Czech
Acoustic imaging and thermal imaging

Akustické a termální zobrazování

Rychlé provádění kontrol a studií umožňuje pohotovější rozhodování v oblasti prediktivní údržby klíčových zařízení. Díky nejnovějším inovacím v oblasti zobrazovací techniky vám akustické kamery, průmyslové boroskopy a termokamery Fluke pomohou rozhodovat se rychleji. Vysoce přesné průmyslové termokamery a infračervené přístroje Fluke vám umožní dosáhnout nové úrovně efektivity a získat vysoce kvalitní snímky a data pro lepší analýzu a vytváření zpráv.

Další zobrazovací přístroje umožňují rychlou a snadnou detekci úniků stlačeného vzduchu a podtlaku či částečných elektrických výbojů (PD). Najdete u nás boroskopy, akustické kamery a přístroje k testování částečných výbojů nebo detekci korónových a částečných výbojů ve vysokonapěťových zařízeních.

Termokamery Fluke umožňují bezpečnější a snadnější provádění obtížných kontrol a disponují zaostřením a rozlišením nezbytným k identifikaci potenciálně problémových oblastí a přesnému měření teplot.

Spolehněte se s akustickým a termálním zobrazováním na společnost Fluke, jejíž přístroje jsou určené pro průmyslové využití.

Příručky a zdroje k termálnímu zobrazování a termografii

Zdroje k akustickému zobrazování

Poraďte se s odborníkem

Termokamery

Thermal Cameras

Detekce netěsností a částečných výbojů

Leak Detection

IR průzory

IR Windows
Thermal cameras

Termokamery

Acoustic imaging cameras and PD detection

Akustické kamery a detekce částečných výbojů

IR windows

IR okénka