Czech

Software a firmware testeru vibrací Fluke 810

Aktualizace softwaru

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 • Software Viewer může nebo nemusí fungovat na všech počítačích
  • Někdy se software Viewer nainstaluje a funguje správně
  • Někdy jej může uvést do provozu softwarové/IT oddělení zákazníka
  • Někdy jej softwarové/IT oddělení zákazníka do provozu uvést nemůže
 • Všechny funkce vibrometru Fluke 810 řádně fungují bez softwaru Viewer
  • Software Viewer k vibrometru Fluke 810 umožňuje uživatelům přesouvat data nebo výsledky z vibrometru do osobního počítače, kde si mohou zobrazit, co se v přístroji nalézá, zálohovat databázi a vytisknout si zprávu ve formátu PDF
 • V průběhu let se při instalaci softwaru Viewer vyskytlo několik problémů:
  • v souvislosti s aktualizacemi operačního systému počítače
  • v důsledku existence mnoha různých typů počítačů, platforem a výrobců
  • v souvislosti se softwarovými programy a omezeními uplatňovanými na firemních sítích softwarovými/IT odděleními
 • Technická podpora společnosti Fluke dále nemůže software Viewer k vibrometru Fluke 810 podporovat. Uživatelé mohou:
  • Zkusit instalovat a používat software Viewer samostatně
  • Obrátit se o pomoc na své softwarové/IT oddělení
  • Používat vibrometr Fluke 810 jako samostatné zařízení

SQL Pre-installer

SQL Pre-installer

Software Viewer ve verzi 3.6.0

Novinky

 • Kompatibilita se systémem Windows 10
 • Nová verze systému MS SQL Server
 • Nastavení strojů řazena abecedně podle názvu stroje (dříve možné řazení pouze podle míry závažnosti)
 • Delší názvy strojů: nyní je podporováno 40 znaků (dříve omezeno na 15 znaků)
 • Aktualizovaná funkce synchronizace uživatelům umožňuje měnit nastavení strojů pomocí softwaru Viewer na počítači a synchronizovat je s vibrometrem Fluke 810

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před instalací si zazálohujte data. Máte-li nainstalovanou předchozí verzi softwaru Viewer, přečtěte si před instalací následující pokyny.

A. Upgrade softwaru Viewer z verze 1.0.8 nebo vyšší

 1. Spusťte software Viewer.
 2. Klikněte na nabídku Preferences (Předvolby) v horní části okna.
 3. Z nabídky vlevo vyberte možnost Create Backup (Vytvořit zálohu).
 4. Kliknutím na tlačítko Browse (Procházet) zvolte umístění souboru zálohy a poté klikněte na tlačítko Create Backup (Vytvořit zálohu). Zvolte jiné umístění, než kde je nainstalovaný software; dobré umístění jsou například Dokumenty.
 5. Po vytvoření zálohy přejděte do Nastavení, zvolte možnost Přidat nebo odebrat programy, vyhledejte software Viewer a jeho aktuální verzi odinstalujte. Stejným způsobem postupujte u všech položek, které se vztahují k sadě nástrojů Microsoft SQL Server 2005 Express.
 6. Otevřete soubor .zip stáhnutý z výše uvedeného odkazu a podle pokynů nainstalujte program SQL Pre-installer.
 7. Otevřete soubor .zip stáhnutý z výše uvedeného odkazu a podle instalačních pokynů nainstalujte novou, druhou verzi softwaru Viewer.

Po dokončení instalace podle následujících pokynů obnovte zazálohovaná data:

 1. Spusťte software Viewer.
 2. Klikněte na nabídku Preferences (Předvolby) v horní části okna.
 3. Z nabídky vlevo vyberte možnost Restore Backup (Obnovit zálohu).
 4. Kliknutím na tlačítko Browse (Procházet) vyhledejte umístění souboru zálohy, který jste vytvořili před instalací, a poté klikněte na tlačítko Restore Backup (Obnovit zálohu).

A. Upgrade softwaru Viewer z verze starší než 1.0.8

Provádíte-li upgrade z verze softwaru Viewer starší než 1.0.8, vymažou se upgradem z počítače všechna nastavení strojů a veškerá historie diagnostiky.

Obnovení vymazaných dat v softwaru Viewer:

 1. Pokud jsou data stále uložena ve vibrometru Fluke 810, importujte je zpět do softwaru Viewer pomocí funkce přenosu dat.
 2. Pokud jsou data uložena pouze v softwaru Viewer, archivujte je PŘED PROVEDENÍM UPGRADU vytvořením .pdf protokolů pro jednotlivá nastavení strojů pomocí protokolovací funkce softwaru Viewer. Poznámka: Data shromážděná ve verzi softwaru Viewer starší než 1.5 nelze v testeru obnovit.

Software Viewer verze 2.0 je kompatibilní s 32bitovými i 64bitovými verzemi operačních systémů Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10.


Aktualizace firmwaru

Firmware vibrometru Fluke 810 verze 3.5 (.CAB)

Pokyny k upgradu firmwaru (.pdf)

Verze

Datum

Popis

3,518. 9. 2018
 • Kompatibilita se systémem Windows 10
 • Nová verze systému MS SQL Server
 • Nastavení strojů řazena abecedně podle názvu stroje (nejen podle míry závažnosti).
 • Delší názvy strojů: nyní je podporováno 40 znaků (ne jen 15).
 • Aktualizovaná funkce synchronizace – umožňuje měnit nastavení strojů pomocí softwaru Viewer na počítači a synchronizovat je s přístrojem Fluke 810.
3.011. 5. 2015
 • Přidány odečty celkových vibrací za účelem rychlého stanovení celkového stavu stroje navíc k jednotlivým závadám
 • Data rozšířena o podrobné diagnostické zprávy a spektrální diagramy, které pomáhají potvrdit kvalitu dat a zúžit hlavní příčinu poruchy
 • Širší rozsah rychlostí strojů, umožňující testování většího množství zařízení včetně řemenových pohonů, převodovek a kuželových převodů
 • Přidány jednoduché, intuitivní ilustrace každého soustrojí pro urychlení sběru dat a identifikaci ložisek při současném měření v terénu
 • Menší opravy chyb

Nabídka licencí GPL