Záznamník/analyzátor výkonu Fluke 1732, 1734, 1736 a 1738

Fluke Energy Analyze Plus v3.3 (.exe)
Aplikační software Fluke Energy Analyze Plus ke stažení, analýze a zpracování zpráv. Používá se s přístroji Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738 a Fluke 1742, 1746 a 1748. (Kompatibilní se systémy Windows 7, 8 a 10). (06/2018)

Fluke Energy Analyze Plus v3.3 Poznámky k verzi (.pdf)
Aplikační software Fluke Energy Analyze Plus (poznámky k verzi) ke stažení, analýze a zpracování zpráv. Používá se s přístroji Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738 a Fluke 1742, 1746 a 1748. (Kompatibilní se systémy Windows 7, 8 a 10). (06/2018)

Fluke 173x v2.1 soubor firmwaru (.bin)
Postup aktualizace závisí na verzi firmwaru, která je momentálně instalována v přístroji.

  1. K aktualizaci přístrojů pracujících s firmwarem verze 2.0 uložte binární soubor firmwaru do adresáře „Fluke173x“.
  2. K aktualizaci přístrojů 1736 pracujících s firmwarem starší verze než 2.0 uložte binární soubor firmwaru do adresáře „Fluke1736“. V této složce přejmenujte binární soubor na „1736_firmware_2.1.bin“.

USB paměť musí být naformátována v systému souborů FAT32 a výše uvedený adresář musí být umístěn v kořenové úrovni. Podrobnější informace viz poznámky k verzi firmwaru. Poznámka: Znovu formátujte pouze nové jednotky USB. Jednotky Fluke USB, které jsou dodávány s výrobkem, jsou již naformátovány v systému souborů FAT32. Nové formátování jednotky vymaže všechna existující data ze záznamových relací.

Zasuňte paměťové zařízení USB do přístroje, a pokud je firmware novější verze než verze v přístroji, spustí se proces automatické aktualizace. Poslední aktualizace (01/2017)

Dostupné licence*:

  • Licence zdarma k implementaci připojení ifrastruktury WiFi (při registraci) – platí pro přístroje Fluke 1732, 1734, 1736 a 1738
  • Upgrade pro Fluke 1736 na 1738
  • Licence IEEE519 Reporting License – platí pro přístroje Fluke 1736 a 1738

Chcete-li získat bližší informace, kontaktujte nejbližšího místního distributora společnosti Fluke. 
K instalaci těchto licencí je vyžadován minimálně firmware v2.1.

Formátování jednotky USB na systém souborů FAT32

V části „Přístroje a ovladače“ svého počítače zvolte svou jednotku USB. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte „Formátovat“ – VAROVÁNÍ Formátování jednotky vymaže všechna existující data ze záznamových relací. Z nabídky „Systém souborů“ vyberte FAT32. Stiskněte tlačítko Start

Fluke 173x v2.1 Informace k verzi firmwaru (.pdf)
(informace o verzi firmwaru) – kompletní podrobnosti nových funkcí a vylepšení; přečíst si tyto poznámky je důležité. (11/2017)

Pracovní sešit Excel pro Fluke 173X, 174X a kalibrace 3540FC (.xlsm)
Pracovní sešit, Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm komunikuje se záznamníkem vzdálenými povely prostřednictvím USB portů. (03/2018)