Czech
Technologické kalibrátory

Technologické kalibrátory

Práce v průmyslových provozech jako je chemické zpracování, ropný a plynárenský průmysl, farmacie nebo potravinářský průmysl představuje výzvu. Údržba, výroba a kalibrace průmyslových zařízení vyžadují konkrétní odborné znalosti a často specializované technologické kalibrátory. S nejširší nabídkou zařízení pro technologickou kalibraci v oboru je společnost Fluke schopna poskytnout vhodné kalibrační nástroje pro každodenní provozní výzvy.

Technologické kalibrátory Fluke zahrnují kompletní řadu kalibrátorů a nástrojů pro řešení problémů, mezi které patří tlakové kalibrátorymultifunkční technologické kalibrátory, jedno- a víceúčelové teplotní kalibrátory a rovněž množství kalibrátorů proudových smyček a měřičů. Společnost Fluke také nabízí kompletní sortiment jiskrově bezpečných technologických kalibrátorů pro testovací přístroje nainstalované ve výrobních prostorách, kde se mohou vyskytovat výbušné plyny. Pokud potřebujete vysoce přesné stolní kalibrátory nebo kalibrační etalony, navštivte web Fluke Calibration.

Získejte ukázku zdarma

mA kalibrátory smyčky

Temperature calibrators

Multifunkční kalibrátory

Multi-function calibrators

Tlakové kalibrátory

Pressure calibrators

Teplotní kalibrátory

Temperature calibrators
Používání technologických kalibrátorů Fluke pro uvádění do provozu, řešení problémů a kalibraci

Používání technologických kalibrátorů Fluke pro uvádění do provozu, řešení problémů a kalibraci

Technologická zařízení poskytují kritická data měření pro systém řízení zpracovatelského závodu. Správná funkčnost těchto technologických přístrojů je často klíčová pro optimalizaci provozů a zajištění bezpečnosti. Pro techniky přístrojového vybavení a elektrotechniky, kteří uvádí do provozu nová technologická zařízení, řeší problémy se stávajícím rozvaděčem, proudovou smyčkou 4-20 mA nebo tlakovým ventilem, případně kalibrují tlakový snímač, teplotní snímač nebo snímač HART, nabízí společnost Fluke technologické kalibrační vybavení navržené přesně pro konkrétní úlohu.

Uvádění technologických zařízení do provozu

Uvádění technologických zařízení do provozu

Zpracovatelské závody uvádí do provozu nová technologická zařízení z mnoha důvodů. Například instalují nové přístroje kvůli dodržení zvyšujících se nároků na výrobu, při upgradování kvůli splnění nových průmyslových norem nebo nahrazení vadného přístrojového vybavení novým vybavením, které je připraveno k okamžitému použití. Bez ohledu na důvod nasazení nového přístrojového vybavení je potřeba tyto přístroje správně nakonfigurovat pro konkrétní aplikaci. To znamená ověření, že nastavení přístroje vyhovuje požadavků aplikace, kde se bude instalovat, ještě předtím než se systém uvede do provozu. Kromě toho se technici potřebují ujistit, že je přístroj správně zkalibrovaný prostřednictvím kalibračního měřicího přístroje nebo technologického kalibrátoru, aby ověřili přesnost přenášených a shromažďovaných dat.

Řešení problémů s technologickými přístroji

Řešení problémů s technologickými přístroji

Řešení problémů je potřeba ve chvíli, kdy nějaká část provozu selhává nebo v případě pochybností o přesnosti shromažďovaných dat. Pokud k tomu dojde, je obvykle potřeba problém vyřešit rychle, jinak hrozí, že přeroste do většího problému, což může vést až k výpadkům výroby nebo narušení provozu celého závodu. Při správném řešení problémů je potřeba použít technologické kalibrátory a začít tím, že se snažíte problém izolovat. Jakmile to uděláte, začnete nahrazovat proměnné v proudové smyčce 4-20 mA ve snaze ještě blíže určit příčinu problému. Pak se rozhodnete, zda je přístroj potřeba opravit, nebo jej stačí kalibrovat pomocí technologického kalibrátoru, případně zda je potřeba jej vyměnit a použít nový přístroj.

Kalibrace technologických přístrojů

Kalibrace technologických přístrojů

Kalibrace technologických přístrojů začíná ověřením specifikací technologických přístrojů s použitím důvěryhodných referenčních zdrojů jako je technologický kalibrátor nebo kalibrační měřicí přístroj. Tyto referenční zdroje byly speciálně navrženy pro použití v prostředích zpracovatelských závodů a jsou minimálně čtyřikrát přesnější než testované zařízení. Technologická kalibrace se obvykle v průběhu roku provádí z více důvodů – v rámci procesu řešení problémů, pokud byl přístroj označen za zdroj problému, jako součást průběžných kontrol systému nebo v rámci každoroční preventivní údržby. Protože se technologické přístroje často instalují v náročných provozních prostředích, jejich funkčnost a přesnost může časem degradovat. Důrazně se doporučuje pravidelná kalibrace, která zajistí fungování těchto zařízení v rozsahu provozní specifikace.