ภาษาไทย

FlukeView 2 สำหรับเครื่องมือทดสอบ ScopeMeter®

FlukeView-2 สำหรับเครื่องมือทดสอบ ScopeMeter® เวอร์ชัน 2.02 (.exe)

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันสำหรับการดาวน์โหลด วิเคราะห์ และรายงาน
ใช้กับ Fluke 120B Series

ซอฟต์แวร์นี้เป็นเวอร์ชันทดลองใช้ที่มีฟังก์ชันจำกัด ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเต็มได้ด้วยรหัสเปิดใช้งานที่มีให้เป็นตัวเลือก