ภาษาไทย

Fluke AC89 Heavy Duty Insulation Piercing Test Clip

  • Fluke AC89 Heavy Duty Insulation Piercing Test Clip

คุณลักษณะสำคัญ

  • Single probe pierces 0.25 to 1.5 mm insulated wire
  • Extremely small piercing point allows for maximum integrity of insulation
  • 30Vrms, 42.4Vpk, 60Vdc, 10A
  • One year warranty

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke AC89 Heavy Duty Insulation Piercing Test Clip

  • โพรบแบบหัวเดียวเจาะสายที่มีฉนวนหนา 0.25 ถึง 1.5 มม.
  • เข็มขนาดเล็กช่วยให้ฉนวนซ่อมแซมตัวเองได้
  • สูงสุด 1000 V, 10 A
  • รับประกันหนึ่งปี

รุ่น: Fluke AC89 Heavy Duty Insulation Piercing Test Clip