Czech

Blog

Čerstvé, časté novinky a informace o testování a měření od odborníků Fluke a profesionálů pracujících v terénu. Najdete tipy, postupy, aktualizace a zkušenosti formou textu, audia, videa, prezentací a e-magazínů ve formátu brožury.
3 key principles to build a strong culture of safety

3 klíčové principy pro vybudování silné kultury bezpečnosti

Jak kultivovat podnikovou kulturu, kde zaměstnanci podnikají potřebné kroky k vybudování kultury bezpečnosti
Další informace

Top zkušenosti

 • Top 5 safety tools for preventing arc flash

  Eliminace rizika úrazu použitím bezkontaktních přístrojů

  Bezkontaktní přístroje zvyšují bezpečnost při práci s elektřinou, protože eliminují riziko úrazu pracovníků v elektrotechnice. Infračervené přístroje (IR), laserové dálkoměry, detektory napětí, vzdálené zobrazení, bezdrátové připojení
 • Worker locking equipment as a safety procedure

  Deset hloupých chyb, které dělají chytří lidé

  Každý, kdo si vydělává na živobytí prací s elektřinou, se rychle naučí zdravému respektu vůči všemu, u čeho je sebemenší pravděpodobnost, že je pod napětím. Tlak na včasné dokončení práce nebo na uvedení důležitého zařízení opět do provozu však může vést k nedbalosti a neobvyklým chybám i u těch nejzkušenějších elektrotechniků.
 • Teaching Materials

  Průvodce bezpečností při práci s multimetry

  Dodržujte bezpečnostní opatření pro práci s digitálními multimetry v podmínkách vašeho pracovního prostředí. Seznamte se s kategoriemi CAT multimetrů a kódy stupňů krytí (IP).
 • Electrical safety myth #1

  Čtyři mýty o bezpečnosti při práci s elektřinou, které vás možná překvapí

  Dodržování bezpečnostních předpisů pro práci s elektřinou v průmyslových závodech má zásadní důležitost. Existují však velmi rozšířené mýty týkající se bezpečnosti při práci s elektřinou. Při práci na systémech pod napětím je třeba si uvědomit, co skutečně platí a co je jen mýtus.
 • Electrician preparing for work

  7 nejdůležitějších přístrojů a nástrojů pro elektrotechniky

  Nedávno jsme se zeptali elektrotechniků, kterých 5 přístrojů a nástrojů považují za své nejdůležitější. Mezi odpovědmi bylo několik pojítek – takže uvádíme 7 nejčastěji zmiňovaných přístrojů.

Nejnovější zkušenosti

Fluke Sonic Air Leak Detector

Jak detekovat úniky stlačeného vzduchu, plynů a podtlaku způsobené netěsnostmi a odhalit skrytou možnost zvýšení zisku

Co kdyby existovala technologie detekce netěsnosti, která by dokázala přesně určit místo netěsnosti ze vzdálenosti až 50 m? Průmyslová akustická kamera Fluke ii900 je skutečně přelomovým přístrojem v detekci úniků stlačeného vzduchu.
ii900-4

Jak přístroje pro detekci úniků vzduchu v důsledku netěsností pomáhají omezit odstávky

Zjistěte, jak lze pomocí přístrojů pro detekci úniků vzduchu v důsledku netěsností omezit odstávky v závodě o ploše 14 000 m², kde je v provozu přibližně 400 nástrojů na stlačený vzduch, jehož dodávku má na starosti kompresor s výkonem 200 koňských sil.
Production line that relies on compressed air implements new process for detecting air leaks

Usnadnění detekce úniků vzduchu způsobených netěsnostmi

I ty nejdrobnější úniky vzduchu představují plýtvání energií a ztráty výrobního času – zejména na výrobních linkách, které ke svému chodu a provozu potřebných nástrojů vyžadují stlačený vzduch.