Czech

Měřič počtu částic ve vzduchu Fluke 985

Nová aktualizace firmwaru pro update měřiče počtu částic ve vzduchu Fluke 985

K dispozici je nová bezplatná aktualizace firmwaru (verze V2.05) vydaná v srpnu 2014 pro měřič počtu částic ve vzduchu Fluke 985.

Tato aktualizace firmwaru umožňuje zvýšit výkon paměti a vyřešit tak problém s pamětí, který může způsobit náhodné výpadky či restartování přístroje.

V tomto dokumentu je popsáno, jak lze tuto bezplatnou aktualizaci firmwaru získat a vysvětluje, jak aktualizaci provést.

How to obtain the free firmware update

  1. Stáhněte si soubor aktualizace (FWUpdate.bin) do počítače a uložte jej.
  2. Zkopírujte soubor do kořenového adresáře jednotky USB.
  3. Vypněte měřič FLUKE-985 a připojte k němu jednotku USB.
  4. Na měřiči FLUKE-985 podržte stisknuté tlačítko Menu a zároveň stiskněte tlačítko napájení.
  5. Poté, co se na displeji zobrazí zpráva o úspěšné aktualizaci firmwaru, uvolněte obě tlačítka.
  6. Ověřte, že přístroj s novým firmwarem normálně funguje, a poté odeberte jednotku USB.

Jak určit, zda aktualizace firmwaru již byla instalována

Abyste zjistili, zda váš měřič FLUKE-985 již má nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru V2.05, ověřte pomocí následujícího postupu verzi firmwaru přístroje:

  1. Stiskněte tlačítko MENU.
  2. Pomocí šipek DOLEVA/DOPRAVA a NAHORU/DOLŮ procházejte možnosti nabídky MENU, dokud se nezobrazí ikona DIAGNOSTICS (Diagnostika).
  3. Stiskněte tlačítko ENTER/SELECT. V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí informace o firmwaru (FW:2.05).