Czech

Aplikace Fluke Solmetric PV Analyzer a nástroj Data Analysis (DAT)

Sledování křivky I‑V

Aplikace PV Analyzer

Aplikace PV Analyzer nabízí v grafickém rozhraní možnost spravovat analyzátor PVA‑1500 a pracovat s daty měření. V softwaru si rychle vytvoříte digitální repliku svých solárních zařízení díky rozsáhlé databázi výrobců solárních panelů. Máte tak k dispozici přesnou analýzu provozních vlastností zařízení, kterou je možné vyexportovat do zprávy.

Aplikace Solmetric PV Analyzer


Nástroj Data Analysis analyzátoru PVA I-V

Nástroj Fluke Data Analysis (DAT)

Data Analysis Tool (DAT) je nástroj pro analýzu dat založený na aplikaci Microsoft Excel™, který automatizuje analýzu velkých bloků dat z měření křivek I‑V přístrojem PV Analyzer. Výsledky analýzy se zobrazují v mnoha různých formátech. Tabulka řetězců uvádí seznam klíčových fotovoltaických parametrů pro každý řetězec, označuje řetězce, které neodpovídají zkušebním limitům, a poskytuje statistický souhrn všech řetězců v poli. Křivky I‑V z jednotlivých řetězců jsou zkombinovány ve společných grafech na úrovni slučovače, přičemž graficky znázorňují konzistentnost výsledků a identifikují netypické řetězce. Nástroj také poskytuje histogramy pro každý fotovoltaický parametr pro celé osazení řetězců v poli. Tabulky a data lze přidat do přizpůsobitelné zprávy, kterou lze exportovat ve formátu PDF.

DAT verze 6.1.0 pro PVA‑600+/1000/1500