Czech

Blog

Čerstvé, časté novinky a informace o testování a měření od odborníků Fluke a profesionálů pracujících v terénu. Najdete tipy, postupy, aktualizace a zkušenosti formou textu, audia, videa, prezentací a e-magazínů ve formátu brožury.
How to measure ac voltage

Jak měřit střídavé napětí

Postup měření střídavého napětí pomocí digitálního multimetru.
Další informace

Top zkušenosti

 • Why clean power is critical to smooth operations

  Why clean power is critical to smooth operations

  When optimizing productivity in industry, energy use is one of the few inputs you can readily control.

 • What is voltage

  Co je to napětí?

  Napětí představuje tlak z napájecího zdroje elektrického obvodu, který tlačí nabité elektrony (proud) skrz vodivou smyčku a umožňuje jim vykonávat práci, například rozsvícení světla.
 • DMM What Is Resistance

  Co je odpor?

  Odpor je veličina stojící proti toku proudu v elektrickém obvodu.
 • Co je to Ohmův zákon?

  Co je to Ohmův zákon?

  Ohmův zákon je vzorec používaný k výpočtu vztahu mezi napětím, proudem a odporem v elektrickém obvodu.
 • What is a digital multimeter

  Co je to digitální multimetr?

  Digitální multimetr (DMM) je měřicí přístroj používaný k měření dvou nebo více elektrických hodnot – převážně napětí (volty), proudu (ampéry) a odporu (ohmy).

Nejnovější zkušenosti

Fluke Sonic Air Leak Detector

Jak detekovat úniky stlačeného vzduchu, plynů a podtlaku způsobené netěsnostmi a odhalit skrytou možnost zvýšení zisku

Co kdyby existovala technologie detekce netěsnosti, která by dokázala přesně určit místo netěsnosti ze vzdálenosti až 50 m? Průmyslová akustická kamera Fluke ii900 je skutečně přelomovým přístrojem v detekci úniků stlačeného vzduchu.
Fluke environmental safety lab

Příprava bezpečných měřicích přístrojů na použití v reálném provozu

V souladu s požadavky současných vysokoenergetických pracovišť se značnými riziky se renomovaní výrobci, jako je například společnost Fluke, neustále snaží o zdokonalování svých měřicích přístrojů tak, aby byly ještě bezpečnější a spolehlivější.
Teaching Materials

Průvodce bezpečností při práci s multimetry

Dodržujte bezpečnostní opatření pro práci s digitálními multimetry v podmínkách vašeho pracovního prostředí. Seznamte se s kategoriemi CAT multimetrů a kódy stupňů krytí (IP).
3 key principles to build a strong culture of safety

3 klíčové principy pro vybudování silné kultury bezpečnosti

Jak kultivovat podnikovou kulturu, kde zaměstnanci podnikají potřebné kroky k vybudování kultury bezpečnosti