Czech

Pro 2 a 4kanálové přístroje Fluke řady 190 II

Firmware verze V11.44
Soubor Readme pro firmware verze V11.44

 • Lepší zpracování prodlevy spouštění pro rychlejší nastavení časové základny (režim osciloskopu)
 • Vylepšení týkající se výroby

Firmware verze V11.43

 • Vyřešeny problémy, které se projevovaly nestabilitou určitých přístrojů v některých kanálech, chybnou úrovní základny a/nebo v některých případech nesprávnou amplitudou křivky. Platí pouze pro přístroje, které mají čtyřčíslí „2516“ na konci informací o dílčí verzi viditelných po stisknutí uživatelského tlačítka, poté F3=Version&Cal (Verze a kalibrace).
 • Vyřešeny problémy s replikací nastavení kanálů, takže nyní se kopíruje i nastavení pro automatické/manuální rozsahy. Replikaci kanálů lze vybrat stisknutím a podržením tlačítka pro kanál a stisknutím tlačítka jiného kanálu.
 • Vyřešen problém s rozmístěním buněk, který mohl způsobit zmizení indikace uzemnění kanálu na levé straně displeje při posunu křivky do dolní části obrazovky.

Firmware verze V11.42

Firmware verze V11.42 vyřešil následující problém:

 • Vylepšení výroby za účelem podpory nové komponenty

Firmware verze V11.41

Firmware verze V11.41 vyřešil následující problémy:

 • Větší rychlost získávání dat pro přehrávání a testování vyhovuje/nevyhovuje
 • Vyřešeny problémy s testováním vyhovuje/nevyhovuje a přehráváním
 • Vyřešeny problémy se zobrazením spektra
 • Vyřešeny problémy s indikací BWL v režimu měření
 • Vyřešeny problémy se zaokrouhlováním frekvenčních výsledků

Firmware verze V11.40

Aktualizace verze V11.40 vyřešila následující problémy:

 • Větší rychlost získávání dat pro přehrávání a testování vyhovuje/nevyhovuje
 • Vyřešeny problémy s testováním vyhovuje/nevyhovuje a přehráváním
 • Vyřešeny problémy se zobrazením spektra
 • Vyřešeny problémy se zaokrouhlováním frekvenčních výsledků
 • Vyřešeny problémy s indikací BWL v režimu měření

Firmware verze V11.30

Pro 2 a 4kanálové měřicí přístroje ScopeMeter řady 190 II, s firmwarem od verze V09.00. Aktualizace verze V11.30 vyřešila následující problémy (odkaz na stažení souboru V11.30):

 • Vyřešen potenciální problém se spouštěním související s absencí stop na obrazovce a u 4kanálové verze s nepřístupnými kanály C a D (*)
 • Vyřešeny problémy s ukládáním a čtením údajů funkcí ScopeRecord a Trendplot ve formátu .CSV přes rozhraní USB
 • Vyřešen problém při vypnutí přístroje ScopeMeter v režimu TrendPlot se zapnutými kurzory (*)

  Před verzí V11.30 bylo možné tento problém vyřešit pomocí následujících kroků:

  • Vypněte měřicí přístroj ScopeMeter
  • Odpojte zdroj napájení

  Vyčkejte 5 minut a pak pokračujte následujícími kroky:

  • Připojte zdroj napájení
  • Zapněte měřicí přístroj ScopeMeter
  • Vložte baterii (baterie se bude nabíjet)

Firmware verze V11.20

Pro 2 a 4kanálové měřicí přístroje ScopeMeter řady 190 II, s firmwarem od verze V09.00. Aktualizace verze V11.40 vyřešila následující problémy:

 • Možnost otevřít uložené křivky z verze V10.0 nebo novější
 • Vyřešen problém s formátem .BMP při kopírování obrázků z INT do USB
 • Eliminace zablokování přístroje při kopírování dat z paměťového zařízení USB v případě, že paměťové zařízení není vloženo

Firmware verze V11.10

Pro 2 a 4kanálové měřicí přístroje ScopeMeter řady 190 II, s firmwarem verze V09.00, V10.4X nebo V11.0. Aktualizace verze V11.10 přináší opravy chyb a možnost ukládat křivky z měřicího přístroje ScopeMeter® na paměťové zařízení USB ve formátu CSV, který lze otevřít v softwaru FlukeView nebo pomocí programu na úpravy tabulek.

Firmware verze V11.10

Bezpečnostní oznámení a výzva pro 4kanálové přístroje Fluke řady 190 II s firmwarem verze V10.40

4kanálové přístroje ScopeMeter řady 190 II s verzí firmwaru V10.40 mají problém se zobrazováním desetinné čárky u naměřených hodnot, který vyžaduje aktualizaci firmwaru na verzi V10.41, aby nedocházelo k možným ohrožením bezpečnosti uživatelů.