เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงาน 400Hz Fluke 437 Series II

คุณลักษณะสำคัญ

 • การวัด 400 Hz: เมื่อเพิ่มความถี่ของกำลังไฟฟ้าเป็น 400 Hz ตัวแปลงและมอเตอร์จะมีขนาดเล็กกว่าและเบากว่ามากความถี่ที่ 50 หรือ 60 Hz ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการใช้งานบนเครื่องบิน เรือดำน้ำ ยานอวกาศ และอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆ รวมถึงเครื่องมือสำหรับถือ รุ่น 437 II จะบันทึกการวัดคุณภาพของไฟฟ้าสำหรับประเภทต่างๆ ของระบบไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าทางทหาร
 • ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์กำลัง: วัดกำลังเอาต์พุต AC และกำลังอินพุต DC ได้พร้อมกันสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกำลังไฟฟ้าที่ใช้แคลมป์ DC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
 • การบันทึกข้อมูล PowerWave: บันทึกข้อมูล RMS ได้อย่างรวดเร็ว, แสดงข้อมูลครึ่งรอบและรูปแบบคลื่นเพื่อกำหนดลักษณะไดนามิกของระบบไฟฟ้า (การเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การสลับ UPS เป็นต้น)
 • เครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงาน: เครื่องมือนี้จะหาปริมาณการวัดกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานและกำลังไฟฟ้าเสมือนแบบดั้งเดิม ทั้งกำลังไฟฟ้าที่ไม่สมดุลและฮาร์โมนิค เพื่อระบุมูลค่าต้นทุนการสูญเสียพลังงานที่แน่นอน
 • แก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์: วิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้เครื่องมือเคอร์เซอร์และซูม
 • การจัดอันดับความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม: ได้รับการจัดอันดับตามมาตรฐาน 600 V CAT IV/1000 V CAT III สำหรับการใช้งานที่ช่องทางเข้าเพื่อซ่อมบำรุง
 • วัดทั้งสามเฟสและ Neutral: มีขาวัดกระแสไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้สี่ตัว และปรับปรุงการออกแบบให้เป็นรูปโค้งและบางเพื่อให้เหมาะกับสถานที่แคบที่สุด
 • การแสดงแนวโน้มโดยอัตโนมัติ: ระบบจะบันทึกการวัดทุกครั้งแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งค่า
 • System-Monitor: พารามิเตอร์คุณภาพของไฟฟ้าสิบรายการบนจอภาพเดียว ตามมาตรฐานคุณภาพของไฟฟ้า EN50160
 • ฟังก์ชันของเครื่องมือบันทึก: กำหนดค่าสำหรับสภาพการทดสอบโดยมีหน่วยความจำสำหรับพารามิเตอร์มากถึง 600 รายการตามระยะเวลาที่ผู้ใช้กำหนด
 • ดูกราฟและสร้างรายงาน: มีซอฟต์แวร์การวิเคราะห์
 • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่: เวลาในการใช้งานเจ็ดชั่วโมงต่อการชาร์จชุดแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนหนึ่งครั้ง

การจับข้อมูลด้วย PowerWave
สำหรับผู้ใช้บางราย สาเหตุของปัญหาคุณภาพของไฟฟ้าคือการสลับโหลด เมื่อเปิดสวิตช์โหลด บางครั้งการดึงกระแสอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าตกถึงระดับที่อุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดพลาด ฟังก์ชัน PowerWave ในรุ่น 435 และ 437 ซีรี่ส์ II ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจจับแรงดันไฟฟ้า กระแส และสัญญาณความถี่ได้ในคราวเดียวกันแบบความเร็วสูง เพื่อดูว่าปฏิกิริยาใดที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา PowerWave เป็นมากกว่าการวัดคุณภาพพลังงานมาตรฐาน การจับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วของ PowerWave ทำให้รู้คุณลักษณะของไดนามิกส์ระบบ

รูปแบบคลื่นของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟจะถูกตรวจจับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งและแสดงบนจอภาพในรูปแบบความละเอียดสูง รูปแบบคลื่นพลังงานมีที่มาจากข้อมูลดังกล่าว นอกจากนั้น ค่า RMS ครึ่งรอบสำหรับแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟ พลังงานและความถี่อาจจัดเก็บและเรียกคืนมาเพื่อวิเคราะห์ได้ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์โดยเฉพาะกับการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และระบบ UPS ที่การเปิดสวิตช์ได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ
การคำนวณ UPM เหล่านี้ใช้สำหรับการหามูลค่าต้นทุนของพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากปัญหาคุณภาพพลังงาน ค่าต่างๆ จะถูกคำนวณ พร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเพาะต่อสถานที่นั้นๆ ด้วยเครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงาน ซึ่งในที่สุดแล้วจะหาได้ว่าสถานที่หนึ่งๆ ต้องสูญเสียเงินเท่าไหร่เนื่องจากพลังงานที่สูญเสียไป

ประสิทธิภาพตัวแปลงไฟ
ตัวแปลงไฟจะนำกระแสไฟฟ้า DC มาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า AC หรือแปลงในทางกลับกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มักมีตัวแปลงไฟที่นำไฟฟ้า DC จากเซลล์แสงอาทิตย์มาแปลงเป็นไฟฟ้า AC ที่ใช้งานได้ ตัวแปลงไฟอาจสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่ง และต้องทำการตรวจสอบ โดยการเปรียบเทียบพลังงานอินพุตกับพลังงานเอาต์พุต คุณสามารถหาประสิทธิภาพของเครื่องได้ เครื่องรุ่น 435 และ 437 II สามารถวัดประสิทธิภาพของตัวแปลงไฟได้ โดยการวัดพลังงานไฟฟ้า DC และ AC ในระบบในคราวเดียวกัน เพื่อหาว่ามีการสูญเสียพลังงานไปเท่าไหร่ในขั้นตอนการแปลง

การวัดกำลังรวม ในอดีต มีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถคำนวณปริมาณพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากปัญหาคุณภาพพลังงาน เครื่องมือต่างๆ อาจช่วยคำนวณมูลค่าได้ แต่สิ่งที่ช่างไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่มีคือ กระบวนการวัดที่ต้องใช้ ด้วยฟังก์ชันกำลังรวมใหม่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ 430 Series II ทำให้คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ถือได้ด้วยมือเดียวในการหาปริมาณพลังงานที่สูญเสียไป และคำนวณมูลค่าพลังงานที่สูญเสียไปได้อย่างเที่ยงตรง ระบบการวัดกำลังรวมของ Fluke ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จะแสดงผลพลังงานที่มีและการวัดที่เข้าใจได้ง่าย:

- พารามิเตอร์ของกำลังไฟฟ้าแบบดั้งเดิม (Steinmetz 1897) และ IEEE 1459-2000
- การวิเคราะห์การสูญเสียโดยละเอียด
- การวิเคราะห์ความไม่สมดุล

การคำนวณ UPM เหล่านี้ใช้สำหรับการหามูลค่าต้นทุนของพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากปัญหาคุณภาพพลังงาน ค่าต่างๆ จะถูกคำนวณ พร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเพาะต่อสถานที่นั้นๆ ด้วยเครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงาน ซึ่งในที่สุดแล้วจะหาได้ว่าสถานที่หนึ่งๆ ต้องสูญเสียเงินเท่าไหร่เนื่องจากพลังงานที่สูญเสียไป

 

AutoTrend - ดูแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
ความสามารถของ AutoTrend ที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกด้านความเปลี่ยนแปลงผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ข้อมูลทุกอย่างที่แสดงจะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งค่าระดับของเกณฑ์หรือช่วงเวลาให้เริ่มบันทึก หรือเริ่มบันทึกด้วยตัวเอง คุณสามารถดูแนวโน้มแรงดันไฟฟ้า กระแส ความถี่ พลังงาน กระแสความถี่สูงหรือการกะพริบได้อย่างรวดเร็วทั้ง 3 เฟส และ Neutral อีกทั้งคุณยังสามารถวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ฟังก์ชันเคอร์เซอร์และซูม แม้ในขณะที่การบันทึกพื้นหลังจะทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

SystemMonitor - ตรวจสอบประสิทธิภาพกับ EN50160 อย่างง่ายดาย
ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว ระบบ System-Monitor จะให้ภาพรวมของประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า และตรวจสอบมาตรฐานของข้อจำกัดพลังงานขาเข้าสู่ EN50160 หรือให้เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่คุณกำหนดเอง ภาพรวมจะแสดงบนหน้าจอเดียวด้วยแถบรหัสสีที่แสดงว่ามีพารามิเตอร์ใดบ้างที่อยู่นอกข้อจำกัด

 

จอภาพของภาพรวมระบบ System-Monitor จะแสดงข้อมูลเชิงลึกในทันทีเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า ฮาร์โมนิค การกะพริบ ความถี่ รวมทั้งการตกและการขยายจำนวนมากที่เกินขีดจำกัดที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะแสดงรายการโดยละเอียดสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้

ฟังก์ชันการบันทึกจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดการเลือกการวัดด้วยตนเอง และดำเนินการวิเคราะห์แบบทันทีสำหรับพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้เลือกได้
วัดและบันทึกกำลังไฟฟ้า (W), VA และ VAR เครื่องมือรุ่น 434 ได้เพิ่มความสามารถในการบันทึกการใช้พลังงานเข้าไปด้วย
สามารถติดตามฮาร์โมนิคได้ถึงลำดับที่ 50 รวมทั้งวัดและบันทึก THD ตามมาตรฐาน IEC61000-4-7

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงาน 400Hz Fluke 437 Series II

ออกแบบมาสำหรับงานขนส่ง

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพของไฟฟ้า 400Hz และพลังงาน Fluke 437 Series II ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ออุตสาหกรรมสำหรับการป้องกันและระบบอิเล็กทรอนิสก์การบิน เครื่องมือรุ่น 437 II สามารถวัดได้มากถึง 400 Hz และเป็นเครื่องมือที่พลาดไม่ได้สำหรับการทำงานในเรือดำน้ำ บนเครื่องบิน และงานขนส่งอื่นๆ

การใช้งาน

 • การวัด 400 Hz

  – บันทึกการวัดคุณภาพของไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าทางทหาร
 • การจับข้อมูลด้วย PowerWave

  – บันทึกค่า RMS ที่รวดเร็วเพื่อดูรูปแบบคลื่นทั้งหมด เพื่อให้คุณทราบผลกระทบของค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความถี่
 • ประสิทธิภาพตัวแปลงไฟ

  – วัดทั้งกำลังไฟ ac และ dc ทั้งเข้าและออก เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์
 • การคงค่าพลังงาน

  – คำนวณมูลค่าต้นทุนของพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากคุณภาพของไฟฟ้าที่ไม่ดี
 • การประเมินพลังงาน

  – หาผลลัพธ์ที่วัดได้ในเชิงปริมาณของการปรับปรุงการใช้พลังงานทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง เพื่อเป็นข้อมูลรองรับสำหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
 • การแก้ไขปัญหาในขั้นต้น

  – วินิจฉัยปัญหาบนหน้าจออย่างรวดเร็วเพื่อทำให้สามารถกลับมาใช้งานทางออนไลน์ได้
 • การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

  – ตรวจหาและป้องกันปัญหาคุณภาพของไฟฟ้าก่อนที่จะทำให้ระบบหยุดทำงาน
 • การวิเคราะห์ในระยะยาว

  – ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่ค้นหาได้ยากหรือไม่เกิดขึ้นบ่อย
 • การวิเคราะห์โหลด

  – ตรวจสอบความจุของระบบไฟฟ้าก่อนเพิ่มโหลด

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงาน 400Hz Fluke 437 Series II

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

  รุ่น ช่วงการวัด ความละเอียด ความแม่นยำ
โวลต์
Vrms (ac+dc) 434-IIเฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.1 V± 0.5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง**** 
435-II และ 437-II เฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.01 V± 0.1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง**** 
Vpk   1 Vpk ถึง 1400 Vpk1 V5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
ปัจจัยเครสต์ของแรงดันไฟฟ้า (CF)   1.0 > 2.80.01± 5 %
Vrms½ 434-IIเฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.1 V± 1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
434-II และ 435-II0.1 V± 0.2% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
Vfund 434-IIเฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.1 V ± 0.5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
435-II และ 437-II 0.1 V± 0.1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
แอมป์ (ความแม่นยำที่ไม่รวมความแม่นยำของแคลมป์)
แอมป์ (ac +dc) i430-Flex 1x 5 A ถึง 6000 A1:00 AM± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 1x5 A ถึง 2000 A1A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น)0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
Apk i430-Flex 8400 Apk 1 Arms± 5 %
1mV/A5500 Apk1 Arms± 5 %
ปัจจัยเครสต์ (CF) A   1 ถึง 100.01± 5 %
Amps½ i430-Flex 1x 5 A ถึง 6000 A 1 A ± 1% ± 10 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A ± 1% ± 10 จำนวนนับ
1mV/A 1x  5 A ถึง2000 A 1A ± 1% ± 10 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น)0.1 A± 1% ± 10 จำนวนนับ
Afund i430-Flex 1x 5 A ถึง 6000 A1:00 AM± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x 0.5 A ถึง 600 A0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 1x 5 A ถึง 2000 A1A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 10x 0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น)0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
Hz
Hz Fluke 434 @ 50 Hz ค่ากลาง 

42.50 Hz ถึง 57.50 Hz

0.01 Hz ± 0.01 Hz
Fluke 434 @ 60 Hz ค่ากลาง51.00 Hz ถึง 69.00 Hz0.01 Hz± 0.01 Hz
Fluke 435/7 @ 50 Hz ค่ากลาง 42.500 Hz ถึง 57.500 Hz
0.001 Hz

± 0.01 Hz
Fluke 435/7 @ 60 Hz ค่ากลาง51.000 Hz ถึง 69.000 Hz
0.001 Hz

± 0.01 Hz
Fluke 437 @ 400 Hz ค่ากลาง340.0 Hz ถึง 460.0 Hz0.1 Hz± 0.1 Hz
พลังงาน
วัตต์ (VA, var) i430-Flex สูงสุด 6000 MW0.1 W ถึง 1 MW± 1% ± 10 จำนวนนับ
1 mV/Aสูงสุด 2000 MW0.1 W ถึง 1 MW± 1% ± 10 จำนวนนับ
ปัจจัยกำลัง (Cos j/DPF)   0 ถึง 10.001± 0.1% ที่สภาพการโหลดปกติ
พลังงาน
kWh (kVAh, kvarh) i430-Flex 10xทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V± 1% ± 10 จำนวนนับ
การสูญเสียพลังงาน i430-Flex 10xทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V± 1% ± 10 จำนวนนับ ไม่รวมความแม่นยำของความต้านทานของสาย
ฮาร์โมนิค
ลำดับของฮาร์โมนิค (n)   DC, การจัดกลุ่ม 1 ถึง 50: กลุ่มฮาร์โมนิคตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
ลำดับของอินเตอร์ฮาร์โมนิค (n)   ปิด, การจัดกลุ่ม 1 ถึง 50: กลุ่มย่อยฮาร์โมนิคและอินเตอร์ฮาร์โมนิคตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
โวลต์ %f0.0 % ถึง 100 %0.10%± 0.1% ± n x 0.1 %
%r0.0 % ถึง 100 %0.10%± 0.1% ± n x 0.4 %
ค่าสัมบูรณ์0.0 ถึง 1000 V0.1 V± 5% *
THD0.0 % ถึง 100 %0.10%± 2.5 %
แอมป์ %f0.0 % ถึง 100 %0.10%± 0.1% ± n x 0.1%
%r0.0 % ถึง 100 %0.10%± 0.1% ± n x 0.4 %
ค่าสัมบูรณ์0.0 ถึง 600 A0.1 A± 5% ± 5 จำนวนนับ
THD0.0 % ถึง 100 %0.10%± 2.5 %
วัตต์ %f หรือ %r 0.0 % ถึง 100 %0.10%± n x 2%
ค่าสัมบูรณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V± 5% ± n x 2 % ± 10 จำนวนนับ
THD0.0 % ถึง 100 %  0.10%± 5 %
มุมเฟส -360° ถึง +0°± n x 1°
การกะพริบ
Plt, Pst, Pst(1 นาที) Pinst   0.00 ถึง 20.000.01± 5 %
ไม่สมดุล
โวลต์ %0.0 % ถึง 20.0 %0.10%± 0.1 %
แอมป์ %0.0 % ถึง 20.0 %0.10%± 1 %
สัญญาณไฟฟ้าสายเมน
ระดับเกณฑ์   เกณฑ์ ขีดจำกัด และระยะเวลาของสัญญาณสามารถกำหนดโปรแกรมได้สำหรับความถี่ของสัญญาณสองความถี่
ความถี่ของสัญญาณ   60 Hz ถึง 3000 Hz0.1 Hz 
V% เชิงสัมพันธ์   0 % ถึง 100 %0.10%± 0.4 %
V3 ค่าสัมบูรณ์ (3 วินาทีโดยเฉลี่ย)   0.0 V ถึง 1000 V0.1 V± 5 % ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
 

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ตัวเครื่อง อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ทนทาน ผ่านการพิสูจน์แรงกระแทกด้วยกรองหุ้มป้องกันในตัว และผ่านการพิสูจน์การป้องกันและฝุ่นละออง IP51 ตามมาตรฐาน IEC60529 เมื่อใช้งานในตำแหน่งตั้งแบบเอียง แรงกระแทกและการสั่นสะเทือน แรงกระแทก 30 g, ความสั่นสะเทือน: ไซนูซอยด์ 3 g, สุ่ม 0.03 g 2 /Hz ตามมาตรฐาน MIL-PRF-28800F Class 2
จอแสดงผล ความสว่าง: 200 cd/m 2 ตามปกติ โดยใช้ตัวแปลงไฟฟ้า 90 cd/m 2 ตามปกติ โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด: 127 มม. x 88 มม. (ทแยงมุม 153 มม./6.0 นิ้ว) ความละเอียด LCD: 320 x 240 พิกเซล ความคมชัดและความสว่าง: ผู้ใช้ปรับได้ ชดเชยอุณหภูมิ
หน่วยความจำ การ์ด SD 8GB (เป็นไปตามมาตรฐาน SDHC, กำหนดรูปแบบ FAT32) มาตรฐาน หน่วยความจำที่เป็นตัวเลือกสำหรับการบันทึกจอภาพและข้อมูลจำนวนมากถึง 32GB เพื่อการเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหน่วยความจำ)
นาฬิกาเวลาจริง การประทับเวลาและวันที่สำหรับโหมดแนวโน้ม การแสดงผลทรานเซียนท์ การตรวจสอบระบบ และการบันทึกเหตุการณ์
 

อุณหภูมิแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C ไม่รวม แบตเตอรี่
อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 °C ~ +60 °C
ความชื้น +10 °C ~ +30 °C: 95% RH ไม่กลั่นตัว
+30 °C ~ +40 °C: 75% RH ไม่กลั่นตัว
+40 °C ~ +50 °C: 45% RH ไม่กลั่นตัว
ระดับความสูงในการใช้งานสูงสุด ถึง 2,000 ม. (6666 ฟุต) สำหรับ CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
ถึง 3,000 ม. (10,000 ฟุต) สำหรับ CAT III 600 V, CAT II 1000 V
ระดับความสูงในการเก็บรักษาสูงสุด 12 กม. (40,000 ฟุต)
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) EN 61326 (2005-12) สำหรับการแพร่กระจายและการป้องกัน
ส่วนติดต่อ USB-B ขนาดเล็ก, พอร์ต USB ที่แยกต่างหากสำหรับช่องใส่การ์ด SD เพื่อการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะอยู่ที่ด้านหลังแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
การรับประกัน สามปี (อะไหล่และค่าแรง) สำหรับอุปกรณ์หลัก, หนึ่งปีสำหรับอุปกรณ์เสริม
 

อุปกรณ์เสริมที่มีให้

ตัวเลือกพลังงาน ตัวแปลงไฟฟ้า BC430 ชุดตัวแปลงปลั๊กอเนกประสงค์ BP290 (แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนความจุหนึ่งเท่า) 28Wh (7 ชั่วโมงขึ้นไป)
สายวัด สายวัดทดสอบ TL430 และชุดคลิปปากยาว
รหัสสี คลิปสี WC100 และสติกเกอร์สีเฉพาะที่
ขาวัดกระแสไฟฟ้าแบบปรับได้ i430flex-TF, ความยาว 24 นิ้ว (61 ซม.), แคลมป์ 4 ตัว
หน่วยความจำ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ การ์ด SD 8 GB PowerLog เป็นซีดี (มีคู่มือผู้ใช้เป็นรูปแบบ PDF) สาย USB A-Bmini
กระเป๋าใส่อุปกรณ์ กระเป๋านุ่ม C1740 สำหรับ 434-II และ 435-II กระเป๋าแข็ง C437 ติดล้อสำหรับ 437-II

ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม »

    * ± 5 % ถ้าแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง ≥ 1 % แรงดันไฟฟ้าค่ากลาง ± 0.05 % ถ้าแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง < 1%
   ** ความถี่ค่ากลาง 50Hz/60Hz ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30
 *** ไม่สนับสนุนการวัด 400Hz สำหรับการกะพริบ สัญญาณไฟฟ้าสายเมน และโหมดตรวจสอบ
****สำหรับแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง 50 V ถึง 500 V

>

รุ่น: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงาน 400Hz Fluke 437 Series II

Fluke 437 Series II 400Hz
Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
ซื้อเลย

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430flex-TF, 24 inch (61 cm) Length, 4 Clamps
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic
The Fluke 437 Series II 400Hz Power Quality and Energy Analyzer is designed specifically for the defense and avionics industries. Capable of measuring up to 400 Hz, the 437 II is a must-have for those working in submarines, aircrafts, and other transport applications.
ซื้อเลย

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke-438-II/MA

ชุดอัปเกรดเครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ 430-II

ซื้อเลย

ประกอบไปด้วย:

 • ชุดอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์มอเตอร์ไปยังเครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 434, 435 และ 437 ที่มีอยู่

แหล่งข้อมูล: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงาน 400Hz Fluke 437 Series II