Czech

Fluke 1742, 1746 and 1748 Power Quality Logger Software

Fluke Energy Analyze Plus 
Aplikační software Fluke Energy Analyze Plus ke stažení, k analýze a zpracování zpráv. Používá se s přístroji 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746, 1748, 1773, 1775 a 1777.

Soubor firmwaru verze v2.2 přístrojů Fluke 174x (.bin)
K odeslání přímo do přístroje Fluke 174x z USB vytvořte adresář s názvem „Fluke174x“ v USB paměti formátované v systému souborů FAT32 a zkopírujte firmware do uvedeného adresáře.

USB paměť musí být naformátována v systému souborů FAT32 a výše uvedený adresář musí být umístěn v kořenové úrovni. Podrobnější informace viz poznámky k verzi firmwaru. Poznámka: Znovu formátujte pouze nové jednotky USB. Nové formátování jednotky vymaže všechna existující data ze záznamových relací.

Zapojte USB paměť do přístroje a použijte funkci ‚Nastavení přístroje‘ Energy Analyze Plus ke spuštění procesu aktualizace. Podrobné informace naleznete v příručce přístroje.

Poznámky k verzi v2.2 firmwaru Fluke Energy Analyze Plus (.pdf) 
Poznámky k verzi v2.0.5 firmwaru Fluke 174x.

Pracovní sešit Excel pro Fluke 173X, 174X a kalibrace 3540FC (.xlsm) 
Pracovní sešit Excel, Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm komunikuje se záznamníkem vzdálenými povely prostřednictvím USB portů. Aktualizováno 03/2018

174X v2.1 Licenses