ภาษาไทย

เครื่องมือทดสอบลูปวาล์ว Fluke 710 mA

 • Fluke 710 mA Loop Valve Tester
 • HART smart 4-20 mA control valve testing with the Fluke 710 Valve Tester
 • Fluke 710 Valve Testing Loop Calibrator with HART communication
 • Fluke 710 Valve Testing Loop Calibrator with ValveTrack Software

คุณลักษณะสำคัญ

 • ฟังก์ชันการทดสอบวาล์วที่สำคัญประกอบด้วยการทดสอบลายเซ็นของวาล์วที่กำหนดค่าไว้แล้ว การทดสอบความเร็ว การทดสอบขั้น การทดสอบแบบกำหนดเอง และการทดสอบการกระแทกและการเคลื่อนที่ไม่เต็มจังหวะ
 • ฟังก์ชันการปรับเทียบลูป mA ที่สำคัญประกอบด้วยการจ่าย mA, จำลอง mA, อ่าน mA, อ่าน/ลูปกำลังไฟฟ้า, mA, และอ่านแรงดันไฟฟ้า
 • ซอฟต์แวร์ ValveTrack™ รองรับการอัปโหลดไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์การวัดวาล์วที่ได้บันทึกไว้ในหน่วยความจำอย่างละเอียดเพิ่มเติม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องมือทดสอบลูปวาล์ว Fluke 710 mA

การทดสอบวาล์วควบคุมอัจฉริยะจะง่ายกว่าที่เคยเป็นมา

เครื่องมือปรับเทียบลูปทดสอบวาล์ว Fluke 710 ออกแบบมาให้ผู้ใช้ทำการทดสอบวาล์วควบคุมอัจฉริยะ HART ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เนื่องจากมีขั้นตอนการทดสอบในตัวและอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย เครื่องรุ่น 710 จึงทำให้ผู้ใช้ทำการทดสอบวาล์วได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้งผลการตรวจสอบการวัดวาล์วแบบด่วนให้คุณดูการวินิจฉัยได้เพียงแค่เหลือบมอง ช่วยให้คุณตัดสินใจบำรุงรักษาได้เร็วกว่าที่เคย ผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวาล์วแบบด่วนทำให้คุณทราบว่าวาล์วของคุณยังสมบูรณ์ดี ดีบางส่วน หรืออยู่ในสถานะที่ทำงานไม่ดี เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจทำการบำรุงรักษาตามความจำเป็นได้อย่างรวดเร็ว

การทดสอบวาล์วและการสื่อสาร HART ในตัวปรับเทียบความแม่นยำของลูป

ด้วยเครื่องมือปรับเทียบลูปทดสอบวาล์ว 710 ที่มีฟังก์ชันการสื่อสาร HART ในตัว ผู้ใช้สามารถให้สัญญาณ 4-20 mA เพื่อให้วาล์วควบคุมอัจฉริยะขยับ ในขณะที่ตีความสัญญาณตอบกลับจาก HART ไปพร้อมกันเพื่อทราบว่าวาล์วขยับไปยังตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่ นอกจากนี้ในด้านของข้อมูลตำแหน่ง การวัดความดันที่ส่งมาจาก I/P ภายในวาล์ว (ซึ่งเป็นตัวผลักวาล์ว) ก็จะทราบได้จากโปรโตคอลการสื่อสาร HART

เครื่องรุ่น 710 มีกระบวนการทดสอบในตัวที่จะเพิ่มและเปลี่ยนสัญญาณ mA โดยอัตโนมัติ พร้อมกับการติดตามตรวจสอบตำแหน่งของ HART และความดันที่ส่งกลับมาจากวาล์วควบคุม ทำให้คุณเห็นภาพรวมที่ดีขึ้นของความสมบูรณ์ของวาล์วได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

ทดสอบวาล์วแบบกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ดูคำตอบได้เพียงแค่เหลือบมอง

การทดสอบวาล์วที่สำคัญที่มีใน 710 มีดังนี้:

 • การทดสอบด้วยตนเอง; เปลี่ยนสัญญาณ mA และดูตำแหน่ง HART และข้อมูลความดันที่เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
 • การเพิ่มสัญญาณ mA ได้เต็มระยะตั้งแต่ 4 ถึง 20 ถึง 4 mA พร้อมกับการบันทึกตำแหน่งที่ 0-100-0 % หรือความดันที่ใช้เพื่อขยับวาล์วตั้งแต่ 0-100-10 %
 • การเพิ่มสัญญาณ mA ที่ส่งเข้าไปที่วาล์วทีละขั้น และตรวจสอบการตอบสนองของวาล์วที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ mA ที่ส่งเข้าไป
 • การทดสอบความเร็วเพื่อตรวจสอบว่าวาล์วสามารถเปิดหรือปิดได้เร็วเพียงใด
 • การทดสอบการกระแทกและการเคลื่อนที่ไม่เต็มจังหวะที่ช่วยทดสอบวาล์วที่อยู่นอกระยะ เพื่อที่จะทดสอบระหว่างกำลังทำงานได้

ซอฟต์แวร์ ValveTrack™ ช่วยให้วิเคราะห์และแสดงแนวโน้มเพิ่มเติม

การทดสอบวาล์วจะได้รับการบันทึกในหน่วยความจำของ 710 และอัปโหลดเข้าสู่ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ ValveTrack™ ที่มีมาให้ได้

ซอฟต์แวร์ ValveTrack™ ช่วยให้คุณสามารถ:

 • อัปโหลด พิมพ์ และพล็อตปการทดสอบที่บันทึกไว้ที่ทำในไซต์งาน
 • เปรียบเทียบการทดสอบที่เคยอัปโหลดไว้ก่อนหน้ากับการทดสอบล่าสุด
 • ดูประวัติการทดสอบวาล์วจาก HART Tag ID
 • ส่งออกข้อมูลการทดสอบวาล์วเป็นไฟล์ CSV เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมใน Microsoft Excel®

ประหยัดเวลา ได้รับคำตอบ

นอกจากนี้ 710 มีคุณสมบัติต่อไปนี้:

 • บันทึกข้อมูล HART ในไซต์งาน เมื่อบันทึกข้อมูลด้วย 710 ในไซต์งานแล้ว ซอฟต์แวร์ ValveTrack™ สามารถอัปโหลดการกำหนดค่า HART ของ อุปกรณ์ HART ในโรงงานได้สูงสุดถึง (20) รายการ และส่งออกข้อมูลในรูปแบบ (.csv) หรือ (.txt)
 • สามารถบันทึกการตรวจวัดลูป mA ที่บันทึกข้อมูล และข้อมูล HART จากตัวส่งสัญญาณเฉพาะสำหรับการแก้ปัญหา และการปรับแต่งลูป คุณสมบัติการบันทึกข้อมูลสามารถเลือกบันทึกข้อมูลตามช่วงเวลา 1 ถึง 60 วินาทีและมีความจุการบันทึกข้อมูล 4910 บันทึก หรือ 99 เซสชั่นเฉพาะ แต่ละบันทึกจะมีการวัด mA และตัวแปรกระบวนการทั้งสี่

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ขั้นตอนการทดสอบวาล์วที่สามารถประเมินวาล์วควบคุมได้ว่าอยู่ในสภาพดี ดีบางส่วน หรือไม่ดี
 • การสื่อสาร HART แบบทั่วไป
 • ความแม่นยำของ mA ดีที่สุดในระดับเดียวกันที่การวัด 0.01 % หรือค่าของแหล่ง
 • การออกแบบที่คงทน และกะทัดรัด
 • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมปุ่มหมุนสำหรับการตั้งค่าที่รวดเร็ว และการใช้งานที่ง่าย
 • กำลังไฟฟ้าลูป 24 V DC พร้อมโหมดการตรวจวัด mA (-25% ถึง 125 %)
 • ความละเอียดที่ 1 µA บนระยะ mA และ 1 mV บนระยะแรงดันไฟฟ้า
 • ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้าที่เลือกได้ขนาด 250 Ω สำหรับการสื่อสาร HART
 • การเชื่อมต่อแบบสายที่เรียบง่ายสองการเชื่อมต่อสำหรับการวัดทุกแบบ
 • ปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่
 • ค่าลำดับและเวลา Ramp เป็นวินาที

การสื่อสาร HART

Fluke 710 นำเสนอโมเด็ม HART เพื่อสื่อสารด้วยคำสั่ง HART ต่อไปนี้

 • อ่านข้อมูลเซ็นเซอร์ PV
 • อ่านข้อมูล PV เอาต์พุต
 • อ่านและเขียนยูนิตแบบ PV, ชื่อ Tag ID, ตัวอธิบาย, และข้อความ
 • อ่านและเขียนระยะ PV (ช่วงบนและช่วงล่าง)
 • เข้า/ออกโหมดกระแสคงที่
 • ตั้งออฟเซ็ตศูนย์
 • ปรับแต่ง DAC zero (เอาต์พุต mA 4 mA)
 • ปรับแต่ง DAC gain (เอาต์พุต mA 20 mA)

คำสั่ง HART สำหรับวาล์ว

710 มีคำสั่ง HART ที่ไม่เหมือนใครเหล่านี้เพื่อรองรับการควบคุมวาล์ว

 • ปรับแต่งตัวควบคุมวาล์วอัตโนมัติ

นอกจากนี้ Fluke 710 ยังมี:

 • บันทึกข้อมูล HART ในไซต์งาน เมื่อบันทึกข้อมูลด้วย 710 ในไซต์งานแล้ว ซอฟต์แวร์ ValveTrack™ สามารถอัปโหลดการกำหนดค่า HART ของ อุปกรณ์ HART ในโรงงานได้สูงสุดถึง 20 รายการ และส่งออกข้อมูลในรูปแบบ .csv หรือ .txt
 • สามารถบันทึกการตรวจวัดลูป mA ที่บันทึกข้อมูล และข้อมูล HART จากตัวส่งสัญญาณเฉพาะสำหรับการแก้ปัญหา และการปรับแต่งลูป คุณสมบัติการบันทึกข้อมูลสามารถเลือกบันทึกข้อมูลตามช่วงเวลา 1 ถึง 6 วินาทีและมีความจุการบันทึกข้อมูล 4910 บันทึก หรือ 99 เซสชั่นเฉพาะ แต่ละบันทึกจะมีการวัด mA และตัวแปรกระบวนการทั้งสี่

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องมือทดสอบลูปวาล์ว Fluke 710 mA

ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด
ฟังก์ชั่นแหล่ง mA, จำลอง mA, อ่าน mA, อ่าน/ลูปกำลังไฟฟ้า, mA, และอ่านแรงดันไฟฟ้า
ช่วงmA (0 ถึง 24 mA) และแรงดันไฟฟ้า (0 ถึง 30 V DC)
ความละเอียด1 µA บนระยะ mA และ 1 mV บนระยะแรงดันไฟฟ้า
ความแม่นยำ0.01% ± 2 สำหรับการนับทุกระยะ (@ 23 °C ± 5 °C [73.4 °F ± 9 °F])
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน-10°C ถึง 55°C (14°F ถึง 131°F)
ช่วงความชื้น10 ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น
ความเสถียร20 ppm ของ F.S. /°C จาก -10°C ถึง 18°C และ 28°C ถึง 55°C
จอแสดงผล128 x 64 พิกเซล, กราฟิก LCD พร้อมไฟส่องสว่าง, ตัวเลขสูง .34
พลังงานแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 6 ก้อน
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่40 ชั่วโมงในการใช้ติดต่อกัน (โหมดการตรวจวัดโดยใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์)
แรงดันไฟฟ้าลูปมาตรฐาน24 V DC @ 20mA
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน240 V AC
การป้องกันกระแสเกินขนาด28 mA DC
EMCEN61326 Annex A (เครื่องมือพกพา)
ขนาด (L x W x D)15 x 9 x 3 ซม. (6 x 3.6 x 1.3 นิ้ว)
น้ำหนัก0.3 กก. (9.5 ออนซ์)
อุปกรณ์เสริมที่มีให้ใบรับรองการปรับเทียบที่ติดตามได้พร้อมข้อมูล, แบตเตอรี่, สายวัดทดสอบ, สายเคเบิลอัปโหลดแบบ USB, และคู่มือความปลอดภัย
การรับประกันสามปี

รุ่น: เครื่องมือทดสอบลูปวาล์ว Fluke 710 mA

เครื่องมือทดสอบวาล์วลูป Fluke-710 mA
เครื่องมือสอบเทียบลูปการทดสอบวาล์วทดสอบ Fluke-710 mA พร้อม HART
 • สายวัดทดสอบแบบซ้อนได้
 • ชุดขยายที่หนีบขั้วแบบฟันปลา
 • โพรบทดสอบ TP220
 • คลิปยึด SureGrip AC280
 • สายเคเบิลสำหรับอัปโหลด/ดาวน์โหลดแบบ Lemo เป็น USB
 • ซอฟต์แวร์ ValveTrack™ (ดาวน์โหลดฟรี)
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพาแบบนุ่ม
 • แบตเตอรี่ AAA 6 ก้อน (ติดตั้งมาแล้ว)
 • CD-ROM คู่มือผลิตภัณฑ์ 709/709H/710
 • คู่มืออ้างอิงอย่างย่อ 709/709H/710
 • ข้อมูลความปลอดภัย 709/709H/710