Czech

Záznamník/analyzátor výkonu Fluke 1732, 1734, 1736 a 1738

Fluke Energy Analyze Plus 
Aplikační software Fluke Energy Analyze Plus ke stažení, k analýze a zpracování zpráv. Používá se s přístroji 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746, a 1748.

Soubor firmwaru v2.4.1 přístroje Fluke 173x (.bin)
Postup aktualizace závisí na verzi firmwaru, která je momentálně instalována v přístroji.

  1. K aktualizaci přístrojů pracujících s firmwarem verze 2.0 uložte binární soubor firmwaru do adresáře „Fluke173x“.
  2. K aktualizaci přístrojů 1736 pracujících s firmwarem starší verze než 2.0 uložte binární soubor firmwaru do adresáře „Fluke1736“. V této složce přejmenujte binární soubor na „1736_firmware_2.2.bin“.

USB paměť musí být naformátována v systému souborů FAT32 a výše uvedený adresář musí být umístěn v kořenové úrovni. Podrobnější informace viz poznámky k verzi firmwaru. Poznámka: Znovu formátujte pouze nové jednotky USB. Jednotky Fluke USB, které jsou dodávány s výrobkem, jsou již naformátovány v systému souborů FAT32. Nové formátování jednotky vymaže všechna existující data ze záznamových relací.

Zasuňte paměťové zařízení USB do přístroje, a pokud je firmware novější verze než verze v přístroji, spustí se proces automatické aktualizace. Poslední aktualizace 11/2017

Informace o verzi firmwaru Fluke 173x v2.4.1  (.pdf)
– kompletní podrobnosti o nových funkcích a vylepšeních; přečíst si tyto poznámky je důležité. Poslední aktualizace dne 11/2017.

Dostupné licence*:

  • Licence zdarma k implementaci připojení ifrastruktury WiFi (při registraci) – platí pro přístroje Fluke 1732, 1734, 1736 a 1738
  • Upgrade pro Fluke 1736 na 1738
  • Licence IEEE519 Reporting License – platí pro přístroje Fluke 1736 a 1738

Chcete-li získat bližší informace, kontaktujte nejbližšího místního distributora společnosti Fluke.

K instalaci těchto licencí je vyžadován minimálně firmware v2.1.

Pracovní sešit Excel pro Fluke 173X, 174X a kalibrace 3540FC (.xlsm) 
Pracovní sešit Excel, Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm komunikuje se záznamníkem vzdálenými povely prostřednictvím USB portů. Aktualizováno 07/2021