Czech

Centrum zdrojů společnosti Fluke

Pět nejdůležitějších faktorů testování umožňujících porozumět účinnosti motorových pohonů a jejich výkonu

550

Motorové pohony jsou velmi často využívanou technologií pro transformaci konstantního napětí z distribuční sítě se střídavým proudem na proměnné napětí, kterým lze řídit točivý moment a otáčky motoru, což se ideálně hodí pro motory se zátěží představovanou pohonem mechanických zařízení. Motorové pohony nabízí vyšší účinnost než prosté motory s přímým připojením na síť a celou řadu možností řízení, které nejsou u jednoduchých motorů s přímým pohonem k dispozici. Tyto faktory zajišťují úspory nákladů na energie, vyšší výrobní výkon a delší životnost motoru.

Podle amerického ministerstva energetiky (U.S. Department of Energy – DOE) jsou systémy s motory klíčovou součástí pro provoz prakticky všech závodů a jejich spotřeba představuje 60 % až 70 % veškeré spotřebované elektřiny. Ministerstvo také označuje pohony s proměnnými otáčkami (VFD) jako příležitost pro závody zajistit si významné úspory nákladů. Není tedy žádným překvapením, že jsou motorové pohony široce rozšířeny v řadě oborů a provozů. Pro zajištění provozuschopnosti těchto motorových systémů je klíčová údržba a řešení problémů.

Zjistěte více

Řízení energie

Bezpečnost

Odstraňování problémů

Článek
Improving air tools performance in automotive manufacturing

Jak zlepšit výkon pneumatického nářadí

Maximalizujte výkon pneumatického nářadí pomocí akustické kamery Fluke ii900. Snadno a rychle diagnostikujte problémy s poklesem tlaku a průtokem . . .