Czech

Opravy s pevně stanovenými cenami

Většinu vybavení lze opravit za pevně stanovenou cenu. V této pevně stanovené ceně jsou zahrnuty materiály, hodinové sazby, rozšíření a štítek ověření sítě CalNet s datem ověření. Výjimkou z použití pevně stanovené ceny jsou škody vzniklé při přepravě, škody způsobené nesprávným použitím, trubky, baterie, akumulátory a příslušenství.