Czech

Základy od společnosti Fluke

Udržujte si přehled ve svém oboru a sledujte nejlepší postupy, praktické články s návody a videi, osvojte si základy práce s přístroji Fluke a seznamte se s některými nejčastějšími pojmy používanými v oboru. Ať už jste v oboru nováčky nebo ostřílenými veterány – tyto informace vám pomohou zůstat ve střehu tak, abyste byli připraveni na vše, co každodenní praxe přinese.

Základy

Základní videa

Články rejstříku

Článek

Co je to skutečné RMS (střední kvadratická hodnota)?

Měřidlo se skutečným RMS (True RMS, TRMS) je široce upřednostňováno, protože pouze takové dovede přesně měřit jak sinusové, tak i nesinusové vlnové průběhy střídavého napětí a proudu.

Článek

Co je to dioda?

Dioda je polovodičová součástka, která v podstatě funguje jako jednocestný přepínač proudu.

Článek

Co je to Ohmův zákon?

Ohmův zákon je vzorec používaný k výpočtu vztahu mezi napětím, proudem a odporem v elektrickém obvodu.

Článek

Co je to střída?

Střída je poměr času pod zatížením nebo sepnutým obvodem v porovnání s časem mimo zatížení nebo rozpojeným obvodem.

Články s návody

Článek

Jak testovat popojení

Postup měření propojení.

Článek

Jak měřit frekvenci

Postup měření frekvence pomocí digitálního multimetru

Digitální multimetry

Článek

Porovnání klešťových přístrojů s digitálními multimetry

A digital multimeter is essentially a voltage-measuring tool with some current abilities. A clamp meter is basically a current-measuring tool with some voltage abilities. They are distinctly different instruments, each with its own advantages.

Článek

Průvodce bezpečností při práci s multimetry

Dodržujte bezpečnostní opatření pro práci s digitálními multimetry v podmínkách vašeho pracovního prostředí. Seznamte se s kategoriemi CAT multimetrů a kódy stupňů krytí (IP).