Czech

Blog

Čerstvé, časté novinky a informace o testování a měření od odborníků Fluke a profesionálů pracujících v terénu. Najdete tipy, postupy, aktualizace a zkušenosti formou textu, audia, videa, prezentací a e-magazínů ve formátu brožury.
Co je to frekvence?

Co je to frekvence?

Frekvence střídavého proudu představuje počet cyklů sinusoidy (AC) za sekundu.
Další informace

Top zkušenosti

 • Production line that relies on compressed air implements new process for detecting air leaks

  Usnadnění detekce úniků vzduchu způsobených netěsnostmi

  I ty nejdrobnější úniky vzduchu představují plýtvání energií a ztráty výrobního času – zejména na výrobních linkách, které ke svému chodu a provozu potřebných nástrojů vyžadují stlačený vzduch.
 • Why clean power is critical to smooth operations

  Why clean power is critical to smooth operations

  When optimizing productivity in industry, energy use is one of the few inputs you can readily control.

 • Worker locking equipment as a safety procedure

  Deset hloupých chyb, které dělají chytří lidé

  Každý, kdo si vydělává na živobytí prací s elektřinou, se rychle naučí zdravému respektu vůči všemu, u čeho je sebemenší pravděpodobnost, že je pod napětím. Tlak na včasné dokončení práce nebo na uvedení důležitého zařízení opět do provozu však může vést k nedbalosti a neobvyklým chybám i u těch nejzkušenějších elektrotechniků.
 • What is a digital multimeter

  Co je to digitální multimetr?

  Digitální multimetr (DMM) je měřicí přístroj používaný k měření dvou nebo více elektrických hodnot – převážně napětí (volty), proudu (ampéry) a odporu (ohmy).

 • Measuring ac current with a clamp meter’s jaws

  Jak měřit proud

  Měření střídavého proudu pomocí čelistí klešťového přístroje. Poznámka: Proud proudící v opačných směrech se navzájem vyruší. Pokud proud teče opačnými směry, umístěte do proudových kleští během měření pouze jediný vodič.

Nejnovější zkušenosti

What is a diode

Co je to dioda?

Dioda je polovodičová součástka, která v podstatě funguje jako jednocestný přepínač proudu.
Fluke 787 vs. 789

Porovnání Fluke 787 a 789

See the key differences between the Fluke 787 vs 789 as determined by Fluke engineers. What are the key feature and spec differences? See the comparison here.
Pressure Transducer Calibration

Kalibrace tlakového snímače

Odborníci ze společnosti Fluke ukazují, jak kalibrovat tlakový snímač, včetně podrobného postupu, certifikace a doporučení.
Fluke 710 Valve Tester - 2

Nový proces testování ovládacích ventilů

Proporcionální ventily s inteligentním ovládáním mají ve zpracovatelských průmyslových oborech nezastupitelné místo. Přesné vyhodnocování činnosti ventilů však může představovat těžkopádný postup, který často vyžaduje delší odstávky a demontáž ventilů z linky.