ภาษาไทย

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-510 และ MDA-550

 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzers
 • Variable speed drive DC Bus voltage measurements with Fluke MDA-550
 • Shaft voltage measurements with Fluke MDA-550
เลิกผลิต

คุณลักษณะสำคัญ

 • การทดสอบที่มีการแนะนำด้วยแผนภาพกราฟฟิกที่แสดงการเชื่อมต่อแรงดันและกระแสไฟฟ้าแบบทีละขั้นตอนช่วยให้การตั้งค่าและการเชื่อมต่อไดรฟ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้ง่ายดายกว่าที่เคย
 • โปรไฟล์การวัดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจะรวบรวมข้อมูลโดยอ้างอิงจากกระบวนการทดสอบที่เลือก และลดการกำหนดค่าที่ซับซ้อน
 • ความสามารถในการเขียนรายงานในตัวช่วยให้การสร้างรายงานวิธีการแก้ปัญหาของมอเตอร์ไดรฟ์ทั้งก่อนและหลังแบบมืออาชีพทำได้ง่ายขึ้น
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยุติการให้บริการหรือมีการเปลี่ยนหมวดหมู่

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-510 และ MDA-550

ลดความซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาของมอเตอร์ไดรฟ์ด้วยชุดทดสอบที่มีการแนะนำและการวัดไดรฟ์อัตโนมัติ ซึ่งให้ผลการทดสอบที่เชื่อถือได้และสามารถทำซ้ำได้

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA 510 และ MDA 550 ช่วยประหยัดเวลาและขจัดความยุ่งยากในการจัดเตรียมการวัดที่ซับซ้อน อีกทั้งยังปรับกระบวนการแก้ไขปัญหาสำหรับไดรฟ์แบบปรับความถี่ได้ให้เรียบง่ายขึ้นอีกด้วย เพียงเลือกการทดสอบ จากนั้นการวัดที่มีการแนะนำแบบทีละขั้นตอนจะแสดงตำแหน่งที่คุณต้องทำการเชื่อมต่อแรงดันและกระแสไฟฟ้า ขณะที่โปรไฟล์การวัดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับมอเตอร์ไดรฟ์ที่สำคัญแต่ละส่วน ตั้งแต่อินพุตไปจนถึงเอาท์พุต, บัส DC และตัวมอเตอร์เอง ไม่ว่าจะเป็นการวัดพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง MDA-500 Series พร้อมช่วยเหลือคุณอย่างครอบคลุม และด้วยเครื่องมือสร้างรายงานในตัว คุณจะสามารถสร้างรายงานข้อมูลการวัดทั้งก่อนซ่อมแซม และหลังซ่อมแซมได้อย่างมั่นใจ

MDA-510 และ MDA-550 เป็นเครื่องมือทดสอบวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบ และสามารถช่วยระบุตำแหน่งและแก้ไขปัญหาหลักๆ ในระบบมอเตอร์ไดรฟ์ประเภทตัวแปลงได้อย่างปลอดภัย

 • ตรวจวัดพารามิเตอร์ที่สำคัญของมอเตอร์ไดรฟ์ ประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ระดับแรงดันไฟฟ้า DC และริปเปิล AC, ความไม่สมดุลและฮาร์โมนิคของแรงดันและกระแสไฟฟ้า (MDA-550), การมอดูเลตของแรงดันไฟฟ้า และการคายประจุแรงดันไฟฟ้าของเพลามอเตอร์ (MDA-550)
 • ดำเนินการวัดค่าฮาร์โมนิคเพิ่มเติมเพื่อระบุผลกระทบของฮาร์โมนิคลำดับที่ต่ำและลำดับที่สูงในระบบพลังงานไฟฟ้าของคุณ
 • ดำเนินการวัดที่มีการแนะนำสำหรับอินพุตของมอเตอร์ไดรฟ์, บัส DC, เอาท์พุตของไดรฟ์, อินพุตของมอเตอร์ และการวัดเพลา (MDA-550) พร้อมด้วยแผนภาพกราฟฟิคที่แสดงการเชื่อมต่อแรงดันและกระแสไฟฟ้าแบบทีละขั้นตอน
 • ใช้ชุดการวัดที่เรียบง่าย พร้อมด้วยโปรไฟล์การวัดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เพื่อเรียกใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอิงตามกระบวนการทดสอบที่เลือก
 • สร้างรายงานอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดทำเอกสารข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • วัดพารามิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยออสซิโลสโคป 500 MHz เต็มกำลัง รวมทั้งความสามารถในการวัดมาตรและการบันทึกสำหรับช่วงโดยสมบูรณ์ของการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอุตสาหกรรม

 

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-510 และ MDA-550 ใช้ชุดการวัดที่มีการแนะนำเพื่อปรับการวิเคราะห์ให้ง่ายดายกว่าที่เคย

อินพุตของไดรฟ์

วัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าอินพุตเพื่อตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าค่าต่างๆ อยู่ภายในขีดจำกัดที่ยอมรับได้หรือไม่ ด้วยการนำแรงดันไฟฟ้าที่มีอัตราตามกำหนดของไดรฟ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ (VFD) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าไดรฟ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วได้ซึ่งเรียกโดยย่อว่า VSD หรือ ASD มาเปรียบเทียบกับแรงดันไฟฟ้าที่มีการจ่ายจริง จากนั้นจึงตรวจสอบกระแสไฟฟ้าอินพุต เพื่อระบุว่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ภายในอัตราสูงสุดที่กำหนดและตัวนำไฟฟ้ามีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบว่าค่าความบิดเบือนฮาร์โมนิคอยู่ภายในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ด้วยการตรวจสอบรูปทรงของรูปแบบคลื่นด้วยสายตาหรือการดูหน้าจอฮาร์โมนิคสเปกตรัม (MDA-550) ที่แสดงค่าความบิดเบือนฮาร์โมนิครวมและฮาร์โมนิคแต่ละตัว

ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

ตรวจสอบความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุตต่างๆ ของไดรฟ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วและความถี่ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าความไม่สมดุลของเฟสอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป (> 6-8 %) และการหมุนเวียนเฟสเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณยังสามารถตรวจสอบภาวะไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย เนื่องจากความไม่สมดุลที่สูงเกินไปอาจบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับตัวเรียงกระแสของไดรฟ์

การวัดค่าฮาร์โมนิคเพิ่มเติม

ฮาร์โมนิคที่สูงเกินไปไม่ได้เป็นเพียงภัยคุกคามต่อเครื่องจักรกลหมุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบพลังงานไฟฟ้าด้วย MDA-550 มอบความสามารถในการตรวจหาฮาร์โมนิคของมอเตอร์ไดรฟ์ แต่ก็สามารถตรวจหาผลกระทบที่เป็นไปได้ของอิเล็กทรอนิกส์การสลับกระแสไฟของตัวแปลงได้เช่นกัน MDA-550 มีช่วงฮาร์โมนิคสามช่วง ได้แก่ ฮาร์โมนิคลำดับที่ 1 ถึง 51, 1 ถึง 9 kHz และ 9 kHz ถึง 150 kHz จึงสามารถตรวจจับปัญหามลภาวะทางฮาร์โมนิคได้ทุกรูปแบบ

บัส DC

ในมอเตอร์ไดรฟ์ การแปลงจาก AC เป็น DC ภายในไดรฟ์เป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องและการกรองไฟฟ้าที่เพียงพอเพื่อให้ไดรฟ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แรงดันไฟฟ้าริปเปิลสูงอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของตัวเก็บประจุหรือการกำหนดขนาดที่ไม่ถูกต้องของมอเตอร์ที่เชื่อมต่อ สามารถใช้ฟังก์ชันการบันทึกของ MDA-500 Series เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของบัส DC แบบไดนามิกในโหมดการทำงานในขณะที่มีการใช้โหลด

เอาท์พุตของไดรฟ์

ตรวจสอบเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ไดรฟ์โดยเน้นทั้งที่อัตราส่วนระหว่างแรงดันต่อความถี่ (V/F) และการมอดูเลตแรงดันไฟฟ้า เมื่อมีการตรวจพบอัตรา V/F สูง อาจหมายความว่ามอเตอร์มีความร้อนมากเกินไป หากอัตรา V/F ต่ำ มอเตอร์ที่เชื่อมต่ออาจไม่สามารถให้ค่าทอร์กตามที่จำเป็นสำหรับโหลดนั้นๆ ในการดำเนินกระบวนการตามเป้าหมาย

การมอดูเลตแรงดันไฟฟ้า

การวัดสัญญาณที่ควบคุมความกว้างของพัลส์มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตรวจหาจุดยอดของแรงดันไฟฟ้า ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อฉนวนขดลวดไฟฟ้าได้ เวลาขึ้นหรือความชันหรือของอิมพัลส์จะบ่งชี้โดยการอ่านค่า dV/dt (อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าเมื่อเวลาผ่านไป) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับการหุ้มฉนวนที่ระบุของมอเตอร์ นอกจากนี้ การวัดยังสามารถใช้เพื่อวัดความถี่การสลับกระแสเพื่อระบุว่า มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการสลับกระแสอิเล็กทรอนิกส์หรือสายดินซึ่งเป็นจุดที่มีสัญญาณแกว่งขึ้นและลงหรือไม่

อินพุตของมอเตอร์

การตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุตของมอเตอร์ และชุดการเชื่อมต่อสายเคเบิลจากไดรฟ์ไปยังมอเตอร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ชุดการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อไดรฟ์และต่อมอเตอร์ อันเนื่องมาจากจุดยอดของแรงดันไฟฟ้าสะท้อนที่มีจำนวนมากเกินไป การตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าที่ปรากฏที่ขั้วต่างๆ อยู่ภายในอัตราที่กำหนดของมอเตอร์หรือไม่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากภาวะกระแสไฟฟ้าเกินอาจทำให้มอเตอร์ทำงานโดยมีอุณหภูมิสูงเกินไป ซึ่งจะลดอายุการใช้งานของฉนวนสเตเตอร์ และอาจทำให้มอเตอร์ทำงานล้มเหลวในเวลาอันรวดเร็ว

แรงดันไฟฟ้าของเพลามอเตอร์

พัลส์แรงดันไฟฟ้าจากไดรฟ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้สามารถจับคู่จากสเตเตอร์ของมอเตอร์ไปยังโรเตอร์ได้ ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าปรากฏขึ้นที่เพลามอเตอร์ เมื่อแรงดันไฟฟ้าของเพลามอเตอร์นี้เกินความจุของฉนวนของจารบีแบริ่ง อาจเกิดกระแสไฟฟ้าแฟลชโอเวอร์ (ประกายไฟ) ทำให้เกิดรอยเว้าและร่องที่รางแบริ่งของมอเตอร์ ซึ่งเป็นความเสียหายที่อาจทำให้มอเตอร์ล้มเหลวก่อนเวลาอันควร เครื่องวิเคราะห์ MDA-550 Series มีปลายโพรบแบบแปรงคาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถตรวจจับการปรากฏของกระแสไฟฟ้าแฟลชโอเวอร์ที่สร้างความเสียหายได้ ในขณะที่แอมปลิจูดของอิมพัลส์และจำนวนของเหตุการณ์จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการก่อนที่ความล้มเหลวจะเกิดขึ้นได้ การเพิ่มอุปกรณ์เสริมนี้และความสามารถของ MDA-550 ช่วยให้คุณสามารถค้นพบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนกับโซลูชันราคาแพงที่ต้องติดตั้งโดยถาวร

การวัดที่มีการแนะนำแบบทีละขั้นตอนช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะมีข้อมูลที่คุณต้องการทุกเมื่อที่จำเป็น

MDA-500 Series ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณทดสอบและแก้ไขปัญหาหลักๆ ในระบบมอเตอร์ไดรฟ์ประเภทตัวแปลงแบบสามเฟสและแบบเฟสเดียวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ข้อมูลบนหน้าจอและคำแนะนำการติดตั้งแบบทีละขั้นตอนทำให้ง่ายต่อการกำหนดค่าเครื่องวิเคราะห์และรับการวัดของไดรฟ์ที่คุณต้องการ เพื่อให้สามารถทำการตัดสินใจด้านการบำรุงรักษาได้ดีและรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่อินพุตพลังงานไปจนถึงมอเตอร์ที่ติดตั้งแล้ว MDA-500 จะมอบความสามารถในการวัดเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของมอเตอร์ไดรฟ์อย่างทันท่วงทีที่สุด

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-510 และ MDA-550

ฟังก์ชั่นการวัด
แรงดันไฟฟ้า DC (V dc)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:11000 V
ความละเอียดสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:11 mV
การอ่านเต็มรูปแบบ999 ครั้ง
ความแม่นยำที่ 4 s ถึง 10 us/div±(3 % + 6 จำนวนนับ)
แรงดันไฟฟ้า AC (V ac)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:11000 V
ความละเอียดสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:11 mV
การอ่านเต็มรูปแบบ999 ครั้ง
เวอร์ชัน 50 Hz±(3 % + 10 รอบการนับ) - 0.6 %
เวอร์ชัน 60 Hz±(3 % + 10 รอบการนับ) - 0.4 %
60 Hz ถึง 20 kHz±(4 % + 15 จำนวนนับ)
20 kHz ถึง 1 MHz±(6 % + 20 จำนวนนับ)
1 MHz ถึง 25 MHz±(10 % + 20 จำนวนนับ)
แรงดันไฟฟ้า True-rms (V ac+dc)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:11000 V
ความละเอียดสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:11 mV
การอ่านเต็มรูปแบบ1100 ครั้ง
DC ถึง 60 Hz±(3 % + 10 จำนวนนับ)
60 Hz ถึง 20 kHz±(4 % + 15 จำนวนนับ)
20 kHz ถึง 1 MHz±(6 % + 20 จำนวนนับ)
1 MHz ถึง 25 MHz±(10 % + 20 จำนวนนับ)
แรงดันไฟฟ้า PWM (V pwm)
วัตถุประสงค์เพื่อวัดสัญญาณที่ควบคุมความกว้างของพัลส์ เช่น เอาต์พุตตัวแปลงของมอเตอร์ไดรฟฺ์
หลักการทำงานค่าที่อ่านได้จะแสดงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานตามค่าเฉลี่ยของตัวอย่างในช่วงเวลาของความถี่พื้นฐานในช่วงเวลาหลายช่วง
ความแม่นยำเช่นเดียวกับ Vac+dc สำหรับสัญญาณรูปคลื่น
จุดยอดของแรงดันไฟฟ้า (จุดยอด V)
โหมดจุดยอดสูงสุด, จุดยอดต่ำสุด หรือยอดถึงยอด
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:11000 V
ความละเอียดสูงสุดเมื่อใช้โพรบ 10:1 หรือ 100:110 mV
ความแม่นยำ
จุดยอดสูงสุด, จุดยอดต่ำสุดการแบ่งส่วน ±0.2
ยอดถึงยอดการแบ่งส่วน ±0.4
การอ่านเต็มรูปแบบ800 ครั้ง
 
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
กระแสไฟฟ้า (AMP) เมื่อใช้แคลมป์กระแสไฟฟ้า
ช่วงเช่นเดียวกับ V ac, Vac+dc หรือจุดยอด V
ตัวประกอบอัตราส่วน0.1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
ความแม่นยำเช่นเดียวกับ Vac, Vac+dc หรือจุดยอด V (เพิ่มความแม่นยำของแคลมป์กระแสไฟฟ้า)
ความถี่ (Hz)
ช่วง1.000 Hz ถึง 500 MHz
การอ่านเต็มรูปแบบ999 ครั้ง
ความแม่นยำ±(0.5 % + 2 จำนวนนับ)
อัตราแรงดันไฟฟ้า/Herz (V/Hz)
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงค่า V PWM ที่วัดได้ (ดูที่ V PWM) ซึ่งแบ่งตามความถี่พื้นฐานบนไดรฟ์ความเร็วมอเตอร์ ac ที่ปรับเปลี่ยนได้
ความแม่นยำ% Vrms + % Hz
อินพุตของไดรฟ์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงค่าความต่างของเปอร์เซนต์สูงสุดของหนึ่งในเฟสเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 แรงดันไฟฟ้า true-rms
ความแม่นยำเปอร์เซนต์บ่งชี้ที่ยึดตามค่า Vac+dc
เอาท์พุตของไดรฟ์และอินพุตของมอเตอร์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงค่าความต่างของเปอร์เซนต์สูงสุดของหนึ่งในเฟสเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 แรงดันไฟฟ้า PWM
ความแม่นยำเปอร์เซนต์บ่งชี้ที่ยึดตามค่า V PWM
อินพุตของไดรฟ์กระแสไฟฟ้าไม่สมดุล
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงค่าความต่างของเปอร์เซนต์สูงสุดของหนึ่งในเฟสเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 กระแสไฟฟ้า AC
ความแม่นยำเปอร์เซนต์บ่งชี้ที่ยึดตามค่า Aac+dc
เอาท์พุตของไดรฟ์และอินพุตของมอเตอร์กระแสไฟฟ้าไม่สมดุล
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงค่าความต่างของเปอร์เซนต์สูงสุดของหนึ่งในเฟสเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 กระแสไฟฟ้า AC
ความแม่นยำเปอร์เซนต์บ่งชี้ที่ยึดตามค่า A ac
เวลาขึ้นและลง
การอ่านค่าค่าความต่างของแรงดันไฟฟ้า (dV), ค่าความต่างของเวลา (dt), ค่าความต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าและเวลา (dV/dt), โอเวอร์ชูท
ความแม่นยำเช่นเดียวกันความแม่นยำของออสซิโลสโคป
ฮาร์โมนิคและสเปกตรัม
ฮาร์โมนิคDC ถึง 51st
ช่วงสเปกตรัม1…9 kHz, 9-150 kHz (20 MHz เปิดตัวกรอง), สูงสุด 500 MHz (การมอดูเลตแรงดันไฟฟ้า)
แรงดันไฟฟ้าของเพลา
เหตุการณ์ / วินาทีเปอร์เซนต์บ่งชี้ที่อิงตามค่าการวัดเวลาขึ้นและลง (การคายประจุอิมพัลส์)
การบันทึกข้อมูลรายงาน
จำนวนหน้าจอสามารถบันทึกหน้าจอตามแบบฉบับลงในรายงานได้ 50 หน้าจอ (ขึ้นอยู่กับอัตราการบีบอัด)
ถ่ายโอนไปยัง PCใช้แฟลชไดรฟ์ USB ขนาด 2 GB หรือ mini-USB ที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB และ FlukeView™ 2 สำหรับเครื่องมือทดสอบ ScopeMeter™
การตั้งค่าโพรบ
โพรบแรงดันไฟฟ้า1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
แคลมป์กระแสไฟฟ้า0.1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
โพรบแรงดันไฟฟ้าของเพลา1:1, 10:1, 100:1

รุ่น: เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-510 และ MDA-550

Fluke MDA-550
เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์, 4 แชนแนล, 500 MHz พร้อมเพลามอเตอร์และฮาร์โมนิค
 • แพ็คแบตเตอรี่ li-ion BP 291 จำนวน 1 ชุด
 • เครื่องชาร์จ/อะแดปเตอร์ไฟฟ้า BC190 จำนวน 1 ชิ้น
 • โพรบแรงดันไฟฟ้าสูง 100:1 VPS พร้อมที่หนีบขั้วแบบฟันปลา จำนวน 3 ชิ้น
 • โพรบแรงดันไฟฟ้า 500MHz 10:1 VPS410-II-R จำนวน 1 ชุด
 • แคลมป์กระแสไฟฟ้า ac i400s จำนวน 3 ชิ้น
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพา C1740 จำนวน 1 ใบ
 • ไดรฟ์ USB ขนาด 2 GB จำนวน 1 ชิ้นที่บรรจุคู่มือและซอฟต์แวร์ FlukeView™ 2
 • ชุดแรงดันไฟฟ้าของเพลา SVS-500 จำนวน 1 ชุด (ชุดแปรง 3 ชิ้น, ตัวยึดโพรบ, ก้านขยายแบบสองส่วน และฐานแม่เหล็ก)
Fluke MDA-510
เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์, 4 แชนแนล, 500 MHz
 • แพ็คแบตเตอรี่ li-ion BP 291 จำนวน 1 ชุด
 • เครื่องชาร์จ/อะแดปเตอร์ไฟฟ้า BC190 จำนวน 1 ชิ้น
 • โพรบแรงดันไฟฟ้าสูง 100:1 VPS พร้อมที่หนีบขั้วแบบฟันปลา จำนวน 3 ชิ้น
 • โพรบแรงดันไฟฟ้า 500MHz 10:1 VPS410-II-R จำนวน 1 ชุด
 • แคลมป์กระแสไฟฟ้า ac i400s จำนวน 1 ชิ้น
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพา C1740 จำนวน 1 ใบ
 • ไดรฟ์ USB ขนาด 2 GB จำนวน 1 ชิ้นที่บรรจุคู่มือและซอฟต์แวร์ FlukeView 2

คู่มือและแหล่งข้อมูล: เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์ Fluke MDA-510 และ MDA-550