ภาษาไทย

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 434-II และ 435-II

 • Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer front view
 • Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
 • Fluke 434-II and 435-II Power Quality and Energy Analyzers
 • Fluke 434-II and 435-II Power Quality and Energy Analyzers
เลิกผลิต

คุณลักษณะสำคัญ

วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า คำนวณต้นทุนของพลังงานที่สูญเปล่า และป้องกันการหยุดทำงานด้วยเครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน Fluke 434-II และเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 435-II

 • สภาพของคุณภาพกำลังไฟฟ้าขั้นสูง— เห็นข้อมูลภาพรวมของสภาวะคุณภาพกำลังไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจด้านการบำรุงรักษาได้ดียิ่งขึ้น
 • เครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงาน—ดูต้นทุนของการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากคุณภาพกำลังไฟฟ้าต่ำโดยเฉพาะ
 • พิกัดความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม—CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยุติการให้บริการหรือมีการเปลี่ยนหมวดหมู่

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 434-II และ 435-II

เครื่องมือวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Fluke 434-II และเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน 435-II ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณลดเวลาหยุดทำงาน แก้ไขปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว และดูต้นทุนของพลังงานสูญเปล่าได้อย่างง่ายดาย การหยุดทำงานนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง และการได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้านั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง กระบวนการวัดของเครื่องมือวิเคราะห์ 434-II และ 435-II และเอาต์พุตข้อมูลนั้นได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญมากที่สุดได้โดยง่าย

มีการวัดพารามิเตอร์หลายค่าในเวลาเดียวกัน และแสดงผลในรูปแบบที่อธิบายถึงสภาวะคุณภาพกำลังไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลโดยละเอียดจะช่วยให้คุณตัดสินใจด้านการบำรุงรักษาได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะพยายามลดการสูญเปล่าของพลังงาน ค้นหาที่มาของปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า หรือดูว่าการเริ่มต้นทำงานของมอเตอร์มีผลกับระบบไฟฟ้าของคุณอย่างไรบ้าง โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นค่าตัวเลขแบบง่ายๆ กราฟแนวโน้ม (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่งๆ ที่รวดเร็ว) รูปคลื่น หรือแผนภูมิเฟเซอร์ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์และจัดวางข้อมูลเป็นตาราง ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญโดยละเอียดทำให้คุณได้เห็นถึงขนาด ระยะเวลา และเวลาในระบบของความผิดปกติ ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงปัญหาที่พบในหน่วยงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงาน—คำนวณตัวเงินที่สูญเสียไปจากการสูญเสียพลังงาน

เครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงาน Fluke 430 Series II
เครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงาน Fluke 430 Series II

นี่คือข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมา คุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ไม่ดีมีผลอย่างมากต่อผลประกอบการ เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน Fluke 434-II และเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 435-II ช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาและวัดการสูญเสียพลังงาน ทำให้คุณมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เป็นมูลค่าการสูญเสีย เครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงานจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานของคุณ ด้วยการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ เช่น กำลังที่มีผลและลักษณะของคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ไม่ดี เช่น กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ การขาดสมดุล การผิดเพี้ยน หรือกระแสนิวทรัล เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงานนี้ทำให้ผู้ใช้มีความคล่องตัวในการป้อนข้อมูลความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลเพื่อคำนวณการสูญเสียเนื่องจากขนาดของตัวนำไฟฟ้า (หรือใช้โหมด AUTO ถ้าไม่ทราบข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิล) และป้อนอัตรารายวัน (kWh) ที่ขึ้นอยู่กับเวลาและมีความแตกต่างกันได้สี่ค่า เพื่อให้การคำนวณมีความแม่นยำยิ่งขึ้น เมื่อมีข้อมูลที่สำคัญยิ่งนี้ ผู้ใช้สามารถหาเหตุผลมารองรับการลงทุนที่จำเป็นในการดำเนินการแก้ไขได้

สภาพของคุณภาพกำลังไฟฟ้าขั้นสูง — ข้อมูลสรุปสภาพของคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่เป็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณได้ข้อมูลที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ

เก็บข้อมูลคลื่นกำลังไฟฟ้า
เก็บข้อมูลคลื่นกำลังไฟฟ้า

เครื่องมือวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Fluke 434-II และเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน 435-II ใช้ข้อมูลสรุปสภาพของคุณภาพกำลังไฟฟ้าในตัว ซึ่งจะทำให้คุณได้ข้อมูลภาพรวมของปัญหาด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการแสดงข้อมูลแบบกราฟิกที่เรียบง่าย พร้อมด้วยขีดจำกัดของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน คุณสามารถดูว่ามีปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าด้านใดบ้างในระบบไฟฟ้าของคุณ ถ้าคุณไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ใด หรืออาจมีปัญหาอะไรบ้าง ข้อมูลสรุปสภาพของคุณภาพกำลังไฟฟ้าขั้นสูงจะช่วยให้งานง่ายขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นที่ครอบคลุมสำหรับการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์กำลัง

ตัวแปลงไฟจะนำกระแสไฟฟ้า DC มาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า AC หรือแปลงในทางกลับกัน แต่กำลังไฟฟ้าที่เข้าสู่อินเวอร์เตอร์มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เครื่องมือวิเคราะห์ Fluke 434-II และ 435-II มีโหมดวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากำลัง ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากำลังได้ดีขึ้น ไม่มีอะไรที่มีประสิทธิภาพ 100 % และประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากำลังจะแตกต่างกันไปตามกำลังที่ใช้ในขณะนั้นๆ (โดยที่ประสิทธิภาพมักจะมากขึ้นเมื่อมีการใช้กำลังไฟฟ้ามากขึ้น) นอกจากนี้อินเวอร์เตอร์อาจสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่ง และต้องตรวจสอบ โดยการเปรียบเทียบพลังงานอินพุตกับพลังงานเอาต์พุต คุณสามารถหาประสิทธิภาพของระบบได้ คุณสมบัติประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์กำลังทำให้คุณสามารถทราบได้ว่าอินเวอร์เตอร์ของคุณมีประสิทธิภาพมากเพียงใดในการแปลงกำลังไฟฟ้า DC เป็น AC (หรือสลับกัน)

AutoTrend—ดูแนวโน้มอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติ AutoTrend จะแสดงการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง
คุณสมบัติ AutoTrend จะแสดงการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง

ด้วยคุณสมบัติ AutoTrend ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้คุณได้เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพกำลังไฟฟ้าในช่วงเวลาหนึ่งๆ ได้เร็ว ข้อมูลทุกอย่างที่แสดงจะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งค่าระดับให้เริ่มบันทึก หรือเริ่มบันทึกด้วยตัวเอง คุณสามารถดูแนวโน้มแรงดันไฟฟ้า กระแส ความถี่ พลังงาน ฮาร์มอนิก หรือฟลิกเกอร์ ได้อย่างรวดเร็วทั้ง 3 เฟส และนิวทรัล

อีกระดับของฟังก์ชันชั้นสูงด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้า พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้านการวิเคราะห์พลังงาน

ปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าอาจมีผลต่อการทำงานของโหลดที่มีความสำคัญ และมีผลเสียต่อผลประกอบการของคุณ นึกถึงเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 435-II เป็นหลักประกันของคุณ คำนวณต้นทุนของพลังงานที่สูญเปล่าเนื่องจากคุณภาพกำลังไฟฟ้าไม่ดี และแก้ไขปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าหรือประสิทธิภาพของมอเตอร์ ด้วยเครื่องมือทดสอบเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลที่คุณต้องการในการจัดการกับต้นเหตุของปัญหาได้ทันที

เครื่องมือวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Fluke 434-II และเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน 435-II อยู่ในแพ็คเกจที่มีน้ำหนักเบาและทนทาน เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพกพา

 • ดูจำนวนเงินที่สูญเสียไปเนื่องจากพลังงานสูญเปล่าเป็นตัวเงินจริง
 • เห็นข้อมูลภาพรวมของสภาวะคุณภาพกำลังไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจด้านการบำรุงรักษาได้ดียิ่งขึ้น
 • วัดทั้งสามเฟสและ Neutral ด้วยขาวัดกระแสไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้ที่มีให้
 • ดูว่าการเริ่มต้นทำงานของมอเตอร์มีผลกับการทำงานของระบบไฟฟ้าอย่างไรบ้าง
 • มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในวงการอุตสาหกรรม: ได้รับมาตรฐาน 600 V CAT IV/1000 V CAT III สำหรับการใช้งานในจุดที่กระแสไฟฟ้าเข้าอาคาร
 • ใช้งานได้กับ Fluke Connect®* – ดูข้อมูลบนตัวอุปกรณ์ผ่านแอปมือถือ Fluke Connect และซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป PowerLog 430-II

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า Fluke 430-II Series

เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน Fluke 434-II ช่วยให้คุณเข้าใจการใช้พลังงานโดยรวม และทราบปริมาณของการสูญเสียพลังงานที่เป็นค่าใช้จ่ายในหน่วยงานของคุณ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 435-II มีคุณลักษณะดีๆ เช่นเดียวกับของ 434-II แต่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าขั้นสูงเพื่อการแก้ไขปัญหาในเชิงลึก ถ้าคุณต้องการฟังก์ชันขั้นสูงแบบเดียวกับ 435-II พร้อมความถี่ที่สูงขึ้น Fluke 437-II คือเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้สำหรับระบบกำลังไฟฟ้า 400 Hz ข้อสุดท้าย เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงานเช่นเดียวกับ Fluke 435-II และมีความสามารถในการวัดค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เครื่องกล เช่น ความเร็วมอเตอร์ แรงบิด และกำลังทางกลโดยไม่จำเป็นต้องใช้เซนเซอร์ทางกล

คุณลักษณะFluke 434-IIFluke 435-IIFluke 437-IIFluke 438-II
การวัดกำลังไฟฟ้า
การวัดคุณภาพของกำลังไฟฟ้า
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC61000-4-30คลาส Sคลาส Aคลาส Aคลาส A
กำลังไฟฟ้า พลังงาน เครื่องมือคำนวณการสูญเสีย
การตรวจสอบและแสดงแนวโน้ม
กระแสไหลเข้า ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์
การวิเคราะห์ขั้นสูง รูปคลื่นของเหตุการณ์สำคัญ ฟลิกเกอร์ แรงดันเกิน สัญญาณเมน และคลื่นกำลังไฟฟ้า 
กำลังชิปบอร์ด & 400Hz   
การวิเคราะห์ไฟฟ้าและทางกลของมอเตอร์(เป็นตัวเลือก)(เป็นตัวเลือก)(เป็นตัวเลือก)
การ์ด SD

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 434-II และ 435-II

โวลต์
 รุ่นช่วงการวัดความละเอียดความแม่นยำ
Vrms (AC + DC)434-IIเฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.1 V±0.1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง 1
435-IIเฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.01 V±0.1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง 1
Vpk1 Vpk ถึง 1400 Vpk1 V5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
ปัจจัยเครสต์ของแรงดันไฟฟ้า (CF)1.0 > 2.80.01±5%
Vrms½434-IIเฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.1 V± 1 % ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
434-II และ 435-II 0.1 V±0.2% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
Vfund434-IIเฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.1 V± 0.5 % ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
435-II 0.1 V± 0.1 % ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
แอมป์ (ความแม่นยำที่ไม่รวมความแม่นยำของแคลมป์)
แอมป์ (AC + DC)i430-Flex 1x 5 A ถึง 6000 A1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 1x5 A ถึง 2000 A1A±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (AC เท่านั้น)0.1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
Apki430-Flex8400 Apk1 Arms±5%
1mV/A5500 Apk1 Arms±5%
ปัจจัยเครสต์ (CF) A1 ถึง 100.01±5%
Amps½i430-Flex 1x5 A ถึง 6000 A1 A±1% ±10 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A±1% ±10 จำนวนนับ
1mV/A 1x5 A ถึง 2000 A1 A±1% ±10 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (AC เท่านั้น)0.1 A±1% ±10 จำนวนนับ
Afundi430-Flex 1x5 A ถึง 6000 A1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 1x5 A ถึง 2000 A1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (AC เท่านั้น)0.1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
Hz
HzFluke 434 @ 50 Hz ค่ากลาง42.50 Hz ถึง 57.50 Hzเวอร์ชัน 0.01 Hz±0.01 Hz
Fluke 434 @ 60 Hz ค่ากลาง51.00 Hz ถึง 69.00 Hzเวอร์ชัน 0.01 Hz±0.01 Hz
Fluke 435 @ 50 Hz ค่ากลาง42.500 Hz ถึง 57.500 Hzเวอร์ชัน 0.001 Hz±0.01 Hz
Fluke 435 @ 60 Hz ค่ากลาง51.00 Hz ถึง 69.00 Hzเวอร์ชัน 0.001 Hz±0.01 Hz
พลังงาน
วัตต์ (VA, var)i430-Flexสูงสุด 6000 MW0.1 W ถึง 1 MW±1% ±10 จำนวนนับ
1 mV/Aสูงสุด 2000 MW0.1 W ถึง 1 MW±1% ±10 จำนวนนับ
ปัจจัยกำลัง (Cos j/DPF)0 ถึง 10.001±0.1% ที่สภาพโหลดปกติ
พลังงาน
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10xทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V±1% ±10 จำนวนนับ
การสูญเสียพลังงานi430-Flex 10xทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V±1% ±10 จำนวนนับ ไม่รวมความแม่นยำของความต้านทานของสาย
ฮาร์โมนิค
ลำดับของฮาร์โมนิก (n)DC, จัดกลุ่ม 1 ถึง 50: จัดกลุ่มฮาร์โมนิกตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
ลำดับของอินเทอร์ฮาร์โมนิก (n)OFF, จัดกลุ่ม 1 ถึง 50: จัดกลุ่มย่อยฮาร์โมนิกและอินเทอร์ฮาร์โมนิกตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
โวลต์ %f0.0% ถึง 100%0.1%±0.1% ±n x 0.1%
r0.0% ถึง 100%0.1%±0.1% ±n x 0.4%
ค่าสัมบูรณ์0.0 ถึง 1000 V0.1 V±5%1
THD0.0% ถึง 100%0.1%±2.5%
แอมป์ %f0.0% ถึง 100%0.1%±0.1% ±n x 0.1%
r0.0% ถึง 100%0.1%±0.1% ±n x 0.4%
ค่าสัมบูรณ์0.0 ถึง 600 A0.1 A±5% ±5 จำนวนนับ
THD0.0% ถึง 100%0.1%±2.5%
วัตต์ %f หรือ r0.0% ถึง 100%0.1%±n x 2%
ค่าสัมบูรณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V±5% ±n x 2% ±10 จำนวนนับ
THD0.0% ถึง 100%0.1%±5%
มุมเฟส-360° ถึง +0°±n x 1°
การกะพริบ
Plt, Pst, Pst (1 นาที) Pinst0.00 ถึง 20.000.01±5%
ความไม่สมดุล
โวลต์ %0.0% ถึง 20.0%0.1%±0.1%
แอมป์ %0.0% ถึง 20.0%0.1%±1%
สัญญาณไฟฟ้าสายเมน
ระดับเกณฑ์เกณฑ์ ขีดจำกัด และระยะเวลาของสัญญาณสามารถกำหนดโปรแกรมได้สำหรับความถี่ของสัญญาณสองความถี่
ความถี่ของสัญญาณ60 Hz ถึง 3000 Hzเวอร์ชัน 0.1 Hz 
V % เชิงสัมพันธ์0% ถึง 100%0.10%±0.4%
V3 ค่าสัมบูรณ์ (3 วินาทีโดยเฉลี่ย)0.0 V ถึง 1000 V0.1 V±5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ตัวเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ทนทาน ผ่านการพิสูจน์แรงกระแทกด้วยกรองหุ้มป้องกันในตัว และผ่านการพิสูจน์การป้องกันและฝุ่นละออง IP51 ตามมาตรฐาน IEC60529 เมื่อใช้งานในตำแหน่งตั้งแบบเอียง แรงกระแทกและการสั่นสะเทือน แรงกระแทก 30 g, ความสั่นสะเทือน: ไซนูซอยด์ 3 g, สุ่ม 0.03 g 2 /Hz ตามมาตรฐาน MIL-PRF-28800F Class 2
จอแสดงผลความสว่าง: 200 cd/m2 ตามปกติเมื่อใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า, 90 cd/m2 ปกติเมื่อใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด: 127 x 88 มม. (153 มม./6.0 แนวทแยง) ความละเอียด LCD: 320 x 240 พิกเซล คอนทราสต์และความสว่าง: ผู้ใช้ปรับได้ มีการชดเชยอุณหภูมิ
หน่วยความจำSD การ์ดขนาด 8GB (มาตรฐาน SDHC, ฟอร์แมตแบบ FAT32) เลือกใช้ได้สูงสุด 32GB การบันทึกหน้าจอและหน่วยความจำข้อมูลหลายรายการสำหรับเก็บข้อมูลที่รวมถึงการบันทึก (ขึ้นอยู่กับขนาดหน่วยความจำ)
นาฬิกาเวลาจริงการประทับเวลาและวันที่สำหรับโหมดแนวโน้ม การแสดงผลทรานเซียนท์ การตรวจสอบระบบ และการบันทึกเหตุการณ์
อุณหภูมิแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน0°C ~ +40°C; +40°C ~ +50°C ไม่รวมแบตเตอรี่
อุณหภูมิในการเก็บรักษา-20°C ~ +60°C
ความชื้น+10°C ~ +30°C: 95% RH ไม่กลั่นตัว
+30°C ~ +40°C: 75% RH ไม่กลั่นตัว
+40°C ~ +50°C: 45% RH ไม่กลั่นตัว
ระดับความสูงในการใช้งานสูงสุดถึง 2,000 ม. (6666 ฟุต) สำหรับ CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
ถึง 3,000 ม. (10,000 ฟุต) สำหรับ CAT III 600 V, CAT II 1000 V
ระดับความสูงในการเก็บรักษาสูงสุด 12 กม. (40,000 ฟุต)
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)EN 61326 (2005-12) สำหรับการแพร่กระจายและการป้องกัน
ส่วนติดต่อMini-USB-B, พอร์ต USB ที่แยกต่างหากสำหรับช่องใส่ SD การ์ดเพื่อการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะอยู่ที่ด้านหลังแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
การรับประกันสามปี (อะไหล่และค่าแรง) สำหรับอุปกรณ์หลัก, หนึ่งปีสำหรับอุปกรณ์เสริม
ดูข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ »
1. ±5% ถ้า ≥ 1% ของแรงดันไฟฟ้าปกติ ± 0.05% ของแรงดันไฟฟ้าปกติ ถ้า < 1% ของแรงดันไฟฟ้าปกติ
2 ความถี่ปกติ 50Hz/60Hz ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30
3 การวัดค่า 400Hz ไม่มีการสนับสนุนสำหรับฟลิคเกอร์ สัญญาณเมน และโหมดการตรวจสอบ
4 สำหรับแรงดันไฟฟ้าปกติ 50 V ถึง 500 V

รุ่น: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 434-II และ 435-II

Fluke 435-II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer with current probes

สิ่งที่มีให้:

 • BC430 ตัวแปลงไฟ
 • ชุดตัวแปลงปลั๊กสากล
 • BP290 (แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนความจุหนึ่งเท่า) 28 Wh (8 ชั่วโมงขึ้นไป)
 • TLS430 สายวัดทดสอบและชุดคลิปปากยาว
 • WC100 คลิปสีและสติกเกอร์สีเฉพาะที่
 • i430-Flexi-TF-II, ความยาว 24 นิ้ว (61 ซม.), ขาวัดกระแสไฟฟ้าแบบปรับได้ 4 ตัว
 • การ์ด SD 8GB
 • PowerLog เป็นซีดี (มีคู่มือผู้ใช้เป็นรูปแบบ PDF)
 • สาย USB A - Mini B
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพาแบบนุ่ม
Fluke 434-II

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพและพลังงานไฟฟ้ากำลังระดับสามเฟส

สิ่งที่มีให้:

 • BC430 ตัวแปลงไฟ
 • ชุดตัวแปลงปลั๊กสากล
 • BP290 (แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนความจุหนึ่งเท่า) 28 Wh (8 ชั่วโมงขึ้นไป)
 • TLS430 สายวัดทดสอบและชุดคลิปปากยาว
 • WC100 คลิปสีและสติกเกอร์สีเฉพาะที่
 • i430flex-TF, ความยาว 24 นิ้ว (61 ซม.), ขาวัดกระแสไฟฟ้าแบบปรับได้ 4 ตัว
 • การ์ด SD 8GB
 • PowerLog เป็นซีดี (มีคู่มือผู้ใช้เป็นรูปแบบ PDF)
 • สาย USB A - Mini B
 • กระเป๋านุ่ม C1740
Fluke 435-II Basic
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer without current probes

สิ่งที่มีให้:

 • BC430 ตัวแปลงไฟ
 • ชุดตัวแปลงปลั๊กสากล
 • BP290 (แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนความจุหนึ่งเท่า) 28 Wh (8 ชั่วโมงขึ้นไป)
 • TLS430 สายวัดทดสอบและชุดคลิปปากยาว
 • WC100 คลิปสีและสติกเกอร์สีเฉพาะที่
 • การ์ด SD 8GB
 • PowerLog เป็นซีดี (มีคู่มือผู้ใช้เป็นรูปแบบ PDF)
 • สาย USB A - Mini B
Fluke 434-II Basic
Fluke 434 Series II Three-Phase Energy Analyzer without current probes

สิ่งที่มีให้:

 • BC430 ตัวแปลงไฟ
 • ชุดตัวแปลงปลั๊กสากล
 • BP290 (แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนความจุหนึ่งเท่า) 28 Wh (8 ชั่วโมงขึ้นไป)
 • TLS430 สายวัดทดสอบและชุดคลิปปากยาว
 • WC100 คลิปสีและสติกเกอร์สีเฉพาะที่
 • การ์ด SD 8GB
 • PowerLog เป็นซีดี (มีคู่มือผู้ใช้เป็นรูปแบบ PDF)
 • สาย USB A - Mini B
 • กระเป๋านุ่ม C1740
Fluke-438-II/MA

ชุดอัปเกรดเครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ 430-II

สิ่งที่มีให้:

 • ชุดอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์มอเตอร์ไปยังเครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 434, 435 และ 437 ที่มีอยู่

คู่มือและแหล่งข้อมูล: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 434-II และ 435-II