Czech

Vysoce přesné analyzátory elektrické energie Fluke Norma

Software NormaView (.zip)
Tento soubor je komprimovaný, rozbalte obsah tohoto souboru do známého umístění a pak spuštěním souboru software nainstalujte.

Před provedením upgradu firmwaru u řady Norma zkontrolujte verzi firmwaru analyzátoru na obrazovce General Setup (Obecné nastavení) v části Info (Informace) – podrobnosti najdete v návodu k obsluze.

Nástroj pro aktualizaci firmwaru (.exe)

Pokyny k programu pro stažení firmwaru (.txt)
Nástroj pro nahrání firmwaru pro analyzátory elektrické energie řady NORMA.

Stažení souboru upgradu firmwaru v1.6.1 (.zip)
Před použitím nástroje pro upgrade uložte soubor kliknutím na odkaz pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Uložit cíl jako.

Poznámky k verzi FW1.6.1 (.pdf)

Příkazy dálkového ovládání pro firmware FW 1.5 (.pdf)

Ovladače LabView 7 (.zip)
Ovladače LabView 8 (.zip)
Ovladače LabView 9 (.zip)
Ovladače LabView pro modely Norma 4000 a Norma 5000.