Czech

Firmware vibrometru Fluke 805 a šablona trendů

Firmware vibrometru Fluke 805 v3.0.5 (.bin)

 • Rychle vytvořte skupiny zařízení, jednotlivá zařízení a zkušební body pomocí šablony Importu do webové aplikace Fluke Connect™.
 • Pomocí mobilní aplikace Fluke Connect™ předejte pracovní příkazy a trasy přímo do přístrojů 805 FC.
 • Nastavte a editujte profily strojů pomocí mobilní aplikace Fluke Connect a předávejte je do svých přístrojů 805 FC
 • Automaticky spojujte výsledky testů s profily strojů

Postup aktualizace měřicího přístroje:

 1. Kliknutím na odkaz výše si stáhněte soubor aktualizace měřicího přístroje.
 2. Připojte kabel USB k počítači nebo notebooku.
 3. Ujistěte se, že je měřicí přístroj vypnutý.
 4. Když připojujete druhý konec kabelu USB k měřicímu přístroji, současně stiskněte a přidržte tlačítko Nastavení a tlačítko >.
 5. Měřicí přístroj se spustí v režimu aktualizace firmwaru a po dobu připojení k počítači zůstane zapnutý.
 6. V okně průzkumníka Windows zjistěte, který externí disk představuje měřicí přístroj.
 7. Zkopírujte aktualizační soubor na externí disk, kterým je měřicí přístroj.
 8. Klikněte pravým tlačítkem myši na externí disk a zvolte Vyjmout.
 9. Odpojte měřicí přístroj od hostitelského počítače – aby nevznikly problémy s poškozením databáze, před odpojením USB kabelu vždy používejte možnost „Bezpečné odebrání hardwaru“. Po vyjmutí zařízení (například USB jednotka nebo 805 FC), oznámí systém Windows okamžik, kdy bude možné přístroj bezpečně odebrat, aby tak byl zaručen nerušený chod všech programů.
 10. Restartujte měřicí přístroj.

Vibrometr Fluke 805 – šablona trendů

Exportujte a zpracujte trendy v programu Microsoft® Excel

Vibrometr Fluke 805 – šablona trendů verze 2.2 (pro verze firmwaru starší než v3.0.3)

Vibrometr Fluke 805 – šablona trendů verze 2.6 (pro firmware v3.0.3)

Vibrometr Fluke 805 – šablona trendů verze 2.7 (pro firmware v3.0.5)

Záznam naměřených hodnot vibrací v čase je nejlepší metodou sledování stavu stroje.

S vibrometrem Fluke 805 můžete snadno:

 • Exportovat své výsledky do aplikace Microsoft® Excel přes rozhraní USB
 • Zpracovávat trendy odečtů pomocí vestavěných šablon a vykreslených grafů
 • Porovnávat celkové naměřené hodnoty vibrací s normami ISO (10816-1, 10816-3, 10816-7)

Importovat data naměřená vibrometrem Fluke 805 do šablony aplikace Excel ve svém počítači, abyste tak mohli vytvářet záznamy hodnot parametrů ložisek v čase: celkové vibrace, hodnoty činitele výkyvu plus (CF+) a teploty. Uživatel tak může jasně sledovat měnící se stav ložiska a zhoršující se zdraví stroje.

Pokyny k instalaci šablony

Pokyny ke zpracování trendů a tisku

Nabídka licence GPL