Czech

Testery instalací: multifunkční testery nabízející úžasnou mnohostrannost

Bezpečnost a výkon jsou dva nejzásadnější požadavky každého elektrického systému. Dobrá kvalita izolace, správně fungující zemnicí systém a aktivní ochrana zajišťují bezpečnost osob, elektrického systému a budov a chrání je před úrazy elektrickým proudem, požáry a dalšími škodami na majetku.

Ochrana spotřebičů, bezdrátové přenosy výsledků, provádění sedmi testů jedním stisknutím tlačítka
Tester instalací Fluke 1664 FC je jediným testerem vybaveným funkcí „předběžné zkoušky izolace“. Pokud tester zjistí, že je k testovanému systému připojen nějaký spotřebič, zastaví test izolace a pomáhá tak chránit spotřebiče před náhodným poškozením. Model 1664 FC je také vybaven podporou systému Fluke Connect, který umožňuje odesílat výsledky měření do smartphonu a spolupracovat s ostatními. Automatický test umožňuje provést sedm testů stisknutím jediného tlačítka, čímž se snižuje počet ručních připojení a možnost vzniku chyb.

NOTICE: Fluke DMS Software Version 1.8 and lower currently utilizes Microsoft Access Runtime 2010. As of October 13, 2020 Microsoft will no longer support Office 2010 products with security updates. While your DMS Software Version 1.8 and lower will continue to function, you could be exposing yourself to serious and potentially harmful security risks. We recommend that you upgrade your DMS Software to Version 1.9 or higher. Versions 1.9 and higher utilize an updated version of Microsoft Access Runtime that will continue to receive security updates.

Technologie Fluke Connect není dostupná ve všech zemích.

*Některé modely nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace získáte u místního obchodního zástupce společnosti Fluke.

©  Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB v úložišti je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4s a novějším se systémem iOS 8 a novějším (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc., Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.