Czech

Kalibrační servis

Síť CalNet®: evropský specialista na kalibraci

Společnost Fluke má vlastní kalibrační laboratoře ve Velké Británii, Nizozemsku a Německu a autorizované servisní partnery ve většině ostatních zemí Evropy. Všechny tyto kalibrační laboratoře spolupracují v rámci jediné kalibrační sítě: sítě CalNet.

Síť CalNet může vydat kalibrační certifikát, který je třeba ke splnění požadavků standardu ISO 9000. Síť CalNet zaručuje sledovatelnost a přístup k nejlepším zařízením pro kalibraci, která může tato síť nabídnout. Vzhledem k průběžné výměně informací a porovnávání standardů v síti se zvyšuje sledovatelnost a snižuje nepřesnost a nejistota.

Síť CalNet vám může pomoci splnit potřeby na kalibraci nejen u vybavení vyrobeného společností Fluke, ale i u výrobků jiných výrobců. Tato síť poskytuje několik skutečně důležitých výhod:

  • Laboratoře sítě CalNet jsou schválené a navázané na národní normalizační instituty.
  • Každá laboratoř představuje článek v řetězu aktivní sítě. Sdílení informací, odborných znalostí a shodných standardů kvality.

Potřeba kalibrace se přímo vztahuje k úkolům, které plní dané vybavení. Síť CalNet je schopná poskytovat služby upravené na míru vašim potřebám. Patří k nim:

  • Provedení ověřovací kontroly pro jednoduché měřicí zařízení. Štítek sítě CalNet umístěný na otestovaný přístroj je zárukou jeho fungování podle specifikací.
  • Certifikát sítě CalNet včetně zprávy o kalibraci. Pro případ, že potřebujete znát přesné výsledky kalibrace.
  • Národní kalibrační certifikát pro případ, kdy je třeba zajistit navázanost na národní standardizační instituty.
  • Síť CalNet nabízí kompletní správu inventáře a údržby pro instalované testovací a měřicí vybavení včetně vybavení jiných výrobců. Pro pokrytí všech potřeb na údržbu a servis vybavení postačí jediná adresa.

Společnost Fluke může provádět kalibraci různými způsoby, můžete si tedy zvolit takovou kalibraci, která ve vztahu k ceně nejlépe vyhovuje vašemu systému řízení kvality. Kalibrace jsou rozděleny do 4 úrovní. Každá z nich má vlastní specifický postup. Jejich podrobnosti jsou popsány níže.