดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าช่วยลดความซับซ้อนในการตั้งค่า
 • ความสามารถในการเขียนรายงานในตัว 
 • สร้างรายงานวิธีการแก้ปัญหาทั้งก่อนและหลังได้ง่ายขึ้น

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-550 Series III

ลดความซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาของมอเตอร์ไดรฟ์ด้วยชุดทดสอบที่มีการแนะนำและการวัดไดรฟ์อัตโนมัติ ซึ่งให้ผลการทดสอบที่เชื่อถือได้และสามารถทำซ้ำได้

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA 550 ใหม่ช่วยประหยัดเวลาและขจัดความยุ่งยากในการจัดเตรียมการวัดที่ซับซ้อน อีกทั้งยังปรับแก้ไขปัญหามอเตอร์ไดรฟ์ให้เรียบง่ายขึ้นอีกด้วย เพียงเลือกการทดสอบ จากนั้นการวัดที่มีการแนะนำแบบทีละขั้นตอนจะแสดงตำแหน่งที่คุณต้องทำการเชื่อมต่อแรงดันและกระแสไฟฟ้า ขณะที่โปรไฟล์การวัดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับมอเตอร์ไดรฟ์ที่สำคัญแต่ละส่วน ตั้งแต่อินพุตไปจนถึงเอาท์พุต, บัส DC และตัวมอเตอร์เอง ไม่ว่าจะเป็นการวัดพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง MDA-550 พร้อมช่วยเหลือคุณอย่างครอบคลุม และด้วยเครื่องมือสร้างรายงานในตัว คุณจะสามารถสร้างรายงานข้อมูลการวัดทั้งก่อนซ่อมแซม และหลังซ่อมแซมได้อย่างมั่นใจ

MDA-550 เป็นเครื่องมือทดสอบวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบ และสามารถช่วยระบุตำแหน่งและแก้ไขปัญหาหลักๆ ในระบบมอเตอร์ไดรฟ์ประเภทตัวแปลงได้อย่างปลอดภัย

 • ตรวจวัดพารามิเตอร์ที่สำคัญของมอเตอร์ไดรฟ์ ประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ระดับแรงดันไฟฟ้า DC และริปเปิล AC, ความไม่สมดุลและฮาร์โมนิคของแรงดันและกระแสไฟฟ้า, การมอดูเลตของแรงดันไฟฟ้า และการคายประจุแรงดันไฟฟ้าของเพลามอเตอร์
 • ดำเนินการวัดค่าฮาร์โมนิคเพิ่มเติมเพื่อระบุผลกระทบของฮาร์โมนิคลำดับที่ต่ำและลำดับที่สูงในระบบพลังงานไฟฟ้าของคุณ
 • ดำเนินการวัดที่มีการแนะนำสำหรับอินพุตของมอเตอร์ไดรฟ์, บัส DC, เอาท์พุตของไดรฟ์, อินพุตของมอเตอร์ และการวัดเพลา พร้อมด้วยแผนภาพกราฟฟิคที่แสดงการเชื่อมต่อแรงดันและกระแสไฟฟ้าแบบทีละขั้นตอน
 • ใช้ชุดการวัดที่เรียบง่าย พร้อมด้วยโปรไฟล์การวัดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เพื่อเรียกใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอิงตามกระบวนการทดสอบที่เลือก
 • สร้างรายงานอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดทำเอกสารข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • วัดพารามิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยออสซิโลสโคป 500 MHz เต็มกำลัง รวมทั้งความสามารถในการวัดมาตรและการบันทึกสำหรับช่วงโดยสมบูรณ์ของการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอุตสาหกรรม

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-550 ใช้ชุดการวัดที่มีการแนะนำเพื่อปรับการวิเคราะห์ให้ง่ายดายกว่าที่เคย

อินพุตของไดรฟ์

วัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าอินพุตเพื่อตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าค่าต่างๆ อยู่ภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้หรือไม่ ด้วยการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าที่มีอัตราตามกำหนด (nominal rated voltage) กับแรงดันไฟฟ้าที่มีการจ่ายจริง จากนั้นจึงตรวจสอบกระแสไฟฟ้าอินพุต เพื่อระบุว่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ภายในอัตราสูงสุดที่กำหนดและตัวนำไฟฟ้ามีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบว่าค่าความบิดเบือนฮาร์โมนิคอยู่ภายในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ด้วยการตรวจสอบรูปทรงของรูปแบบคลื่นด้วยสายตาหรือการดูหน้าจอฮาร์โมนิคสเปกตรัม ซึ่งจะแสดงทั้งค่าความบิดเบือนฮาร์โมนิครวมและฮาร์โมนิคแต่ละตัว

ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

ตรวจสอบความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุตต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าความไม่สมดุลของเฟสอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป (> 6-8 %) และการหมุนเวียนเฟสเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณยังสามารถตรวจสอบภาวะไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย เนื่องจากความไม่สมดุลที่สูงเกินไปอาจบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับตัวเรียงกระแสของไดรฟ์

การวัดค่าฮาร์โมนิคเพิ่มเติม

ฮาร์โมนิคที่สูงเกินไปไม่ได้เป็นเพียงภัยคุกคามต่อเครื่องจักรกลหมุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบพลังงานไฟฟ้าด้วย MDA-550 มอบความสามารถในการตรวจหาฮาร์โมนิคของมอเตอร์ไดรฟ์ แต่ก็สามารถตรวจหาผลกระทบที่เป็นไปได้ของอิเล็กทรอนิกส์การสลับกระแสไฟของตัวแปลงได้เช่นกัน MDA-550 มีช่วงฮาร์โมนิคสามช่วง ได้แก่ ฮาร์โมนิคลำดับที่ 1 ถึง 51, 1 ถึง 9 kHz และ 9 kHz ถึง 150 kHz จึงสามารถตรวจจับปัญหามลภาวะทางฮาร์โมนิคได้ทุกรูปแบบ

บัส DC

ในมอเตอร์ไดรฟ์ การแปลงจาก AC เป็น DC ภายในไดรฟ์เป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องและการกรองไฟฟ้าที่เพียงพอเพื่อให้ไดรฟ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แรงดันไฟฟ้าริปเปิลสูงอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของตัวเก็บประจุหรือการกำหนดขนาดที่ไม่ถูกต้องของมอเตอร์ที่เชื่อมต่อ สามารถใช้ฟังก์ชันการบันทึกเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของบัส DC แบบไดนามิกในโหมดการทำงานในขณะที่มีการใช้โหลด

เอาท์พุตของไดรฟ์

ตรวจสอบเอาท์พุตของไดรฟ์โดยเน้นทั้งที่อัตราส่วนระหว่างแรงดันต่อความถี่ (V/F) และการมอดูเลตแรงดันไฟฟ้า เมื่อมีการตรวจพบอัตรา V/F สูง อาจหมายความว่ามอเตอร์มีความร้อนมากเกินไป หากอัตรา V/F ต่ำ มอเตอร์ที่เชื่อมต่ออาจไม่สามารถให้ค่าทอร์กตามที่จำเป็นสำหรับโหลดนั้นๆ ในการดำเนินกระบวนการตามเป้าหมาย

การมอดูเลตแรงดันไฟฟ้า

การวัดสัญญาณที่ควบคุมความกว้างของพัลส์มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตรวจหาจุดยอดของแรงดันไฟฟ้า ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อฉนวนขดลวดไฟฟ้าได้ เวลาขึ้นหรือความชันหรือของอิมพัลส์จะบ่งชี้โดยการอ่านค่า dV/dt (อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าเมื่อเวลาผ่านไป) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับการหุ้มฉนวนที่ระบุของมอเตอร์ นอกจากนี้ การวัดยังสามารถใช้เพื่อวัดความถี่การสลับกระแสเพื่อระบุว่า มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการสลับกระแสอิเล็กทรอนิกส์หรือสายดินซึ่งเป็นจุดที่มีสัญญาณแกว่งขึ้นและลงหรือไม่

อินพุตของมอเตอร์

การตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุตของมอเตอร์ และชุดการเชื่อมต่อสายเคเบิลจากไดรฟ์ไปยังมอเตอร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ชุดการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อไดรฟ์และต่อมอเตอร์ อันเนื่องมาจากจุดยอดของแรงดันไฟฟ้าสะท้อนที่มีจำนวนมากเกินไป การตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าที่ปรากฏที่ขั้วต่างๆ อยู่ภายในอัตราที่กำหนดของมอเตอร์หรือไม่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากภาวะกระแสไฟฟ้าเกินอาจทำให้มอเตอร์ทำงานโดยมีอุณหภูมิสูงเกินไป ซึ่งจะลดอายุการใช้งานของฉนวนสเตเตอร์ และอาจทำให้มอเตอร์ทำงานล้มเหลวในเวลาอันรวดเร็ว

แรงดันไฟฟ้าของเพลามอเตอร์

พัลส์แรงดันไฟฟ้าความถี่สูงจากไดรฟ์ปรับรอบมอเตอร์สามารถคัปปลิ้งจากสเตเตอร์ของมอเตอร์ไปยังเพลามอเตอร์ได้ ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าปรากฏขึ้นที่เพลามอเตอร์ เมื่อแรงดันไฟฟ้าของเพลามอเตอร์นี้เกินความจุของฉนวนของจารบีแบริ่ง อาจเกิดกระแสไฟฟ้าแฟลชโอเวอร์ (ประกายไฟ) ทำให้เกิดรอยเว้าและร่องที่รางแบริ่งของมอเตอร์ ซึ่งเป็นความเสียหายที่อาจทำให้มอเตอร์ล้มเหลวก่อนเวลาอันควร MDA-550 มีปลายโพรบแบบแปรงคาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถตรวจจับการปรากฏของกระแสไฟฟ้าแฟลชโอเวอร์ที่สร้างความเสียหายได้ ในขณะที่แอมปลิจูดของอิมพัลส์และจำนวนของเหตุการณ์จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการก่อนที่ความล้มเหลวจะเกิดขึ้นได้ การเพิ่มอุปกรณ์เสริมนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นพบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนกับโซลูชันราคาแพงที่ต้องติดตั้งโดยถาวร

การวัดที่มีการแนะนำแบบทีละขั้นตอนช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะมีข้อมูลที่คุณต้องการทุกเมื่อที่จำเป็น

MDA-550 ผ่านออกแบบมาเพื่อช่วยคุณทดสอบและแก้ไขปัญหาหลักๆ ในระบบมอเตอร์ไดรฟ์ประเภทตัวแปลงแบบสามเฟสและแบบเฟสเดียวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ข้อมูลบนหน้าจอและคำแนะนำการติดตั้งแบบทีละขั้นตอนทำให้ง่ายต่อการกำหนดค่าเครื่องวิเคราะห์และรับการวัดของไดรฟ์ที่คุณต้องการ เพื่อให้สามารถทำการตัดสินใจด้านการบำรุงรักษาได้ดีและรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่อินพุตพลังงานไปจนถึงมอเตอร์ที่ติดตั้งแล้ว MDA-550 จะมอบความสามารถในการวัดเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของมอเตอร์ไดรฟ์อย่างทันท่วงทีที่สุด

What's in the box:

 • แพ็คแบตเตอรี่ li-ion BP 291 จำนวน 1 ชุด
 • เครื่องชาร์จ/อะแดปเตอร์ไฟฟ้า BC190 จำนวน 1 ชิ้น
 • โพรบแรงดันไฟฟ้าสูง 100:1 VPS421 พร้อมที่หนีบขั้วแบบฟันปลา จำนวน 3 ชิ้น
 • โพรบแรงดันไฟฟ้า 500MHz 10:1 VPS410-II-R จำนวน 1 ชุด
 • แคลมป์กระแสไฟฟ้า ac i400s จำนวน 3 ชิ้น
 • ชุดแรงดันไฟฟ้าของเพลา SVS-500 1 ชิ้น (แปรง 3 ชิ้น)
 • ที่ยึดขาวัด
 • ก้านขยายแบบสองส่วนและฐานแม่เหล็ก
 • กระเป๋าพกพาสำหรับป้องกันขนาดใหญ่พร้อมล้อลาก (C437-II)
 • ซอฟต์แวร์ FlukeView-2 PC (เวอร์ชันเต็ม)
 • ดองเกิล WiFi

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-550 Series III

การผสมผสานการวัดและการวิเคราะห์
จุดทดสอบกลุ่มย่อยค่าที่อ่านได้ 1ค่าที่อ่านได้ 2ค่าที่อ่านได้ 3ค่าที่อ่านได้ 4
อินพุตมอเตอร์ไดรฟ์
แรงดันและกระแสไฟฟ้า
เฟส-เฟสV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
จุดยอด Vจุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุดยอดถึงยอด Vตัวประกอบยอดคลื่น
จุดยอด Aจุดยอด A สูงสุดจุดยอด A ต่ำสุดยอดถึงยอด Aตัวประกอบยอดคลื่น
เฟส-สายดินV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
จุดยอด Vจุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุดยอดถึงยอด Vตัวประกอบยอดคลื่น
จุดยอด Aจุดยอด A สูงสุดจุดยอด A ต่ำสุดยอดถึงยอด Aตัวประกอบยอดคลื่น
แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลความไม่สมดุลV ac+dcV ac+dcV ac+dcความไม่สมดุล
จุดสูงสุดยอดถึงยอด Vยอดถึงยอด Vยอดถึงยอด V 
ภาวะไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้าความไม่สมดุลA ac+dcA ac+dcA ac+dcความไม่สมดุล
จุดสูงสุดยอดถึงยอด Aยอดถึงยอด Aยอดถึงยอด A 
บัส DC ของมอเตอร์ไดรฟ์
DC V dcยอดถึงยอด Vจุดยอด V สูงสุด 
ริปเปิล V acยอดถึงยอด VHz 
เอาท์พุตมอเตอร์ไดรฟ์
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า (ผ่านการกรอง)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
จุดยอด Vจุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุดยอดถึงยอด Vตัวประกอบยอดคลื่น
จุดยอด Aจุดยอด A สูงสุดจุดยอด A ต่ำสุดยอดถึงยอด Aตัวประกอบยอดคลื่น
แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลความไม่สมดุลV PWMV PWMV PWMความไม่สมดุล
จุดสูงสุดยอดถึงยอด Vยอดถึงยอด Vยอดถึงยอด V 
ภาวะไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้าความไม่สมดุลA ac+dcA ac+dcA ac+dcความไม่สมดุล
จุดสูงสุดยอดถึงยอด Aยอดถึงยอด Aยอดถึงยอด A 
การมอดูเลตแรงดันไฟฟ้า
เฟส-เฟสซูม 1V PWMยอดถึงยอด VHzV/Hz
ซูม 2จุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุดDelta V 
จุดยอดซูม 3จุดยอด V สูงสุดDelta V/วินาทีจุดสูงสุดเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
ระดับของซูม 3Delta VDelta V/วินาทีระดับเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
เฟส-สายดินซูม 1V PWMยอดถึงยอด Vจุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุด
ซูม 2จุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุดDelta VHz
จุดยอดซูม 3จุดยอด V สูงสุดDelta V/วินาทีจุดสูงสุดเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
ระดับของซูม 3Delta VDelta V/วินาทีระดับเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
เฟส-DC +ซูม 1V PWMยอดถึงยอด Vจุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุด
ซูม 2จุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุดDelta VHz
จุดยอดซูม 3จุดยอด V สูงสุดDelta V/วินาทีจุดสูงสุดเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
ระดับของซูม 3Delta VDelta V/วินาทีระดับเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
เฟส-DC -ซูม 1V PWMยอดถึงยอด Vจุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุด
ซูม 2จุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุดDelta VHz
จุดยอดซูม 3จุดยอด V สูงสุดDelta V/วินาทีจุดสูงสุดเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
ระดับของซูม 3Delta VDelta V/วินาทีระดับเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
อินพุตของมอเตอร์
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า (ผ่านการกรอง)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
จุดยอด Vจุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุดยอดถึงยอด Vตัวประกอบยอดคลื่น
จุดยอด Aจุดยอด A สูงสุดจุดยอด A ต่ำสุดยอดถึงยอด Aตัวประกอบยอดคลื่น
แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลความไม่สมดุลV PWMV PWMV PWMความไม่สมดุล
จุดสูงสุดยอดถึงยอด Vยอดถึงยอด Vยอดถึงยอด V 
ภาวะไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้าความไม่สมดุลA ac+dcA ac+dcA ac+dcความไม่สมดุล
จุดสูงสุดยอดถึงยอด Aยอดถึงยอด Aยอดถึงยอด A 
การมอดูเลตแรงดันไฟฟ้า
เฟส-เฟสซูม 1V PWMยอดถึงยอด VHzV/Hz
ซูม 2จุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุดDelta V 
จุดยอดซูม 3จุดยอด V สูงสุดDelta V/วินาทีจุดสูงสุดเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
ระดับของซูม 3Delta VDelta V/วินาทีระดับเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
เฟส-สายดินซูม 1V PWMยอดถึงยอด Vจุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุด
ซูม 2จุดยอด V สูงสุดจุดยอด V ต่ำสุดDelta VHz
จุดยอดซูม 3จุดยอด V สูงสุดDelta V/วินาทีจุดสูงสุดเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
ระดับของซูม 3Delta VDelta V/วินาทีระดับเวลาขึ้นโอเวอร์ชูท
เพลามอเตอร์
แรงดันไฟฟ้าของเพลาปิดเหตุการณ์ยอดถึงยอด V   
เปิดเหตุการณ์Delta Vเวลาขาขึ้น/ลงDelta V/วินาทีเหตุการณ์/วิ
อินพุตและเอาท์พุตมอเตอร์ไดรฟ์ และอินพุตมอเตอร์
ฮาร์โมนิคแรงดันไฟฟ้าV acV พื้นฐานHz พื้นฐาน% THD
ปัจจุบันA acA พื้นฐานHz พื้นฐาน% THD/TDD
 
ฟังก์ชั่นการวัดข้อมูลจำเพาะ
แรงดันไฟฟ้า DC (V dc)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:11000 V
ความละเอียดสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:1 (แรงดันไฟฟ้าไปยังกราวด์)1mV / 10mV
การอ่านเต็มรูปแบบ999 ครั้ง
ความแม่นยำที่ 4 s ถึง 10 us/div± (1.5 % + 6 รอบการนับ)
แรงดันไฟฟ้า True-rms (V ac หรือ V ac+dc) (ด้วยคัปปลิ้ง DC ที่เลือก)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:1 (แรงดันไฟฟ้าไปยังกราวด์)1000 V
ความละเอียดสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:11 mv / 10 mV
การอ่านเต็มรูปแบบ999 ครั้ง
DC ถึง 60 Hz± (1.5 % + 10 รอบการนับ)
60 Hz ถึง 20 kHz± (2.5 % + 15 รอบการนับ)
20 kHz ถึง 1 MHz± (5 % + 20 รอบการนับ)
1 MHz ถึง 25 MHz± (10 % + 20 รอบการนับ)
แรงดันไฟฟ้า PWM (V pwm)
วัตถุประสงค์เพื่อวัดสัญญาณที่ควบคุมความกว้างของพัลส์ เช่น เอาต์พุตตัวแปลงของมอเตอร์ไดรฟฺ์
หลักการทำงานค่าที่อ่านได้จะแสดงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานตามค่าเฉลี่ยของตัวอย่างในช่วงเวลาของความถี่พื้นฐานในช่วงเวลาหลายช่วง
ความแม่นยำเช่นเดียวกับ Vac+dc สำหรับสัญญาณรูปคลื่น
จุดยอดของแรงดันไฟฟ้า (จุดยอด V)
โหมดจุดยอดสูงสุด, จุดยอดต่ำสุด หรือยอดถึงยอด
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:1 (แรงดันไฟฟ้าไปยังกราวด์)1000 V
ความละเอียดสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:110 mV
ความแม่นยำ
จุดยอดสูงสุด, จุดยอดต่ำสุดการแบ่งส่วน ± 0.2
ยอดถึงยอดการแบ่งส่วน ± 0.4
การอ่านเต็มรูปแบบ800 ครั้ง
กระแสไฟฟ้า (AMP) เมื่อใช้แคลมป์กระแสไฟฟ้า
ช่วงเช่นเดียวกับ V ac, Vac+dc หรือจุดยอด V
ตัวประกอบอัตราส่วน0.1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
ความแม่นยำเช่นเดียวกับ Vac, Vac+dc หรือจุดยอด V (เพิ่มความแม่นยำของแคลมป์กระแสไฟฟ้า)
ความถี่ (Hz)
ช่วง1.000 Hz ถึง 500 MHz
การอ่านเต็มรูปแบบ9999 ครั้ง
ความแม่นยำ± (0.5 % + 2 รอบการนับ)
อัตราแรงดันไฟฟ้า/Herz (V/Hz)
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงค่า V PWM ที่วัดได้ (ดูที่ V PWM) ซึ่งแบ่งตามความถี่พื้นฐานบนไดรฟ์ความเร็วมอเตอร์ ac ที่ปรับเปลี่ยนได้
ความแม่นยำ% Vrms + % Hz
อินพุตของไดรฟ์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงค่าความต่างของเปอร์เซนต์สูงสุดของหนึ่งในเฟสเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 แรงดันไฟฟ้า true-rms
ความแม่นยำเปอร์เซนต์บ่งชี้ที่ยึดตามค่า Vac+dc
เอาท์พุตของไดรฟ์และอินพุตของมอเตอร์กระแสไฟฟ้าไม่สมดุล
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงค่าความต่างของเปอร์เซนต์สูงสุดของหนึ่งในเฟสเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 แรงดันไฟฟ้า PWM
ความแม่นยำเปอร์เซนต์บ่งชี้ที่ยึดตามค่า V PWM
อินพุตของไดรฟ์กระแสไฟฟ้าไม่สมดุล
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงค่าความต่างของเปอร์เซนต์สูงสุดของหนึ่งในเฟสเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 กระแสไฟฟ้า AC
ความแม่นยำเปอร์เซนต์บ่งชี้ที่ยึดตามค่า Aac+dc
เอาท์พุตของไดรฟ์และอินพุตของมอเตอร์กระแสไฟฟ้าไม่สมดุล
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงค่าความต่างของเปอร์เซนต์สูงสุดของหนึ่งในเฟสเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 กระแสไฟฟ้า AC
ความแม่นยำเปอร์เซนต์บ่งชี้ที่ยึดตามค่า A ac
เวลาขึ้นและลง
การอ่านค่าค่าความต่างของแรงดันไฟฟ้า (dV), ค่าความต่างของเวลา (dt), ค่าความต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าและเวลา (dV/dt), โอเวอร์ชูท
ความแม่นยำเช่นเดียวกันความแม่นยำของออสซิโลสโคป
ฮาร์โมนิคและสเปกตรัม
ฮาร์โมนิคDC ถึง 51st
ช่วงสเปกตรัม1…9 kHz, 9-150 kHz (20 MHz เปิดตัวกรอง), สูงสุด 500 MHz (การมอดูเลตแรงดันไฟฟ้า)
แรงดันไฟฟ้าของเพลา
เหตุการณ์ / วินาทีเปอร์เซนต์บ่งชี้ที่อิงตามค่าการวัดเวลาขึ้นและลง (การคายประจุอิมพัลส์)
การบันทึกข้อมูลรายงาน
จำนวนหน้าจอสามารถบันทึกหน้าจอตามแบบฉบับลงในรายงานได้ 50 หน้าจอ (ขึ้นอยู่กับอัตราการบีบอัด)
ถ่ายโอนไปยัง PCใช้แฟลชไดรฟ์ 32 GB หรือน้อยลงถึง 2 GB หรือสาย mini-USB เป็น USB หรือลิงก์ WiFi และ FlukeView™ 2 สำหรับ ScopeMeter®
การตั้งค่าโพรบ
โพรบแรงดันไฟฟ้า1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
แคลมป์กระแสไฟฟ้า0.1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
โพรบแรงดันไฟฟ้าของเพลา1:1, 10:1, 100:1
ความปลอดภัย
ทั่วไปIEC 61010-1: ระดับมลภาวะ 2
การวัดการวัด IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดระหว่างขั้วใดก็ตามกับการลงกราวด์ที่พื้นดิน1000 V
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุดผ่าน VPS410-II หรือ VPS421 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
อินพุต BNCA, B, C, D โดยตรง 300 V CAT IV
แรงดันไฟฟ้าโฟลทสูงสุด, เครื่องมือทดสอบหรือเครื่องมือทดสอบที่มีโพรบแรงดันไฟฟ้า VPS410-II / VPS421จากขั้วใดก็ตามไปยังไปยังกราวด์ดิน 1000 V CAT III / 600 V CAT IV ระหว่างขั้วใดก็ตาม 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงานระหว่างปลายขาวัดและสายวัดอ้างอิงVPS410-II: 1000 V
VPS421: 2000 V

รุ่น: เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-550 Series III

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-550 Series III
ซื้อเลย

สิ่งที่มีให้:

 • แพ็คแบตเตอรี่ li-ion BP 291 จำนวน 1 ชุด
 • เครื่องชาร์จ/อะแดปเตอร์ไฟฟ้า BC190 จำนวน 1 ชิ้น
 • โพรบแรงดันไฟฟ้าสูง 100:1 VPS421 พร้อมที่หนีบขั้วแบบฟันปลา จำนวน 3 ชิ้น
 • โพรบแรงดันไฟฟ้า 500MHz 10:1 VPS410-II-R จำนวน 1 ชุด
 • แคลมป์กระแสไฟฟ้า ac i400s จำนวน 3 ชิ้น
 • ชุดแรงดันไฟฟ้าของเพลา SVS-500 1 ชิ้น (แปรง 3 ชิ้น)
 • ที่ยึดขาวัด
 • ก้านขยายแบบสองส่วนและฐานแม่เหล็ก
 • กระเป๋าพกพาสำหรับป้องกันขนาดใหญ่พร้อมล้อลาก (C437-II)
 • ซอฟต์แวร์ FlukeView-2 PC (เวอร์ชันเต็ม)
 • ดองเกิล WiFi