Czech

Fluke ii900-Series Software and Firmware Upgrade

Aby bylo možné využívat všechny dostupné funkce přístroje, musí mít akustická kamera řady ii900 nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Chcete‑li dostávat oznámení o budoucích upgradech a aktualizacích, zde si kameru Fluke řady ii900 zaregistrujte: Registrace výrobku Fluke

Aktualizace firmwaru můžete automatizovat pomocí aplikace Fluke Connect Desktop: stáhnout aplikaci Fluke Connect Desktop

Případně můžete provést upgrade kamery Fluke řady ii900 pomocí souboru SWU:

 • Nejnovější firmware verze 5.0.1 pro kamery Fluke řady ii900 si můžete stáhnout zde (soubor SWU)
 • Baterie kamery Fluke řady ii900 musí být nabita alespoň na 25 %.
 • Použijte kabel USB‑C dodaný s přístrojem.
 • Připojte přístroj k počítači se systémem Windows a zapněte jej. V prohlížeči souborů systému Windows vyhledejte zařízení s názvem FLK‑ii900‑Series a zkopírujte soubor SWU do kořenové složky („user data“) kamery FLK‑ii900‑Series.
 • Po zkopírování souboru jej kamera rozpozná a zeptá se, zda chcete zahájit aktualizaci firmwaru. Vyberte možnost „Start Update“ (Zahájit aktualizaci).
 • Po dokončení aktualizace firmwaru vás kamera požádá o restartování přístroje. Vyberte možnost „Restart“ (Restartovat).

Firmware verze 5.0.1 pro akustické kamery Fluke řady ii900 přináší následující aktualizace:

 • Vyřešen problém, který byl příčinou nesprávného zobrazení průtoku a odpovídajících nákladů na netěsnosti, pokud byla jako systém jednotek vybrána možnost „Imperial (CFM)“ (Imperiální (CFM)).
 • Vyřešen problém s odhadovanými procenty u jednotlivých typů částečných výbojů.
FunkcePrůmyslová akustická kamera Fluke ii900Přesná akustická kamera Fluke ii910
PDQ Mode™:
Určuje relativní závažnost výboje, která poskytuje informace o tom, zda je nebo není po detekci částečného výboje třeba provádět nějaká opatření.
NeAno
LeakQ™:
Slouží k odhadu velikosti netěsnosti a souvisejících finančních ztrát. Zahrnuje novou funkci odhadu vzdálenosti k netěsnosti a index závažnosti LeakQ™ na stupnici 1–10. Snímky lze nahrát na web a vygenerovat zprávy o netěsnostech s odhadem jejich velikosti a vznikajících vícenákladů.
AnoAno
MecQ™:
Nabízí optimalizovaný režim záznamu k lokalizaci potenciálních mechanických problémů, např. u dopravníkových systémů, a umožňuje řešit případné problémy v rámci plánu údržby.
NeAno
Frekvence:
Dostupné frekvenční režimy
Standardní frekvence:
2–52 kHz
Standardní frekvence:
2–52 kHz
Vysoká frekvence:
2–100 kHz
Stupně šedé:
Zobrazí a uloží snímek ve stupních šedé
AnoAno
Více zdrojů:
Režim Více zdrojů ukazuje na obrazovce v případě více zdrojů značky (marker)
AnoAno
Značky (tagy):
Vylepšený a rozšířený popis pomocí značek (tag)
AnoAno

Předchozí verzi firmwaru naleznete zde:

Verze 2.1:

• Verze 2019, žádné funkce pro kvantifikaci netěsností

Verze 3.0:

 • Verze 2020
 • Odhad vzdálenosti k netěsnosti
 • Režim LeakQ™
 • Označení netěsností
 • Funkce miniatur

Verze 4.0:

 • Režim PDQ Mode™ pro přesnou akustickou kameru ii910
 • Stupně šedé: Zobrazí a uloží snímek ve stupních šedé
 • Režim Více zdrojů ukazuje na obrazovce v případě více zdrojů značky (marker)
 • Vylepšený a rozšířený popis pomocí značek (tag)
 • Opraven problém, kdy mohl být obraz kamery příliš tmavý
 • Vylepšena diagnostika stavu mikrofonu
 • Upozornění, pokud je baterie nabitá na méně než 25 % a nelze tak provést upgrade firmwaru
 • Vylepšený textový editor

Verze 4.2:

 • Digitální zoom (1–3×)
 • Podpora potažení prstem v paměti
 • Nastavení úrovně průhlednosti tepelné mapy
 • Název zařízení USB v Průzkumníku souborů Windows: FLK‑ii900 Series
 • Možnost výběru výchozího profilu při spuštění, aby se vždy načetla stejná nastavení

Verze 4.3:

 • Vyřešen problém, který byl příčinou nesprávné funkce komunikace s portem USB, pokud bylo na zařízení uloženo mnoho souborů
 • Přidána ikona indikující téměř plnou paměť (>95 %)
 • Přidáno označování zařízení pomocí QR kódu

Verze 4.4:

 • Vyřešen problém, který mohl snížit provozní výkon přístroje
 • Aktualizace překladů
 • Vyřešen problém, který mohl způsobit chybu při vytváření zpráv v nástroji LeakQ

Verze 4.5:

 • Nové funkce:
  • Klasifikace stavu kontroly zařízení: „před kalibrací“ nebo „po kalibraci“
  • Hlášení odhadu emisí CO₂ v online nástroji pro vytváření zpráv LeakQ*
 • Vyřešen problém, který mohl způsobit:
  • Selhání optické a/nebo akustické vizualizace
  • Problémy s provozním výkonem
  • Chybu hlášení nástroje LeakQ
 • Aktualizace:
  • Různé aktualizace překladů

Verze 4.6:

 • Vyřešen problém, který mohl způsobit poruchu zobrazování anebo akustické vizualizace

Verze 4.7:

 • Kvantifikace LeakQ™ na přístroji (Fluke ii900 a Fluke ii910);
 • Upgrade optické kamery na 5 MP (Fluke ii910);
 • Různé aktualizace funkcí a překladů

Verze 5.0:

 • MecQ™
  • Umožňuje snadno, efektivně a bezkontaktně lokalizovat oblasti potenciálního mechanického opotřebení nebo poškození, aby je bylo možné dále prověřit.
 • Režim PDQ Mode™ v zařízení:
  • Klasifikace částečných výbojů (PD)
  • Graf PRPD v reálném čase
  • Graf PRPD (snímek) 
 • Přidávání poznámek:
  • Funkce pro přidávání poznámek pomůže zákazníkovi zdokumentovat a sdělit naléhavost požadovaných následných opatření.
 • Různé:
  • Automatické uložení poznámky k typu netěsnosti pro úniky zjištěné v režimu LeakQ
  • Opravy zjištěných problémů a drobná vylepšení funkcí
  • Různá vylepšení a aktualizace překladů
  • Odstranění problému, který by mohl ovlivnit vlastnosti vizualizace za slabého okolního osvětlení (pouze ii910)